EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2476

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2476, 16. detsember 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/15263/2022/INIT

ELT L 322I, 16.12.2022, p. 318–465 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2476/oj

16.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 322/318


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2476,

16. detsember 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 20.–21. oktoobri 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa valimatud raketi- ja droonirünnakud tsiviilisikute ja tsiviilobjektide ning -taristu vastu Kõjivis ja mujal Ukrainas. Tuletades meelde 30. septembri 2022. aasta avaldust ning kooskõlas ÜRO Peaassamblee 12. oktoobri 2022. aasta resolutsiooniga, kordas Euroopa Ülemkogu samuti, et ta mõistab ühehäälselt hukka Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblasti ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt ning on kindlalt selle vastu ning, nagu ka Krimmi ja Sevastopoli puhul, ei tunnusta liit kunagi seda ebaseaduslikku annekteerimist. Euroopa Ülemkogu märkis, et Venemaa ühepoolsed otsused rikuvad tahtlikult ÜRO põhikirja ja on ilmselgelt vastuolus reeglitel põhineva rahvusvahelise korraga ning et liit on valmis karmistama oma piiravaid meetmeid Venemaa vastu.

(4)

Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 141 isikut ja 49 üksust, kes on vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest.

(5)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

 

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1272.

Vasiliy Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович НОСКОВ)

Sünniaeg: 14.7.1993

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vasiliy Viktorovich Noskov on Venemaa ametivõimude esindaja, kes nimetati hiljuti Ukrainas „Luhanski Rahvavabariigi“ kultuuri-, spordi- ja noorteministri asetäitjaks. Tema ametisse nimetamist nähakse suures osas osana Venemaa laiemast sammust paigutada usaldusväärsed Venemaa ametnikud Ukrainas tähtsatele positsioonidele, mis on samm, mis aitas kaasa okupeeritud alade annekteerimisele. Tema ametikohast ja Venemaa sõjategevust ülistavatest hiljutistest avaldustest järeldub, et Noskov toetab, õigustab ja kaitseb aktiivselt Ukraina-vastast agressioonisõda. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Sünniaeg: 31.5.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Venemaa valitsus nimetas Denis Sergeevich Kurashovi „Donetski Rahvavabariigi“ kommunikatsiooniministri asetäitjaks. Kuuludes ebaseaduslikult annekteeritud Donetski oblasti nn valitsusse, osaleb ta separatistlikus tegevuses ja vastutab Donetski Venemaaga liitmise referendumi korraldamise eest. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1274.

Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Sünniaeg: 1981

Sünnikoht: Gelendzhik, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Venemaa valitsus nimetas Dmitriy Shmelevi „Donetski Rahvavabariigi“ tulude ministriks. Kuuludes ebaseaduslikult annekteeritud Donetski oblasti nn valitsusse, osaleb ta separatistlikus tegevuses ja vastutab Donetski Venemaaga liitmise referendumi korraldamise eest. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1275.

Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Sünniaeg: 4.4.1992

Sünnikoht: Kaasan, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Venemaa valitsus nimetas Timur Samatovi „Luhanski Rahvavabariigi“ tööstus- ja kaubandusministriks. Kuuludes ebaseaduslikult annekteeritud Luhanski oblasti nn valitsusse, osaleb ta separatistlikus tegevuses ja vastutab Luhanski Venemaaga liitmise referendumi korraldamise eest. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1276.

Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Sünniaeg: 1974

Sünnikoht: Perm, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Venemaa valitsus nimetas Konstantin Vladimirovich Zavizenovi „Luhanski Rahvavabariigi“ energeetikaministriks. Kuuludes ebaseaduslikult annekteeritud Luhanski oblasti nn valitsusse, osaleb ta separatistlikus tegevuses ja vastutab Luhanski Venemaaga liitmise referendumi korraldamise eest. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1277.

Larisa Nikolayevna BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Sünniaeg: 3.4.1969

Sünnikoht: Iževsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Larisa Buranova on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1278.

Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Sünniaeg: 5.7.1981

Sünnikoht: Krasnoslobodsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksey Volotskov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1279.

Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ)

Sünniaeg: 29.8.1956

Sünnikoht: Krasnodubrovsky, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Anatoly Greshnevikov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1280.

Maxim Alexeyevich GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Sünniaeg: 16.5.1997

Sünnikoht: Kopeisk, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maxim Gulin on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1281.

Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Sünniaeg: 27.3.1966

Sünnikoht: Tambov, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Gutenev on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1282.

Elena Grigoryevna DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Sünniaeg: 29.10.1948

Sünnikoht: Uralsk, endine NSVL (nüüdne Oral, Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Elena Drapeko on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1283.

Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Sünniaeg: 11.8.1961

Sünnikoht: Khotkovo, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Pavel Zavalny on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1284.

Viktor Mikhailovich ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Sünniaeg: 28.11.1948

Sünnikoht: Zaoleshenka, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Viktor Zavarin on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Sünniaeg: 5.5.1990

Sünnikoht: Borisoglebsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Olga Zanko on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1286.

Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Sünniaeg: 7.7.1971

Sünnikoht: Astrakhan, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Kobylkin on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1287.

Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Sünniaeg: 6.8.1967

Sünnikoht: Barabash, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Eduard Kuznetsov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1288.

Vladimir Mikhailovich NOVIKOV

(Владимир Михайлович НОВИКОВ)

Sünniaeg: 9.6.1966

Sünnikoht: Tambov, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Novikov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1289.

Marat Abdulkhaevich NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Sünniaeg: 14.5.1966

Sünnikoht: Šemjakovo, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Marat Nuriev on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1290.

Dmitry Vadimovich SABLIN

(Дмитрий Вадимович САБЛИН)

Sünniaeg: 5.9.1968

Sünnikoht: Mariupol, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Sablin on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1291.

Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Sünniaeg: 21.4.1956

Sünnikoht: Kuleevo, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Tatyana Solomatina on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1292.

Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Sünniaeg: 12.11.1978

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Svintsov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1293.

Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Sünniaeg: 6.3.1937

Sünnikoht: Bolšoje Maslennikovo, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Valentina Tereshkova on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1294.

Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Sünniaeg: 7.4.1993

Sünnikoht: Luhhovitsõ, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Tolmachev on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1295.

Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА)

Sünniaeg: 2.9.1978

Sünnikoht: Tšerkassõ, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Anastasia Udaltsova on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1296.

Saygidpasha Darbishevich UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Sünniaeg: 3.4.1962

Sünnikoht: Burtunai, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Saygidpasha Umakhanov on riigiduuma liige, kes hääletas 3. oktoobril 2022 Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite ebaseadusliku annekteerimise poolt ning nende liitmise poolt Venemaa Föderatsiooniga föderaalüksustena. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1297.

Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Sünniaeg: 19.7.1968

Sünnikoht: Tšerepovets, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Elena Avdeeva on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1298.

Sergey Fateyevich BRILKA

(Сергей Фатеевич БРИЛКА)

Sünniaeg: 14.3.1954

Sünnikoht: Anga, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Brilka on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1299.

Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Sünniaeg: 11.5.1969

Sünnikoht: Kiriši, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Vasilenko on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1300.

Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим Геннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Sünniaeg: 10.6.1969

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maxim Kavdzharadze on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1301.

Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Sünniaeg: 22.2.1957

Sünnikoht: Šithala, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Arsen Kanokov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1302.

Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович КРЕСС)

Sünniaeg: 16.11.1948

Sünnikoht: Vlasovo-Dvorino, endine NSVL (nüüdne Antropovo, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Viktor Kress on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1303.

Sergey Nikolayevich LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Sünniaeg: 7.7.1954

Sünnikoht: Perlyovka, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Lukin on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1304.

Vitaliy Viktorovich NAZARENKO

(Виталий Викторович НАЗАРЕНКО)

Sünniaeg: 11.2.1977

Sünnikoht: Ordžonikidze, endine NSVL (nüüdne Vladikavkaz/Dzæwdžyqæw, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vitaliy Nazarenko on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1305.

Iliyas Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ)

Sünniaeg: 27.3.1957

Sünnikoht: Mahhatškala, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Iliyas Umakhanov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1306.

Andrey Ivanovich DENISOV

(Андрей Иванович ДЕНИСОВ)

Sünniaeg: 3.10.1952

Sünnikoht: Harkov, endine NSVL (nüüdne Harkiv, Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Denisov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1307.

Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

Sünniaeg: 29.12.1974

Sünnikoht: Shiryana, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Zhukov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1308.

Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Sünniaeg: 20.6.1963

Sünnikoht: Severodvinsk (endine NSVL, nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksander Nekrasov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1309.

Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Sünniaeg: 18.5.1963

Sünnikoht: Aleksin, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Panchenko on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1310.

Viktor Anatolyevich SHEPTIY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Sünniaeg: 25.12.1965

Sünnikoht: Sverdlovsk, end. NSVL (nüüdne Jekaterinburg, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Viktor Sheptiy on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1311.

Andrey Stanislavovich SHOKHIN

(Андрей Станиславович ШОХИН)

Sünniaeg: 5.10.1961

Sünnikoht: Vladimir, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Shokhin on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1312.

Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Sünniaeg: 21.11.1971

Sünnikoht: Kaluga, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikolay Lyubimov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1313.

Vladimir Alexeyevich CHIZHOV

(Владимир Алексеевич ЧИЖОВ)

Sünniaeg: 3.12.1953

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Chizhov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1314.

Alexander Vladimirovich SHENDERYUK-ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ)

Sünniaeg: 25.11.1982

Sünnikoht: Kaliningrad, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Shenderyuk-Zhidkov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1315.

Valery Vasilyevich RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Sünniaeg: 2.4.1961

Sünnikoht: Blagodatnoje, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Valery Radayev on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1316.

Alexander Ilyich RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Sünniaeg: 30.9.1959

Sünnikoht: Jaroslavl, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Rusakov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1317.

Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Verhni Uslon, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Terentyev on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1318.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Sünniaeg: 19.4.1952

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Ivanov on föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris 4. oktoobril 2022 neli lepingut Venemaa Föderatsiooni ning vastavalt Donetski Rahvavabariigi, Luhanski Rahvavabariigi, Zaporižžja oblasti ja Hersoni oblasti vahel ning nende vastuvõtmise Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Seetõttu on ta toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat, destabiliseerides Ukrainat veelgi.

16.12.2022

1319.

Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Sünniaeg: 22.5.1975

Sünnikoht: Tšernogorsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Viktoria Valerievna Abramchenko on Venemaa Föderatsiooni asepeaminister, kes vastutab agrotööstusettevõtete, loodusvarade ja ökoloogia eest. Vastutab põllumajandusliku tootmise, sealhulgas teravilja eest ning tema ülesanne on aidata Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide vastu seismisel. Selles rollis on tema järelevalve all toimunud jõupingutused teravilja ümbersuunamiseks Ukrainast ilma Ukraina nõusolekuta ning ta vastutab selliste ürituste korraldamise eest, millel otsesed osalejad on ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi esindajad.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1320.

Tatyana Alexeyevna GOLIKOVA

(Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА)

Sünniaeg: 9.2.1966

Sünnikoht: Mytishchi, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Tatyana Alexeyevna Golikova on Venemaa Föderatsiooni asepeaminister, kes vastutab sotsiaalpoliitika, töö-, tervise ja pensioniküsimuste eest. Valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu, mille eesmärk on tagada Venemaa relvajõudude, teiste väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamine Venemaa Ukraina-vastase sõja jaoks, presiidiumi liige. Ta on osalenud mobilisatsiooni korraldamist Venemaal puudutavate Venemaa valitsuse otsuste tegemises ja kiitis need heaks, millega ta on otseselt toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu ja selles osalenud. Samuti kannab ta lõplikku vastutust Venemaa haridussüsteemi toimimise eest ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumidel.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1321.

Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович ОВЕРЧУК)

Sünniaeg: 9.12.1964

Sünnikoht: Korostõšiv, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexey Logvinovich Overchuk on Venemaa Föderatsiooni asepeaminister, kes vastutab Euraasia integratsiooni, Sõltumatute Riikide Ühendusega tehtava koostöö, BRIC-riikide, G20 ja rahvusvaheliste sündmuste eest. Sellel ametikohal on ta vastutav selle eest, et Venemaa annab Valgevenele impordi asendamiseks eelarvetoetust, mis kehtestati seoses Valgevene toetusega Venemaa Ukraina-vastasele sõjale. Seetõttu ja nimetatud tegevuse kaudu on ta otseselt seotud Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1322.

Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Sünniaeg: 2.6.1972

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Vyacheslavovich Kurenkov on tsiviilkaitse-, hädaolukorra- ja loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise minister. Valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu, mille eesmärk on tagada Venemaa relvajõudude, teiste väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamine Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja jaoks, presiidiumi liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1323.

Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Sünniaeg: 31.12.1980

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Olga Borisovna Lyubimova on Venemaa Föderatsiooni kultuuriminister. Tema vastutusel on ministeerium laiendanud nii rahalisi vahendeid kui ka programmitoetust „Donetski Rahvavabariigile“ ja „Luhanski Rahvavabariigile“. Mitme tema juhtimisel läbi viidud projekti eesmärk on integreerida nimetatud ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina oblastid Venemaa kultuurimaastikku. Samuti on ta kaudselt seotud Ukraina kultuuripärandi ja artefaktide hävitamisega ning sellega, et ei tehta jõupingutusi kultuuripärandi kaitsmiseks praegu annekteeritud territooriumidel.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1324.

Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич КРАВЦОВ)

Sünniaeg: 17.3.1974

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Sergeyevich Kravtsov on Venemaa Föderatsiooni haridusminister. Tema vastutusel püüab ministeerium integreerida ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina oblastite haridussüsteemi ühte Venemaa haridusruumi. Tema juhtimisel on nimetatud oblasti koolid olnud sunnitud üle minema Venemaa õppekavale, kasutama Venemaa õppematerjale ja kustutama õppekavast Ukraina õppeained.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1325.

Valery Nikolayevich FALKOV

(Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ)

Sünniaeg: 18.10.1978

Sünnikoht: Tjumen, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Valery Nikolayevich Falkov on Venemaa Föderatsiooni teadus- ja kõrgharidusminister. Tema kontrolli all on „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ kõrgharidus inkorporeeritud Venemaa haridussüsteemi ning ette on nähtud vahendid teaduse ja kõrghariduse rahastamiseks nelja ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina oblasti territooriumil.

Sellel ametikohal on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1326.

Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ)

Sünniaeg: 3.10.1980

Sünnikoht: Minsk, endine NSVL (nüüdne Valgevene)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexey Olegovich Chekunkov on Venemaa Föderatsiooni Kaug-Ida ja Arktika arengu minister. Selles rollis on ta olnud vastutav Ukraina isikute üleviimise eest Venemaa Kaug-Idasse. Tema kontrolli all on Venemaa Kaug-Ida piirkondade ressursse kasutatud „Donetski Rahvavabariigis“.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1327.

Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Sünniaeg: 2.1.1981

Sünnikoht: Južno-Sahhalinsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Alexandrovich Kozlov on Venemaa Föderatsiooni loodusvarade ja ökoloogia minister. Ta vastutab sellise poliitika väljatöötamise ja rakendamise eest, mille eesmärk on luua „Donetski Rahvavabariigis“ ja „Luhanski Rahvavabariigis“ uus keskkonnapoliitika, ning on selleks eraldanud ministeeriumi ressursse. Nimetatud poliitika rakendamisel on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1328.

Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ШАДАЕВ)

Sünniaeg: 11.11.1979

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksut Igoryevich Shadayev on Venemaa Föderatsiooni digitaalse arengu, kommunikatsiooni- ja massikommunikatsiooniminister. Selles rollis ja tema vastutusel on võetud meetmeid, et valmistada ette digitaliseerimise ja telekommunikatsiooniteenuste laiendamine ebaseaduslikult annekteeritud Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastitesse, et ühendada need otse Venemaaga ning ebaseaduslikult annekteeritud Krimmiga. Samuti abistab ministeerium mobiliseerimisel, aidates seega otseselt kaasa Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu.

Sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1329.

Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Sünniaeg: 15.8.1980

Sünnikoht: Kuibõšev, endine NSVL (nüüdne Samara, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Anton Olegovich Kotyakov on Venemaa Föderatsiooni töö- ja sotsiaalkaitseminister. Selles rollis on ta viinud ellu poliitikat, et toetada inimesi, kes on lahkunud „Donetski Rahvavabariigist“ ja „Luhanski Rahvavabariigist“. Ta vastutab selle ettevalmistamise eest, et laiendada Venemaa Föderatsiooni sotsiaalkindlustussüsteeme neljale ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumile.

Sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1330.

Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Sünniaeg: 12.7.1965

Sünnikoht: Lipetsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Konstantin Anatolyevich Chuychenko on Venemaa Föderatsiooni justiitsminister. Ta on toetanud koostööd „Donetski Rahvavabariigi justiitsministeeriumiga“ ja selle juhitavate asutustega. Justiitsministeerium vastutab Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda käsitleva inforuumi tsenseerimist käsitleva seaduse rakendamise eest, toetades seeläbi otseselt sõjategevust.

Sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1331.

Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Sünniaeg: 19.5.1981

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Tyulin on ACCEPT LLC ja Vene telejaama REN TV tegevjuht; telejaam levitab Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud riiklikku propagandat ja desinformatsiooni. Ta on kantud Vaba Venemaa Foorumi koostatud 1500 sõjaõhutaja nimekirja. Vladimir Tyulin on ka REN TV-le uudiste vahendamist pakkuva Multimedia Information Center Izvestia LLC peadirektor. Vladimir Tyulin on ka Vene Geograafiaseltsi meedianõukogu liige; seltsi esimees on kaitseminister Sergei Šoigu. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat.

16.12.2022

1332.

Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Sünniaeg: 16.4.1973

Sünnikoht: Perm, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 440111613873

Mikhail Tukmachov on Vene telejaama REN TV tegevjuhi asetäitja; telejaam levitab Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud riiklikku propagandat ja desinformatsiooni. Ta on kantud Vaba Venemaa Foorumi koostatud 1500 sõjaõhutaja nimekirja. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat.

16.12.2022

1333.

Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА)

Sünniaeg: 5.10.1970

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Svetlana Balanova on meediagrupi National Media Group (NMG) juht; NMG on 28 meediaettevõtte asutaja Venemaal, sealhulgas Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru, üleriigiline ajaleht Izvestia, Delovoy Peterburg jt. Ta on kantud Vaba Venemaa Foorumi koostatud 1500 sõjaõhutaja nimekirja. NMG kontrolli all olev meedia levitab aktiivselt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud propagandat ja desinformatsiooni.

Svetlana Balanova on ka Roskomnadzori avaliku nõukogu juht. Sellel ametikohal tegutsedes on ta vastutav „ekstremistliku ja ebaseadusliku veebisisu“ vastase võitluse tugevdamise eest. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat.

16.12.2022

1334.

Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Yevgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Sünniaeg: 4.4.1977

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Mikhail Frolov on Vene telejaama REN TV peatoimetaja; telejaam levitab Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud riiklikku propagandat ja desinformatsiooni. Ta on kantud Vaba Venemaa Foorumi koostatud 1500 sõjaõhutaja nimekirja. Mikhail Frolov on ka REN TV-le uudiste vahendamist pakkuva Multimedia Information Center Izvestia LLC esimene asedirektor ja peatoimetaja. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat.

16.12.2022

1335.

Valeriy Dmitrovich ZORKIN

(Валeрий Дмитриевич ЗOРЬКИН)

Sünniaeg: 18.2.1943

Sünnikoht: Konstantinovka, Oktjabrski rajoon, Primorje krai, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Valeriy Dmitrovich Zorkin on Venemaa konstitutsioonikohtu esimees; konstitutsioonikohus tunnistas põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise kohta. Selle otsusega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning selle eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Valeriy Dmitrovich Zorkin vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1336.

