EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0697

2004/697/EÜ:Komisjoni otsus, 14. oktoober 2004, teatavate kaitsemeetmete võtmise kohta lammaste katarraalse palaviku vastu Hispaanias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4055 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 316, 15.10.2004, p. 96–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 208–209 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2004; kehtetuks tunnistatud 32004D0762

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/697/oj

15.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/96


KOMISJONI OTSUS,

14. oktoober 2004,

teatavate kaitsemeetmete võtmise kohta lammaste katarraalse palaviku vastu Hispaanias

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4055 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/697/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduste asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EÜ, (1) milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ, (2) ja eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

13. oktoobril 2004 avastati Hispaanias lammaste katarraalse palaviku seireprogrammi raames nimetatud viiruse levik Cadixi provintsi idaosas Lõuna-Hispaanias.

(2)

Et vältida haiguse levikut, keelustasid Hispaania ametiasutused lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomaliikide, nende sperma, munarakkude ja embrüote väljaveo Cadixi, Sevilla ja Malaga provintsidest ning mõnedest piirkondadest Cordoba, Granada ja Huelva provintsides.

(3)

Lammaste katarraalne palavik on Rahvusvahelise Episootiate Büroo (OIE) A-nimekirjas. Selle levik kujutab endast tõsist ohtu ühendusele ja võib avaldada rahvusvahelisel tasemel mõju kaubandusele.

(4)

Selguse ja läbipaistvuse huvides on soovitatav võtta haiguse tõkestamiseks meetmed ühenduse tasemel, eriti seoses lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomaliikide, nende sperma, munarakkude ja embrüote väljaveoga nende piirkondade territooriumilt, millele Hispaania ametiasutused on kehtestanud piirangud. Nende meetmete puhul arvestatakse Hispaania ametiasutuste poolt juba võetud meetmetega.

(5)

Kuni toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee koosolekuni ning koostöös asjaomase liikmesriigiga peaks komisjon võtma ajutised kaitsemeetmed nakatunud piirkondadest pärinevate haigusele vastuvõtlike elusloomade väljaveo kohta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Hispaania keelustab lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomaliikide, nende sperma, munarakkude ja embrüote väljaveo käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondade territooriumilt.

Artikkel 2

Liikmesriigid kohandavad kaubanduses rakendatavaid meetmeid, et viia need käesoleva otsusega vastavusse, ning teavitavad sellest viivitamatult komisjoni.

Artikkel 3

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi, arvestades olukorra muutumist ja Hispaania ametiasutuste läbiviidavaid uurimisi ja uuringuid.

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee koosolekul, mis on ette nähtud 19. oktoobril 2004.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14.


LISA

Cadizi provints: kõik piirkonnad

Malaga provints: kõik piirkonnad

Sevilla provints: kõik piirkonnad

Huelva provints: La Palma, Condado ja Ayamonte piirkonnad

Cordoba provints: Lucena, Montilla ja Posada piirkonnad

Granada provints: Alhama de Granada ja Loja piirkonnad


Top