EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0431

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/431, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

ST/6239/2023/REV/1

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 434–436 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/431/oj

25.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 59/434


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/431,

25. veebruar 2023,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1775 (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis.

(2)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/2208, (2) millega loodi uus raamistik, mis näeb ette piiravad meetmed isikute ja üksuste suhtes, kes vastutavad tegevuse eest, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Malis või takistab või õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

(3)

Nõukogu märkis 24. jaanuaril ja 21. märtsil 2022, et üleminekuvõimud otsustasid teha koostööd Venemaaga seotud kurikuulsa palgasõduritest koosneva Wagner Groupiga, kes on pannud Ukrainas, Süürias, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Sudaanis, Malis ja Mosambiigis toime jõhkraid massikuritegusid, eelkõige inimõiguste raskeid rikkumisi, mis hõlmavad piinamist ning kohtuväliseid, kiirkorras või meelevaldseid hukkamisi ja tapmisi. Nõukogu mõistis hukka Wagner Groupi kohaloleku.

(4)

Võttes arvesse, et olukord Malis on jätkuvalt väga tõsine, tuleks üks isik lisada otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelusse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  Nõukogu 28. septembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 251, 29.9.2017, lk 23).

(2)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/2208, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 446, 14.12.2021, lk 44).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „A. Artikli 1a lõikes 1 osutatud füüsiliste isikute loetelu“ all esitatud füüsiliste isikute loetellu lisatakse järgmine kanne:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Sünniaeg: 11.7.1982 või 3.1.1980

Sünnikoht: Arhangelsk / Tšugujevka küla, Tšugujevski rajoon, Primorski Krai

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Amet: Wagner Groupi juht Malis

Aadress: teadmata, projekti „All eyes on Wagner“ andmete kohaselt on ta registreeritud Šatki linnas Nizhni Novgorodi oblastis

Ivan Aleksandrovitch Maslov juhib Malis Wagner Groupi, mille kohalolek riigis on laienenud alates 2021. aasta lõpust.

Wagneri kohalolek Malis ohustab riigi rahu, julgeolekut ja stabiilsust. Eelkõige on Wagneri palgasõdurid osalenud riigis toime pandud vägivallaaktides ja arvukates inimõiguste rikkumistes, sealhulgas kohtuvälistes hukkamistes, nagu Moura veresaun 2022. aasta märtsi lõpus.

Wagner Groupi kohaliku juhina vastutab Ivan Maslov Wagner Groupi tegevuse eest, mis ohustab Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust, eelkõige osalemise eest vägivallaaktides ja inimõiguste rikkumistes.

25.2.2023“

2)

Pealkirja „B. Artikli 2a lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ all esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmine kanne:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Sünniaeg: 11.7.1982 või 3.1.1980

Sünnikoht: Arhangelsk/Chuguevka küla, Chuguevski rajoon, Primorski Krai

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Amet: Wagner Groupi juht Malis

Aadress: teadmata, projekti „All eyes on Wagner“ andmete kohaselt on ta registreeritud Šatki linnas Nizhni Novgorodi oblastis

Ivan Aleksandrovitch Maslov juhib Malis Wagner Groupi, mille kohalolek riigis on laienenud alates 2021. aasta lõpust.

Wagneri kohalolek Malis ohustab riigi rahu, julgeolekut ja stabiilsust. Eelkõige on Wagneri palgasõdurid osalenud Malis toime pandud vägivallaaktides ja arvukates inimõiguste rikkumistes, sealhulgas kohtuvälistes hukkamistes, nagu Moura veresaun 2022. aasta märtsi lõpus.

Wagner Groupi kohaliku juhina vastutab Ivan Maslov Wagner Groupi tegevuse eest, mis ohustab Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust, eelkõige osalemise eest vägivallaaktides ja inimõiguste rikkumistes.

25.2.2023“


Top