Gadis Abdullaevich GADZHIEV

(Гадис Абдуллaевич ГАДЖИЕВ)

Sünniaeg: 27.8.1953

Sünnikoht: Shovkra, Laki rajoon, Dagestani ANSV, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Gadis Abdullaevich Gadzhiev on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Gadis Abdullaevich Gadzhiev vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1337.

Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

(Сергeй Михaйлович КАЗAНЦЕВ)

Sünniaeg: 16.2.1955

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Mikhailovich Kazantsev on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Sergey Mikhailovich Kazantsev vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1338.

Sergey Dmitrievich KNYAZEV

(Сергeй Дмитриевич КНЯЗЕВ)

Sünniaeg: 15.2.1959

Sünnikoht: Pavlovsky Posad, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Dmitrievich Knyazev on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Sergey Dmitrievich Knyazev vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1339.

Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Алексaндр Николaевич КОКОТОВ)

Sünniaeg: 15.1.1961

Sünnikoht: Ufimka station, Atšiti rajoon, Sverdlovski oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksandr Nikolaevich Kokotov on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Aleksandr Nikolaevich Kokotov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1340.

Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA

(Лариса Октябриевна КРАСAВЧИКОВА)

Sünniaeg: 21.3.1955

Sünnikoht: Jekaterinburg, Sverdlovsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Larisa Oktiabrievna Krasavchikova on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Larisa Oktiabrievna Krasavchikova vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1341.

Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрoвич МAВРИН)

Sünniaeg: 15.9.1951

Sünnikoht: Brjansk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Petrovich Mavrin on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Sergey Petrovich Mavrin vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1342.

Nikolay Vasilievich MELNIKOV

(Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ)

Sünniaeg: 27.5.1955

Sünnikoht: Irkutsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikolay Vasilievich Melnikov on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Nikolay Vasilievich Melnikov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1343.

Lyudmila Mikhailovna ZHARKOVA

(Людмила Михaйловна ЖАРКOВА)

Sünniaeg: 3.9.1955

Sünnikoht: Petrozavodsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Lyudmila Mikhailovna Zharkova on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Lyudmila Mikhailovna Zharkova vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1344.

Andrey Yurevich BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Sünniaeg: 12.2.1966

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Yurevich Bushev on üks Venemaa konstitutsioonikohtu kohtunikest, kes tunnistasid põhiseaduslikuks „lepingud“ Hersoni ja Zaporižžja oblasti, nn Luganski Rahvavabariigi ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi Venemaa Föderatsiooni vastuvõtmise kohta. Nende otsustega loodi kunstlikult kuvand Venemaa Ukrainasse sissetungi legitiimsusest ning nende eesmärk on anda nimetatud piirkondadele rahvusvahelistes õigussuhetes osalejate tunnused. Konstitutsioonikohtul on ametlikult otsustav roll välismaiste territooriumide Venemaaga ühinemise protsessis. Seetõttu on Andrey Yurevich Bushev vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1345.

Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Sünniaeg: 31.12.1998

Sünnikoht: Tsentaroy, Tšetšeenia, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Ayshat Ramzanovna Kadyrova on president Vladimir Putini olulise tšetšeeni liitlase Ramzan Kadyrovi vanim tütar. Tänu oma isa toetusele nimetati ta Tšetšeenia Vabariigi kultuuriministriks ja praegu kuulub talle piiratud vastutusega äriühing Firdaws, mis on Tšetšeenia esimene „riiklik moebränd“. Seetõttu on ta seotud Tšetšeenia Vabariigi presidendi Ramzan Kadyroviga.

16.12.2022

1346.

Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Sünniaeg: 17.1.2000

Sünnikoht: Tsentaroy, Tšetšeenia, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Karina Ramzanovna Kadyrova on president Vladimir Putini olulise tšetšeeni liitlase Ramzan Kadyrovi tütar. Ta nimetati Groznõi koolieelse hariduse juhiks tänu lähedastele suhetele isa Ramzan Kadyroviga. Seetõttu on ta seotud Tšetšeenia Vabariigi presidendi Ramzan Kadyroviga.

16.12.2022

1347.

Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Sünniaeg: 24.7.1979

Sünnikoht: Germentšuk, Tšetšeenia, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Turpal-Ali Vakhayevich Ibragimov on president Vladimir Putini olulise tšetšeeni liitlase Ramzan Kadyrovi nõbu. Ta on oma perekondlike suhete tõttu Ramzan Kadyroviga nimetatud erinevatele valitsustasandi ametikohtadele, näiteks kehakultuuri, spordi ja noortepoliitika ministeeriumis ning Tšetšeenia Vabariigi omandi- ja maasuhete ministriks. Seetõttu on ta seotud Tšetšeenia Vabariigi presidendi Ramzan Kadyroviga.

16.12.2022

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Georgiy Starostin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse (Main Computing Centre of the General Staff (GVC)) raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Starostin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1349.

Sergey ILIN

(Сергей ИЛЬИН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Sergey Ilin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Sergey Ilin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Sünniaeg: 9.5.1984

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Yuriy Nikonov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Yuriy Nikonov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: naine

Leitnant Ekaterina Chugunova on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukrainas toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Ekaterina Chugunova füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Igor Groza on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Igor Groza füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: major

Sugu: mees

Major Ivan Popov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on major Ivan Popov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1354.

Matvey Andreevich LIYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Sünniaeg: 1992

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: major

Sugu: mees

Major Matvey Liybavin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on major Matvey Liybavin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: major

Sugu: mees

Major Roman Kurochkin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on major Roman Kurochkin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: vanemleitnant

Sugu: mees

Vanemleitnant Dmitri Tikhonov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on vanemleitnant Dmitri Tikhonov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1357.

Nikolay TARASOV

(Николай ТАРАСОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: vanemleitnant

Sugu: mees

Vanemleitnant Nikolay Tarasov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on vanemleitnant Nikolay Tarasov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Anton Shatun on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Anton Shatun füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Alexey Betekhtin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Alexey Betekhtin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1360.

Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Anton Chulikov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Anton Chulikov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Artyom Chernov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Artyom Chernov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Stanislav Minkov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Stanislav Minkov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1363.

Alexey VOLKOV

(Алексей ВОЛКОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Alexey Volkov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Alexey Volkov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: major

Sugu: mees

Major Andrey Ivanyutin on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on major Andrey Ivanyutin füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1365.

