EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0070

Komisjoni määrus (EÜ) nr 70/2005, 17. jaanuar 2005, mis käsitleb pakkumisi, mis on esitatud kroovitud ümarateralise, keskmiseteralise ja pikateralise A-riisi teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksportimiseks määrusega (EÜ) nr 2031/2004 avatud pakkumismenetluse alusel

OJ L 14, 18.1.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/70/oj

18.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 70/2005,

17. jaanuar 2005,

mis käsitleb pakkumisi, mis on esitatud kroovitud ümarateralise, keskmiseteralise ja pikateralise A-riisi teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksportimiseks määrusega (EÜ) nr 2031/2004 avatud pakkumismenetluse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2031/2004 (2) alusel avati pakkumismenetlus riisi eksporditoetuseks.

(2)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 584/75 (3) artikli 5 alusel võib komisjon otsustada esitatud pakkumiste põhjal määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 26 lõikes 2 sätestatud korras lepinguid mitte sõlmida.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikes 4 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksporditava kroovitud ümarateralise, keskmiseteralise ja pikateralise A-riisi eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 2031/2004 avatud pakkumismenetluse alusel 10.–13. jaanuaril 2005 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(2)  ELT L 353, 27.11.2004, lk 3.

(3)  EÜT L 61, 7.3.1975, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1948/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 18).


Top