EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0885

Komisjoni soovitus, 7. detsember 2005 , nafta julgeolekuvarude vabastamise kohta orkaani Katrina põhjustatud tarnehäirete tagajärjel (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4655 all)

OJ L 326, 13.12.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/885/oj

13.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/37


KOMISJONI SOOVITUS,

7. detsember 2005,

nafta julgeolekuvarude vabastamise kohta orkaani Katrina põhjustatud tarnehäirete tagajärjel

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4655 all)

(2005/885/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 211 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiiviga 68/414/EMÜ (1) kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid.

(2)

Orkaani Katrina põhjustatud toornafta ja/või naftatoodete tootmisega seotud kaod tekitasid häireid kogu maailma naftatarnetes, mõjutades seega ka ühenduse naftatarneid.

(3)

Pärast orkaani Katrina palus Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) paljudel liikmesriikidel osaleda esialgses rahvusvahelises ühistegevuses seoses orkaani põhjustatud tarnehäiretega, et katta nafta tootmiskadusid ajavahemikul 2. september 2005 kuni 2. oktoober 2005, kuid mis võib mõnes liikmesriigis jätkuda ka pärast 2. oktoobrit 2005.

(4)

Liikmesriigid, kes ei ole Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmed, on avaldanud toetust varude vabastamises osalevate liikmesriikide võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Osalemine esialgses ühistegevuses võib mõne liikmesriigi puhul tähendada seda, et nende nafta julgeolekuvarud vähenevad direktiivis 68/414/EMÜ sätestatud kohustuslikust miinimumtasemest allapoole.

(6)

Direktiivi 68/414/EMÜ artikli 7 teises lõigus on ette nähtud, et liikmesriigid hoiduvad enne kõnealuse direktiivi artikli 7 esimeses lõigus nimetatud nõupidamist oma varude kasutamisest määrani, mille puhul varud väheneksid kohustuslikust miinimumtasemest allapoole.

(7)

Üksikute liikmesriikide vabastatavate nafta julgeolekuvarude kogus ei tohiks vähendada nafta julgeolekuvarude kogutaset ühenduses kohustuslikust miinimumtasemest allapoole.

(8)

Bensiini (I kategooria) julgeolekuvarude kogutase ühenduses on kohustuslikust miinimumtasemest kõrgem ja isegi märksa suurem – ühenduse sisetarbimise päevade arvu tähenduses – kui gaasiõli (II kategooria) varude tase.

(9)

Pärast varude vabastamist peavad liikmesriigid täiendama oma nafta julgeolekuvaru kohustusliku miinimumtasemeni. Naftaturule tarbetu surve avaldamise vältimiseks peaks kõnealune varude täiendamine toimuma pikema aja jooksul, kaasa arvatud 2006. aasta.

(10)

Nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiivi 73/238/EMÜ (toornafta ja naftatoodete tarneraskuste mõju leevendamise meetmete kohta) (2) artiklis 1 on sätestatud, et liikmesriikide pädevatele asutustele toornafta ja naftatoodete tarneraskuste tekkimise puhul antavad volitused peaksid võimaldama neil lisaks muudele meetmetele kehtestada ka tarbimise eri- või üldpiiranguid.

(11)

Direktiivi 73/238/EMÜ artiklis 3 on sätestatud, et liikmesriikide ja komisjoni vahelised konsultatsioonid toimuvad rühma (st naftatarnerühma) kaudu, et tagada kõnealuse direktiivi artikli 1 alusel liikmesriikide võetud või soovitatud meetmete koordineerimine.

(12)

Käesolevas soovituses osutatud meetmed vastavad direktiivi 68/414/EMÜ artikli 7 esimese lõigu ja direktiivi 73/238/EMÜ artikli 3 kohaselt toimunud konsultatsioonide tulemustele,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.

Oma kavades, mis käsitlevad nafta julgeolekuvarude vabastamist orkaani Katrina põhjustatud tarnehäirete tõttu, peaksid liikmesriigid eelistama I kategooriasse kuuluvate bensiinivarude vabastamist II kategooriasse kuuluvate gaasiõlivarude vabastamisele.

2.

Liikmesriigid peaksid jätkama nafta julgeolekuvarude vabastamist käsitlevate kavade teostamist, millega osaleda orkaani Katrina põhjustatud tarnehäirete järgses rahvusvahelises ühistegevuses, et katta nafta tootmiskadu ajavahemikul 2. septembrist 2005 kuni 2. oktoobrini 2005, isegi kui selline varude vabastamine vähendab ajutiselt nende nafta julgeolekuvarusid kohustuslikust miinimumtasemest allapoole.

3.

Liikmesriigid peaksid täiendama oma nafta julgeolekuvarusid koostöös komisjoniga, mis hõlbustab liikmesriikidel paindlike kavade vastuvõtmist riikide kaupa, võttes nõuetekohaselt arvesse turutingimusi. Liikmesriigid peaksid esitama oma varude täiendamise kavad pärast seda, kui nad on vabastanud kõik kavandatud nafta julgeolekuvarud.

4.

Naftatarnerühma kohtumistel, millest esimene toimub enne 2005. aasta lõppu, peaksid liikmesriigid uurima võimalikke meetmeid nafta tarbimise piiramiseks, kaasa arvatud nõudlust piiravad meetmed, juhuks kui naftatarnehäired jätkuvad. Eelkõige peaksid liikmesriigid kaaluma nõudlust piiravate meetmete kaht eri rühma, millest üks hõlmab leebeid ja majanduslikult tasuvaid meetmeid väiksemate naftatarnehäirete korral ning teine ulatuslikumate häirete puhul võetavaid meetmeid. Liikmesriigid peaksid võtma endale kohustuse koordineerida selliste meetmete rakendamist naftatarnerühma kaudu.

5.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  EÜT L 308, 23.12.1968, lk 14. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 98/93/EÜ (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 10).

(2)  EÜT L 228, 16.8.1973, lk 1.


Top