Olga PISMENSKAYA

(Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: vanemleitnant

Sugu: naine

Vanemleitnant Olga Pismenskaya on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on vanemleitnant Olga Pismenskaya füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1366.

Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: vanemleitnant

Sugu: mees

Vanemleitnant Pavel Vasilyev on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on vanemleitnant Pavel Vasilyev füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1367.

Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Alexey Mikhaylov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Alexey Mikhaylov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: naine

Kapten Elvira Obukhova on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Elvira Obukhova füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Sünniaeg: 7.2.1983

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Pavel Obukhov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Pavel Obukhov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kapten

Sugu: mees

Kapten Vitaly Yaskelaynen on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kapten Vitaly Yaskelaynen füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1371.

Aleksandr GREGORYAN

(Александр ГРЕГОРЯН)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Alexandr Gregoryan on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Alexandr Gregoryan füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Artyom Vedenov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Artyom Vedenov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1373.

Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Nikita Poplavskiy on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Nikita Poplavskiy füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1374.

Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: leitnant

Sugu: mees

Leitnant Vladimir Petrov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse liige. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on leitnant Vladimir Petrov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kolonel

Sugu: mees

Kolonel Evgeniy Kapshuk on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse ülem. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kolonel Evgeniy Kapshuk füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Sünniaeg: teadmata

Sünnikoht: teadmata

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kolonelleitnant

Sugu: mees

Kolonelleitnant Anton Timoshinov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse ülem. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kolonelleitnant Anton Timoshinov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1377.

Igor BAGNYUK

(Игорь БАГНЮК)

Sünniaeg: 30.4.1982

Sünnikoht: Riia, Läti

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kolonelleitnant

Sugu: mees

Kolonelleitnant Igor Bagnyuk on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse raketialase eelplaneerimise üksuse ülem. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kolonelleitnant Igor Bagnyuk füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Sünniaeg: 1975

Sünnikoht: Jaltšiki, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Auaste: kindralmajor

Sugu: mees

Kindralmajor Robert Baranov on Venemaa relvajõudude kindralstaabi peamise andmetöötluskeskuse direktor. Selles rollis on ta keskne isik 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti ainuüksi 2022. aasta oktoobris üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. Seetõttu on kindralmajor Robert Baranov füüsiline isik, kes on vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1379.

Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Sünniaeg: 1.12.1977

Sünnikoht: Peterburi, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Boris Yurievich Kovalchuk on Venemaa ühe suurima avaliku sektori energiaettevõtte PJSC Inter RAO peadirektor ja juhatuse esimees. PJSC Inter RAO suuraktsionäride hulka kuuluvad riigi omandis olevad üksused (nt Rozneftegaz). Boris Kovalchuk on lisaks tihedalt seotud oma isa Yuri Kovalchukiga, kes on president Putini pikaajaline tuttav. Väidetavalt on nende kaasomandis luksusvarasid äriühingute LLC Invest ja Prime kaudu, mida on võimalik seostada Putiniga, sealhulgas kinnisvara nimega Fishermen’s hut. Seetõttu on Boris Kovalchuk üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks olulised tuluallikad.

16.12.2022

1380.

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Sünniaeg: 22.12.1968

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kirill Kovalchuk on Yuriy Kovalchuki vennapoeg ja meediagrupi National Media Group (NMG) president; NMG-le kuulub suur osalus peaaegu kõigis Venemaa suuremates föderaalmeediakanalites, mis toodavad Venemaa valitsuse propagandat. NMG asutas 2008. aastal president Vladimir Putini kauaaegne tuttav Yuri Kovalchuk, kes on Putini lähikonda kuuluvate isikute mõjukat rühma ühendava ühistu nn Ozero Dacha kaasasutaja ning Bank Rossiya esimees ja suurim aktsionär. NMG kontrolli all olev meedia levitab aktiivselt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud propagandat ja desinformatsiooni.

NMG presidendina toetab Kirill Kovalchuk seetõttu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat. Lisaks on ta füüsiline isik, kes on tihedalt seotud loetellu kantud isikuga.

16.12.2022

1381.

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Sünniaeg: 3.5.1994

Sünnikoht: Venemaa

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Stepan Kovalchuk on Yuriy Kovalchuki vennapoja poeg. 2021. aasta detsembris omandas Yuri Kovalchuki kontrollitav äriühing Sogaz sotsiaalmeedia võrgustiku VK aktsiad. Sellest tulenevalt edutati Stepan Kovalchuk VK meediastrateegia ja teenuste arendamise valdkonna vanemasepresidendiks ning nüüd kontrollib ta VK meediasisu. Stepan Kovalchuk on seega füüsiline isik, kes on tihedalt seotud loetellu kantud isiku Yuri Kovalchukiga, kes on president Vladimir Putini pikaajaline tuttav, Putini lähikonda kuuluvate isikute mõjukat rühma ühendava ühistu nn Ozero Dacha kaasasutaja ning Bank Rossiya esimees ja suurim aktsionär.

16.12.2022

1382.

Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

teise nimega Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Sünniaeg: 8.2.1968

Sünnikoht: Venemaa

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Tatyana Kovalchuk on Yuriy Kovalchuki abikaasa. Tatyana Kovalchuk on Venemaa kolmas kõige rikkam naine, kelle varade netoväärtus on 600 miljonit USA dollarit ja kes on koos oma abikaasaga Venemaa investeerimisettevõtte Aquila Capital Group kaudu Venemaa suurima kindlustusandja Sogaz kaasomanik. Lisaks on väidetavalt nende kaasomandis luksusvarasid äriühingute LLC Invest ja Support for the Regional Econonmic Development kaudu, mida on võimalik seostada president Vladimir Putiniga, sealhulgas suusakuurort Igora Skiresort, kus Putini tütar pidas oma pulmi. Tatyana Kovalchuk on seega füüsiline isik, kes on tihedalt seotud loetellu kantud isiku Yuriy Kovalchukiga, kes on Vladimir Putini pikaajaline tuttav, Putini lähikonda kuuluvate isikute mõjukat rühma ühendava ühistu nn Ozero Dacha kaasasutaja ning Bank Rossiya esimees ja suurim aktsionär.

16.12.2022

1383.

Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТААндрiй Леонiдович СIГУТА)

Sünniaeg: 5.5.1979

Sünnikoht: Berdjansk, Zaporižžja oblast, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Aadress: 26 30-letia Pobedi Blvd., Apt. 3, Melitopol, Zaporizhzhia region, Ukraine

Maksukohustuslase number: 2897911059 (Ukraina)

Andrey Leonidovich Siguta on Venemaa poolt ametisse nimetatud Melitopoli rajooni sõjalis-tsiviiladministratsiooni juhi kohusetäitja. Selles rollis teostab ta järelevalvet Ukraina põllumajandustoodete ja teravilja konfiskeerimise üle nende Venemaale viimiseks. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦВалерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Sünniaeg: 22.1.1953

Sünnikoht: Mariupol, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Aadress: 5 Myslichenko St. Chmyrevka village, Starobilsk district, Luhansk region, Ukraine

Maksukohustuslase number: 1938008353 (Ukraina)

Valeriy Mikhailovich Pakhnits on Venemaa poolt ametisse nimetatud Starobilski rajooni administratsiooni juhi kohusetäitja. Selles rollis teostab ta järelevalvet Ukraina põllumajandustoodete ja teravilja konfiskeerimise üle nende Venemaale viimiseks. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1385.

Marina Evgenievna KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Sünniaeg: 19.4.1952

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Marina Evgenievna Kim on Venemaa telesaatejuht ja poliitik, Kremli-meelse partei „A Just Russia – Patriots – For The Truth“ („Õiglane Venemaa – tõe nimel“) kesknõukogu presiidiumi liige. Selles rollis levitab ta aktiivselt ametlikku propagandat Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ja eelkõige selle nn denatsifitseerimismissiooni kohta. Tema propagandategevuse eesmärk on suurendada Venemaa kodanike toetust Ukraina-vastasele agressioonisõjale. Ta toetas kindlalt Ukraina Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite okupeeritud aladel toimunud ebaseaduslikke referendumeid. Seetõttu on Marina Kim vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1386.

Dmitriy Yuryevich PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ)

Sünniaeg: 2.8.1961

Sünnikoht: Kirovograd, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitriy Yuryevich Puchkov on propagandist ja Venemaa Föderatsiooni kultuuriministeeriumi avaliku nõukogu liige.

2014. aastal avaldas Puchkov raamatu „Ukraina on Venemaa“, milles ta kordas peamisi propagandateese, mille kohaselt Ukraina ei ole sõltumatu riik.

2022. aasta märtsis toetas Puchkov intervjuudes ajalehtedega Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ja kordas Venemaa propaganda peamisi teese, mille kohaselt on sõda Ukraina ja NATO agressiivse tegevuse tulemus ning Venemaa üksnes kaitseb oma julgeolekut. Ta levitab jätkuvalt propagandat Ukrainas peetava sõja kohta Venemaa Föderatsiooni rahastatavas ajalehes Komsomolskaya Pravda ja mitmetes erinevates sotsiaalvõrgustikes.

Seetõttu on Dmitriy Puchkov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1387.

Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Sünniaeg: 16.7.1962

Sünnikoht: Sotši, Krasnodari oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Grigoriy Viktorovich Lepsveridze on Venemaa laulja, muusik, helilooja ja muusikaprodutsent. Lepsveridzel on lai publik ja tal on oma toetajate üle suur mõju.

Lepsveridze toetas avalikult Venemaa Föderatsiooni tegevust Ukrainas ja sisenes Ukraina õigust rikkudes mitu korda Venemaa poolt okupeeritud Ukraina territooriumidele.

12. aprillil 2022 korraldas Lepsveridze heategevuskontserdi loosungite „Venemaa nimel“ ja „Natsismita maailma nimel“ all, et toetada Ukraina-vastast agressioonisõda ja Venemaa sõjaväge. Lepsveridze esines 11. mail 2022 Donetskis toimunud kontserdil, et toetada isehakanud Donetski Rahvavabariiki.

Seega toetab ta avalikult Ukraina-vastast agressioonisõda. Tema tegevusest sai osa Venemaa ametivõimude propagandakampaaniast, mille eesmärk oli suurendada Venemaa kodanike hulgas toetust sõjalisele agressioonile. Kodanike toetus käimasolevale agressioonile on sõja jätkumise oluline tingimus. Seetõttu on Grigoriy Lepsveridze vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu..

16.12.2022

1388.

Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Sünniaeg: 20.7.1982

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Boris Vyacheslavovich Korchevnikov on hästituntud Venemaa saatejuht riiklikus telekanalis „Russia-1“ ning Venemaa õigeusu kirikule kuuluva ultrakonservatiivse telekanali „Spas“ peadirektor. Aastatel 2017–2020 oli ta Venemaa ühiskondliku koja liige. 2018. aasta presidendivalimistel oli ta president Vladimir Putini usaldusväärne esindaja. Ta levitab Venemaa propagandat riiklikus telekanalis „Russia-1“ oma telesaate „The Fate of a Man“ („Inimese saatus“) kaudu ja tal on suur vaatajaskond sotsiaalvõrgustikes, kus ta levitab Venemaa ametlikku propagandat. Oma sotsiaalvõrgustiku postitustes nimetab ta Ukraina okupeeritud alasid Venemaa omaks. Oma kommentaarides seostab ta läänt ja Ukrainat jumalapõlguse ja saatanaga, mis on kooskõlas Venemaa ametliku propagandaga, mille kohaselt on Ukraina-vastase agressioonisõja üks eesmärkidest „võitlus jumalapõlguse vastu“. Veelgi enam, ta levitab oma saate kaudu propagandat.

Boris Korchevnikov osaleb Venemaad toetavate võitlejate jaoks korraldatud rahakogumisüritustel ja ergutab venelasi raha annetama.

16.12.2022

 

 

 

Seega on ta avalikult väljendanud oma toetust Ukraina-vastasele agressioonisõjale. Nendest tegevusest sai osa Venemaa ametivõimude propagandakampaaniast, mille eesmärk oli suurendada Venemaa kodanike hulgas toetust sõjalisele agressioonile. Kodanike toetus agressioonile on sõja jätkumise oluline tingimus. Seetõttu on Boris Korchevnikov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

 

1389.

Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Sünniaeg: 21.10.1945

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikita Mikhalkov on Venemaa filmitegija, näitleja ja avaliku elu tegelane, kes toetas oma avalikes avaldustes aktiivselt Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda.

Alates 2014. aastast on ta häälekalt levitanud Kremli propagandanarratiive Ukraina kohta. Ta on väljendanud toetust Krimmi annekteerimisele ning „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ sõltumatuse tunnustamisele. Ta on Venemaa Föderatsiooni presidendi 2016. aasta dekreediga loodud riikliku Venemaa kultuurifondi esimees. Ta on õigustanud Venemaa agressioonisõda, mille eesmärk on kaitsta Donbassi Ukraina väidetavate kuritegude eest, mis pandi toime tsiviilelanikkonna vastu. Ta on süüdistanud ukrainlasi nn russofoobias, öeldes, et kahe riigi vaheline „konflikt“ oli vältimatu. Ta on nimetanud ukraina keelt Venemaa jaoks „katastroofiks“, sest väidetavalt õhutab see vihkamist Venemaa vastu ja levitab russofoobiat. Mikhalkov kutsus üles täielikult lõpetama ukrainakeelse õppe Donbassi koolides. Ta on toetanud Kremli valenarratiivi seoses bioloogiliste relvadega Ukrainas ja heroiseerinud Ukrainas sõdivaid Venemaa vange. 2022. aastal sai ta Kremlis toimunud tseremoonial tiitli „Töökangelane“ ning pidas kõne Ukraina-vastase agressioonisõja toetuseks.

