EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0902

2006/902/EÜ: Komisjoni otsus, 21. detsember 2005 , EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta äriühingute Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (endine Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (endine Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA ja Repsol YPF SA suhtes (juhtum nr COMP/F/C.38.443 – Kummikemikaalid) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5592 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 50–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/902/oj

13.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/50


KOMISJONI OTSUS,

21. detsember 2005,

EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta äriühingute Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (endine Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (endine Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA ja Repsol YPF SA suhtes

(juhtum nr COMP/F/C.38.443 – Kummikemikaalid)

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 5592 all)

(ainult inglis-, saksa- ja hispaaniakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/902/EÜ)

1.   KOKKUVÕTE RIKKUMISEST

1.1.   Adressaadid

(1)

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele äriühingutele:

Flexsys N.V.;

Bayer AG;

Crompton Manufacturing Company, Inc. (endine Uniroyal Chemical Company);

Crompton Europe Ltd;

Chemtura Corporation (endine Crompton Corporation);

General Química SA;

Repsol Química SA;

Repsol YPF SA.

(2)

Otsuse adressaadid osalesid ühes, kompleksses ja järjepidevas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 81 ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 rikkumises, mis seisnes hindade kindlaksmääramises ja kummikemikaale (antioksüdandid, antiosonandid ja põhikiirendid) käsitleva konfidentsiaalse teabe vahetuses EMP piirkonna ja ülemaailmsel turul.

1.2.   Kummikemikaalide sektor

(3)

Kummikemikaalid on sünteetilised või orgaanilised kemikaalid, mis toimivad tootlikkuse ja kvaliteedi stimulaatoritena kummitoodete tootmisel ja mida kasutatakse peamiselt sõidukite rehvides. 2001. aastal hinnati EMP piirkonna turuväärtuseks 200 miljonit eurot, mille hulka arvati antiosonantide, antioksüdantide ja põhikiirendite kategooriad, mis kuulusid kartelli tegevusvaldkonda.

(4)

Peamised kummikemikaalide ülemaailmsed tootjad on Flexsys, Bayer ja Chemtura (endine Crompton), kellele kuulub kokku ligikaudu pool ülemaailmsest kummikemikaalide turuosast. On ka mitmeid olulisi väiksemaid konkurente, nagu näiteks General Química (Hispaania), Duslo (Slovakkia), Istrochem (Slovakkia), Noveon (Ameerika Ühendriigid) ja Great Lakes (Ameerika Ühendriigid), nagu ka mitmeid väikseid konkurente eelkõige Aasia piirkonnas.

(5)

Peamised kummikemikaalide tellijad on suured ülemaailmselt tegutsevad rehve tootvad ettevõtjad Michelin (Prantsusmaa), Goodyear (Ameerika Ühendriigid), Bridgestone/Firestone (Jaapan), Continental (Saksamaa) ja Pirelli (Itaalia), kellele kokku kuulub ligikaudu 35-40 % ülemaailmsest tarbimisest.

(6)

Kummikemikaalidega kauplemise geograafiline ulatus muutus järk-järgult regionaalsest ülemaailmseks 1990ndate keskel. Kõnealune asjaolu mõjutas ka kartelli tegevusulatust, nii et pärast 1995. aastat on osapooled jõudnud kokkuleppele peamiselt ülemaailmsete hinnatõusude osas.

1.3.   Kartelli tegevus

(7)

Kuigi paljud asjaolud viitasid sellele, et kummikemikaalide tööstuses kooskõlastati tegevusi aeg-ajalt juba 1970ndatel aastatel, oli komisjonil piisavalt kindlaid tõendeid ainult selle kohta, et 1996.–2001. aastal tegutsenud kartellis osalesid Flexsys, Bayer ja Crompton (praeguse nimega Chemtura) (sealhulgas Crompton Europe ja Uniroyal Chemical Company). Kõnealused äriühingud leppisid kokku teatavate kummikemikaalide (antioksüdandid, antiosonandid ja põhikiirendid) hinnatõusus EMP piirkonna ja ülemaailmsetel turgudel vähemalt aastatel 1996, 1998, 1999, 2000 ja 2001. General Química, keda tuleb käsitleda kartellis aeg-ajalt osalenuna, osales kõnealustes kokkulepetes 1999. ja 2000. aastal.

