EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1197

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1197/2004, 29. juuni 2004, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel juunis 2004 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

OJ L 230, 30.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1197/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1197/2004,

29. juuni 2004,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel juunis 2004 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 593/2004, millega avatakse munasektori ja ovoalbumiini tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1251/96, millega avatakse kodulinnulihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. juuli– 30. september 2004 käsitletakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruste (EÜ) nr 593/2004 ja 1251/96 alusel ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud ültkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 94, 31.3.2004, lk 10.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 136. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1043/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 24).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. juuli–30. september 2004 esitatud ekspordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. oktoober–31. detsember 2004 saadaolev üldkogus

tonnides

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


Top