16.12.2022

 

 

 

Seetõttu on Nikita Mikhalkov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

 

1390.

Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергeй Алексaндрович МИХEЕВ)

Sünniaeg: 28.5.1967

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Mikheev on poliitikateadlane ja poliitik. Ta on Venemaa sissetungi Ukrainasse toetanud partei „Just Russia – Patriots – For Truth“ („Õiglane Venemaa – Patrioodid – Tõe nimel“) kesknõukogu liige.

Oma avalikes avaldustes toetas ta Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda. Ta on esitanud sõnavõtte, milles ta toetab Ukraina režiimi jõuga muutmist, Ukraina territooriumide annekteerimist Venemaa poolt, raketirünnakuid tsiviiltaristu vastu ning väidetavat vajadust Ukraina „denatsifitseerimise“ ja „demilitariseerimise“ järele. Ta edendas „Russki Miri“ ideoloogiat, mille kaudu Venemaa Föderatsioon on usurpeerinud õiguse mõjusfäärile NSVLi-järgsetes riikides, eiranud Ukraina kui suveräänse riigi legitiimsust ning pooldanud selle ühendamist Venemaaga. veelgi enam, ta asutas sihtasutuse, mis toetab Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas osalenud Venemaa sõjaväelasi.

Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või aktiivselt toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1391.

Alexey Lvovich NIKOLOV

(Алексей Львович НИКОЛОВ)

Sünniaeg: 21.12.1957

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr, isikutunnistuse nr, muude isikut tõendavate dokumentide numbrid: 1) 530308406 2) 531246870

Alexey Nikolov on Venemaa valitsusega seotud meediaorganisatsiooni TV-Novosti ja selle allüksuse RT (teleuudiste võrgustik) peadirektor. TV-Novostit ja RT-d rahastatakse Venemaa Föderatsiooni föderaaleelarvest. Tema juhtimise alla kuuluvad meediakanalid, muu hulgas RT, on levitanud Kremli-meelset propagandat ja desinformatsiooni ning toetanud Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda. Veelgi enam, ta eitas avalikult seda, et Venemaa Föderatsiooni relvajõud vastutavad Butšas toime pandud sõjakuritegude eest.

Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab aktiivselt sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1392.

Viktor Petrovich GOREMIYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Sünniaeg: 4.2.1959

Sünnikoht: Kormovoye village, Serebryano-Prudsky rajoon, Moskva oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Viktor Petrovich Goremiykin on Venemaa Föderatsiooni kaitseministri asetäitja ja juhib Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kõrgeimat sõjalis-poliitilist direktoraati, mis on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude sõjalis-patriootlikku tööd tegev keskne sõjalis-poliitiline juhtorgan. Samuti on ta ka Venemaa kaitseministeeriumi kolleegiumi liige ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kõrgeima personaliosakonna endine juht.

16.12.2022

 

 

 

Oma praegusel ametikohal vastutab ta sõjalis-poliitilise töö korraldamise eest Venemaa relvajõududes.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

 

1393.

Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Sünniaeg: 6.9.1975

Sünnikoht: Moskva oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Daniil Vyacheslavovich Egorov on 21. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni relvajõudude, muude väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamiseks moodustatud Venemaa Föderatsiooni valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu liige. Koordineerimisnõukogu loodi selleks, et korraldada suhtlust föderaalsete täitevorganite ja Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste täitevorganite vahel, et lahendada küsimusi, mis on seotud sellega, et tagada Venemaa relvajõudude vajadused Ukraina-vastase agressioonisõja ajal.

Seetõttu on Daniil Egorov koordineerimisnõukogu liikmena vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1394.

Viktor Vasilevich ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Sünniaeg: 27.1.1954

Sünnikoht: Rjazani oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Viktor Vasilevich Zolotov on 21. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni relvajõudude, muude väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamiseks moodustatud Venemaa Föderatsiooni valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu liige. Koordineerimisnõukogu loodi selleks, et korraldada suhtlust föderaalsete täitevorganite ja Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste täitevorganite vahel, et lahendada küsimusi, mis on seotud sellega, et tagada Venemaa relvajõudude vajadused Ukraina-vastase agressioonisõja ajal.

Seetõttu on Viktor Zolotov koordineerimisnõukogu liikmena vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1395.

Aleksandr Leonidovich LINETS

(Александр Леонидович ЛИНЕЦ)

Sünniaeg: 11.1.1963

Sünnikoht: Starominskaya, Krasnodari territoorium, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksandr Leonidovich Linets on 21. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni relvajõudude, muude väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamiseks moodustatud Venemaa Föderatsiooni valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu liige. Koordineerimisnõukogu loodi selleks, et korraldada suhtlust föderaalsete täitevorganite ja Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste täitevorganite vahel, et lahendada küsimusi, mis on seotud sellega, et tagada Venemaa relvajõudude vajadused Ukraina-vastase agressioonisõja ajal.

16.12.2022

 

 

 

Seetõttu on Alkesandr Linets koordineerimisnõukogu liikmena vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

 

1396.

Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Sünniaeg: 21.7.1982

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksim Stanislavovich Oreshkin on 21. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni relvajõudude, muude väeüksuste, sõjaliste üksuste ja organite vajaduste rahuldamiseks moodustatud Venemaa Föderatsiooni valitsuse alla kuuluva koordineerimisnõukogu liige. Koordineerimisnõukogu loodi selleks, et korraldada suhtlust föderaalsete täitevorganite ja Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste täitevorganite vahel, et lahendada küsimusi, mis on seotud sellega, et tagada Venemaa relvajõudude vajadused Ukraina-vastase agressioonisõja ajal.

Seetõttu on Maksim Oreshkin koordineerimisnõukogu liikmena vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1397.

Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Sünniaeg: 5.4.1970

Sünnikoht: Rõbinsk, Jaroslavli oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Babushkin on Astrahani oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Igor Babushkin Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Igor Babushkin saanud kasu president Vladimir Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Igor Babushkin on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Igor Babushkini tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Igor Babushkin vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1398.