(8)

Hinnatõusude kooskõlastamine toimus üldjuhul konkurentide vaheliste kontaktide kaudu ettevalmistavas etapis, mis eelnes klientide teavitamisele, seejärel läbirääkimistel klientidega, ning kokkulepete sõlmimise järgselt jälgiti kokkulepetest kinnipidamist ja edu turul. Kooskõlastatud tegevusele eelnenud kontaktide vahelistel kohtumistel otsisid osapooled kompromissi soovitatava hinnatõusu osas ja leppisid kokku selle summas, leppisid kokku ka hõlmatud toodete ja piirkondade ning ka hinnatõusu väljakuulutamise juhtrolli ja ajastuse osas. Rakendusjärgus keskenduti klientide reaktsioonile hinnatõusude suhtes ja seisukohtade vahetamisele läbirääkimistel klientidega hinnatõusude osas. Järgnevatel kohtumistel vahetati tavaliselt üksikasjalikku teavet kokkulepete kohaste mahtude ja hindade osas teatavate klientidega.

1.4.   Menetlus

(9)

Kummikemikaalide sektori uurimine algatati pärast äriühingu Flexsys aprillis 2002 esitatud trahvide tingimusliku määramata jätmise taotluse esitamist, mis rahuldati juunis 2002. Seejärel kontrollis komisjon 2002. aasta septembris ettevõtjaid Bayer, Crompton Europe ja General Química.

(10)

Crompton (praeguse nimega Chemtura), Bayer ja General Química esitasid leebema kohtlemise taotlused vastavalt 8. oktoobril 2002, 24. oktoobril 2002 ja 7. juunil 2004. Komisjon teavitas õigeaegselt kõiki taotlejaid oma kavatsusest trahvisummasid vähendada.

(11)

12. aprillil 2005 võttis komisjon vastu vastuväiteavalduse äriühingute Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia (endine Monsanto), General Química, Repsol Química, Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus ja Istrochem suhtes. Käesolevat juhtumit käsitlev ärakuulamine toimus 18. juulil 2005. Menetlused äriühingute Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s., Vagus a.s., ja Istrochem a.s suhtes lõpetati.

1.5.   Kohustused

(12)

Kuigi Repsol YPF SA ja Repsol Química SA ei olnud kõnealuste kokkulepete osapooled, peeti neid siiski vastutavaks neile täielikult kuuluva tütarettevõtte General Química tegevuse eest.

2.   TRAHVID

2.1.   Põhisumma

(13)

Trahvi põhisumma määratakse vastavalt rikkumise raskusastmele ja kestusele.

2.1.1.   Raskusaste

(14)

Rikkumise raskuse hindamisel võtab komisjon arvesse selle laadi, tegelikku mõju turule, kui seda saab mõõta, ja asjakohase geograafilise turu suurust.

(15)

Võttes arvesse rikkumise laadi ja selle geograafilist ulatust (kõnealusel juhul seisnes rikkumine peamiselt kartelli liikmete salajasel kokkuleppel hindade fikseerimise kohta EMP piirkonnas ja mujal konfidentsiaalse teabe vahetuse kaudu), peab rikkumist käsitlema väga tõsisena.

2.1.2.   Erinev kohtlemine

(16)

Väga raskete rikkumiste kategoorias võimaldab võimalike trahvide kavandatav ulatus kohaldada ettevõtjate suhtes erinevat kohtlemist, et võtta arvesse rikkujate tegelikku majanduslikku võimet konkurentsi märkimisväärselt kahjustada ning määrata piisavalt hoiatava mõjuga trahvid.

(17)

Võttes arvesse asjaolu, et nii kartelli kui ka kummikemikaalidega kauplemise geograafiline ulatus on põhiliselt ülemaailmne, kasutatakse trahvide arvutamisel 2001. aasta ülemaailmseid turuosasid kontrollväärtustena.

(18)

Flexsys oli suurim turu korraldaja maailmas, tema turuosa oli ligikaudu [20-30] %. Seega asetub ta esimesse kategooriasse. Bayer, kelle turuosa oli ligikaudu [10-20] %, asetub teise kategooriasse. Bayer, kelle turuosa oli ligikaudu [10-20] %, asetub kolmandasse kategooriasse. General Quimica, kelle turuosa oli ligikaudu [0-10] %, asetub neljandasse kategooriasse. Esialgsed summad määratakse proportsionaalselt, kuigi mitte aritmeetliselt, võttes arvesse vastavat turuosa.

