EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0072

Komisjoni määrus (EÜ) nr 72/2005, 17. jaanuar 2005, millega peatatakse soodustollimaks ja taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku imporditollimaks Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit üheōieliste (standardüüpi) nelkide suhtes

OJ L 14, 18.1.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/72/oj

18.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 72/2005,

17. jaanuar 2005,

millega peatatakse soodustollimaks ja taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku imporditollimaks Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit üheōieliste (standardüüpi) nelkide suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EMÜ) nr 4088/87 on kehtestatud suureõieliste rooside, väikseõieliste rooside, üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide soodustollimaksude kohaldamise tingimused värskete lõikelillede ühendusse importimiseks igal aastal avatud tariifikvootide piires.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 747/2001, (2) avati Egiptusest, Iisraelist, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit värskete lõikelillede ja lillepungade ühenduse tariifikvoodid ja sätestati nende haldamise kord.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 71/2005 (3) kehtestati ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes kõnealustest riikidest importimise korra kohaldamiseks.

(4)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 700/88 (4) kehtestati kõnealuse korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(5)

Määruste (EMÜ) nr 4088/87 ja (EMÜ) nr 700/88 kohaselt toimunud hindade registreerimise põhjal tuleb järeldada, et Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit üheōieliste (standardüüpi) nelkide puhul täidetakse määruse (EMÜ) nr 4088/87 artikli 2 lõikes 2 sätestatud soodustollimaksu peatamise nõuet. Ühise tollitariifistiku tollimaks tuleks taaskehtestada.

(6)

Kõnealuste toodete kvoot hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar – 31. detsember 2005. Seetõttu kohaldatakse soodustollimaksu peatamist ja ühise tollitariifistiku tollimaksu taaskehtestamist hiljemalt selle ajavahemiku lõpuni.

(7)

Elustaimede ja lillekasvatustoodete turu korralduskomitee istungite vahelisel ajal peab komisjon võtma sellised meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit üheōieliste (standardüüpi) nelkide (CN-kood ex 0603 10 20) importimiseks peatatakse määrusega (EÜ) nr 747/2001 kehtestatud soodustollimaks ja taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku tollimaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2256/2004 (EÜT L 385, 29.12.2004, lk 24).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11.

(4)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).


Top