EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0538

2006/538/EÜ,Euratom: Nõukogu ja komisjoni otsus, 24. jaanuar 2006 , mis käsitleb Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokolli (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) sõlmimist

OJ L 224, 16.8.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 206 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 106 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/538/oj

16.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/21


NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS,

24. jaanuar 2006,

mis käsitleb Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokolli (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) sõlmimist

(2006/538/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 101 kohast nõukogu heakskiitu

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokoll (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) kirjutati 29. aprillil 2004. aastal Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide nimel alla vastavalt nõukogu otsusele  2006/537/EÜ (2).

(2)

Enne jõustumist on protokolli ajutiselt kohaldatud alates ühinemiskuupäevast.

(3)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokoll (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) kiidetakse Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (3).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel protokolli artikliga 4 ette nähtud teatise. Komisjoni president edastab samal ajal selle teatise Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel.

Brüssel, 24. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER

Komisjoni nimel

president

J. M. BARROSO


(1)  ELT C 174 E, 14.7.2005, lk 45.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 15.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.


Top