2.1.3.   Piisav hoiatav mõju

(19)

Väga raskete rikkumiste puhul võimaldab võimalike trahvide ulatus kohaldada sellist trahvimäära, mis äriühingu suurust arvestades tagab piisava hoiatava mõju. 2004. aastal oli äriühingute kogukäive järgmine: Bayer 29,7 miljardit eurot; Crompton approximately EUR 2 billion; Flexsys ligikaudu 425 miljonit eurot ja Repsol YPF 41,7 miljardit eurot. Komisjon leiab olevat asjakohase korrutada äriühingu Bayer trahvi 2ga ja Repsoli trahvi 2,5ga.

2.1.4.   Kestuse pikendamine

(20)

Äriühingute Flexsys, Bayer ja Uniroyal (sealhulgas Crompton Europe) rikkumise kestuseks oli kuus aastat, Crompton Corporation (praeguse nimega Chemtura) on vastutav rikkumise eest, mille kestus oli viis aastat ja neli kuud. Kõigi kõnealuste äriühingute rikkumine oli pikaajalise kestusega ja sellest tulenevalt suurendatakse nendele esialgu määratud trahvisummasid 10 % võrra iga rikkumise täisaasta eest.

(21)

General Química rikkumise kestuseks oli kaheksa kuud. Kuna kõnealuse äriühingu rikkumine kestis alla aasta, tema trahvisummat ei suurendata.

2.2.   Kergendavad asjaolud

(22)

General Química puhul on asjakohane temale kehtestatud trahvisumma vähendamine 50 % võrra tema pasiivse või vähese osalemise tõttu rikkumises, võrreldes teiste kartellis osalenud osapooltega.

2.3.   2002. aasta trahvide määramata jätmist või vähendamist käsitleva teatise kohaldamine

2.3.1.   Trahvide määramata jätmine

(23)

Flexsys esitas esimesena tõendid, mis võimaldasid komisjonil võtta vastu otsus uurimise läbiviimiseks seoses väidetava kartelliga kummikemikaalide tööstuses. Flexsys on teinud komisjoni haldusmenetluse jooksul pidevalt tihedat ja tõhusat koostööd ning on esitanud komisjonile kõik talle kättesaadavad tõendid, mis käsitlevad kahtlustatavat rikkumist. Flexsys lõpetas oma osalemise kahtlustatavas rikkumises hiljemalt ajal, mil ta esitas vastavalt leebema kohtlemise teatisele tõendid ja ei ole sundinud teisi ettevõtjaid rikkumises osalema. Seetõttu täidab Flexsys tingimused, mille kohaselt võib talle trahvi määramata jätta.

(24)

Crompton on vaidlustanud äriühingule Flexsys trahvide määramata jätmise, väites muu hulgas, et Flexsys ei täitnud trahvide määramata jätmise tingimusi, sundides teisi osapooli rikkumises osalema ja jätkates rikkumist pärast trahvide määramata jätmise taotluse esitamist. Pärast äriühingu Crompton väidete lähemat uurimist leiab komisjon, et nende väidete kinnitamiseks ei ole otsustavaid tõendeid.

2.3.2.   Punkti 23 alapunkti b esimene taane (vähendamine 30-50 %)

(25)

Äriühing Crompton vastas esimesena leebema kohtlemise taotluse punkti 21 nõuetele, kuna ta esitas komisjonile tõendid, millel on nende esitamise ajal juba komisjoni valduses olnud tõenditega võrreldes oluline lisaväärtus. Seetõttu täidab kõnealune äriühing vastavalt punkti 23 alapunkti b esimese taandele tingimused trahvi vähendamiseks 30 -50 % ulatuses.

(26)

Võttes arvesse kõnealuse äriühingu koostööd varajases etapis, esitatud tõendite kvaliteeti ja laiaulatuslikku ja pidevat koostööd menetluse käigus, leiab komisjon, et Cromptonile määratud trahvisummat võib vähendada kuni 50 %.

2.3.3.   Punkti 23 alapunkti b teine taane (vähendamine 20-30 %)

(27)

Äriühing Bayer vastas teisena leebema kohtlemise taotluse punkti 21 nõuetele, kuna ta esitas komisjonile tõendid, millel on nende esitamise ajal juba komisjoni valduses olnud tõenditega võrreldes oluline lisaväärtus. Seetõttu täidab kõnealune äriühing vastavalt punkti 23 alapunkti b teisele taandele tingimused trahvi vähendamiseks 20-30 % ulatuses. Bayeri poolt menetluse käigus antud lisaväärtus on piiratud ning kõnealune äriühing on tunnistanud rikkumist ainult nelja viimase aasta kohta. Seetõttu leiab komisjon, et Bayeri trahvisummat võib vähendada minimaalselt, s.t. 20 % võrra.

2.3.4.   Punkti 23 alapunkti b kolmas taane (vähendamine kuni 20 %)

(28)

Äriühing General Química vastas kolmandana leebema kohtlemise taotluse punkti 21 nõuetele, kuna ta esitas komisjonile tõendid, millel on nende esitamise ajal juba komisjoni valduses olnud tõenditega võrreldes oluline lisaväärtus. Seetõttu täidab General Química vastavalt punkti 23 alapunkti b kolmandale taandele tingimused trahvi vähendamiseks kuni 20 % ulatuses trahvisummast. Võttes arvesse asjaolu, et General Química täitis olulise lisaväärtuse tingimuse suhteliselt hilises menetluse etapis – enam kui poolteist aastat pärast äriühingu valdustes teostatud komisjoni uurimist, ning et võrreldes olemasolevate tõenditega on esitatud tõendite lisaväärtus piiratud, leiab komisjon, et tema trahvisummat võib vähendada kuni 10 % võrra.

2.3.5.   Viimane märkus leebema kohtlemise teatise kohaldamise kohta

(29)

Kõnealusel juhul andis komisjon tugeva hoiatuse leebema kohtlemise taotlejatele selle kohta, et nad ei püüaks komisjonil rikkumise tõestamist takistada, kuna komisjonil on kokkuvõttes piisavalt tõendusmaterjali kartelli olemasolu tõestamiseks. Komisjon leidis, et selline käitumine seab leebema kohtlemise taotlejate koostöövalmiduse ja selle järjepidevuse tõsise kahtluse alla.

3.   OTSUS

(30)

Järgnevad äriühingud on rikkunud EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõiget 1, osaledes osundatud ajavahemikel mitmes kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, mis seisnes hindade fikseerimises ja konfidentsiaalse teabe vahetuses kummikemikaalide sektoris EMP piirkonnas:

a)

Bayer AG, 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2001;

b)

Crompton Manufacturing Company Inc.,1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2001;

c)

Crompton Europe Ltd., 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2001;

d)

Chemtura Corporation, 21. augustist 1996 kuni 31. detsembrini 2001;

e)

Flexsys N.V., 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2001;

f)

General Química SA, 31. oktoobrist 1999 kuni 30. juunini 2000;

g)

Repsol Química SA, 31. oktoobrist 1999 kuni 30. juunini 2000;

h)

Repsol YPF SA, 31. oktoobrist 1999 kuni 30. juunini 2000.

(31)

Eespool loetletud äriühingud peavad koheselt lõpetama eelpool nimetatud rikkumise kui nad ei ole seda veel teinud. Nad peavad hoiduma rikkumisena tuvastatud tegevuse või käitumise kordamisest ja igasugusest tegevusest või käitumisest, millel on sama või samasugune eesmärk või mõju.

(32)

Eespool viidatud rikkumiste eest on järgmistele äriühingutele määratud järgmised trahvid:

(a)

Flexsys N.V.:

0 eurot

(b)

Crompton Manufacturing Company, Inc., solidaarselt äriühinguga Crompton Europe Ltd.:

13,6 miljonit eurot,

millest solidaarselt äriühinguga Chemtura Corporation:

12,75 miljonit eurot

(c)

Bayer AG:

58,88 miljonit eurot

(d)

General Química SA, solidaarselt äriühinguga Repsol Química SA ja Repsol YPF SA:

3,38 miljonit eurot

Otsuse täisteksti mittekonfidentsiaalne versioon juhtumi autentsetes keeltes ja komisjoni töökeeltes on kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil aadressil http://europa.eu.int/comm/competition/.


Top