Andrey Vladimirovich CHIBIS

Andrei Vladimirovich CHIBIS

(Андрей Владимирович ЧИБИС)

Sünniaeg: 19.3.1979

Sünnikoht: Tšeboksarõ, Tšuvaši Vabariik, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Chibis on Murmanski oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Andrey Chibis Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Andrey Chibis saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Andrey Chibis on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Andrey Chibisi tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Andrey Chibis vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1399.

Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Sünniaeg: 24.8.1977

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Gleb Nikitin on Nižni Novgorodi oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Gleb Nikitin Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Gleb Nikitin saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Gleb Nikitin on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Gleb Nikitini tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Gleb Nikitin vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1400.

Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Sünniaeg: 15.2.1968

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Rudenya on Tveri oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Igor Rudenya Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Igor Rudenya saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Igor Rudenya on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Igor Rudenya tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Igor Rudenya vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1401.

Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПША)

Sünniaeg: 20.9.1972

Sünnikoht: Obnisk, Kaluga oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladislav Shapsha on Kaluga oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Vladislav Shapsha Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Vladislav Shapsha saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Vladislav Shapsha on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Vladislav Shapsha tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Vladislav Shapsha vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1402.

Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV

Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Sünniaeg: 1.2.1971

Sünnikoht: Tšerepovets, Vologda oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Travnikov on Novosibirski oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Andrey Travnikov Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Andrey Travnikov saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Andrey Travnikov on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Andrey Travnikov tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Andrey Travnikov vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1403.

Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Sünniaeg: 14.4.1970

Sünnikoht: Krasnojarsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Vorobyov on Moskva oblasti kuberner, kelle nimetas ametisse president Vladimir Putin. Kubernerina juhib Andrey Vorobyov Venemaa Föderatsiooni piirkondlikku riigiorganit ja vastutab riikliku poliitika rakendamise eest piirkondlikul tasandil. Ta on väljendanud toetust nn Donetski ja Luhanski Rahvavabariigi „sõltumatuse“ ebaseaduslikule tunnustamisele ning agressioonisõjale Ukraina vastu.

Kubernerina on Andrey Vorobyov saanud kasu president Putini poolt Venemaa haldusõigusesse tehtud muudatustest, mis annavad talle võimaluse jääda võimule veel täiendavateks aastateks.

Andrey Vorobyov on samuti seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Andrey Vorobyovi tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Andrey Vorobyov vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1404.

Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

KMKR number: 182806009863

Igor Churbanov on Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatavate rakettide Topol-M, Yars ja Bulava jaoks ühendussektsioone ja lõhkepeaplatvorme tootva Votkinski tehase peadirektor. Churbanov on samuti avalikult toetanud Venemaa agressioonisõda ning tulenevalt oma ametikohast vastutab ta ka sõda toetava propaganda levitamise eest, kuna avaldab ajakirja Votkinsk Plan.

Seetõttu on Igor Churbanov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksey Petrov on Venemaa Föderatsiooni laste õiguste voliniku büroo nõunik. Selles rollis osaleb ta Ukraina laste ebaseaduslikus toimetamises Venemaale ja nende lapsendamises Venemaa perekondade poolt. Aleksey Aleksandrovich Petrovi tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda ning ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1406.

Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон Владимирович СОЛОВЬЕВ)

Sünniaeg: 28.6.1983

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Anton Solovyov on Peterburi seadusandliku kogu liige ja erakonna „Ühinenud Venemaa“ liige. Selles rollis osaleb ta Ukraina laste ebaseaduslikus toimetamises Venemaale ja nende lapsendamises Venemaa perekondade poolt. Lisaks võttis ta erakonna „Ühinenud Venemaa“ liikmena kohustuse hõlbustada ja kiirendada haldusmenetlust seoses kõnealuste ebaseaduslike lapsendamistega Venemaa perekondadesse.

Anton Solovyovi tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda ning ta on seega vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1407.

Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Sünniaeg: 28.10.1972

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Eleonora Fedorenko on „Donetski Rahvavabariigi“ juhi laste õiguste nõunik. Selles rollis osaleb ta Ukraina laste ebaseaduslikus toimetamises Venemaale ja nende lapsendamises Venemaa perekondade poolt. Eleonora Fedorenko tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda ning ta on seega vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1408.

Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Sünniaeg: 6.4.1970

Sünnikoht: Pirovskoye, Krasnojarski territoorium, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Larisa Falkovskaya on Venemaa Föderatsiooni haridusministeeriumi laste õiguste kaitse riikliku poliitika osakonna direktor. Selles rollis osaleb ta Ukraina laste ebaseaduslikus toimetamises Venemaale ja nende lapsendamises Venemaa perekondade poolt.

Venemaa Föderatsiooni haridusministeeriumi laste õiguste kaitse riikliku poliitika osakonna direktorina on Larisa Falkovskaya hõlbustanud enam kui 2000 Ukraina orvu ebaseaduslikku transporti ja ebaseaduslikku lapsendamist. Erinevatel ametlikel avalikel esinemistel on Larisa Falkovskaya olnud Venemaa ebaseadusliku väljasaatmise kava peamine kõneisik ja koordinaator.

Larisa Falkovskaya tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda ning ta on seega vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

16.12.2022

1409.

Denis Valiullovich GARIYEV

(Teise nimega: Denis GARIJEV)

(Денис Валиуллович ГАРИЕВ)

Sünniaeg: märts 1978

Sünnikoht: Habarovski regioon, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

654034325 (Venemaa); alt. Passi nr: XXIIAH534753

Sugu: mees

Denis Gariyev on Stanislav Vorobyovi poolt 2002. aastal asutatud valgete ülemvõimu pooldava Venemaa imperialistliku liikumise (Russian Imperial Movement (RIM)) paramilitaarse haru Russian Imperial Legioni juht. See paramilitaarne rühmitus võitleb aktiivselt Venemaa Föderatsiooni eest Ukraina vastu suunatud agressioonisõjas. Sotsiaalmeedias kirjeldab Russian Imperial Legion oma osalemist Venemaa sõjas Ukraina vastu kui „panust luure- ja ründemissioonidesse“.

Denis Gariyev osales Ukraina-vastases agressioonisõjas ja sai 2022. aasta alguses haavata. Denis Gariyev on oma Telegrami kanali kaudu aktiivselt värvanud vabatahtlikke võitlejaid ühinema tema poolsõjalise organisatsiooniga Ukraina vastaseks võitluseks. Lisaks sõjategevusele Ukrainas on Russian Imperial Legion pakkunud poolsõjalist koolitust valgete ülemvõimu pooldavatele isikutele Euroopa Liidus, tehes aktiivselt tööd selle nimel, et moodustada seda liiki rühmitustest ühisrinne nende arvatavate vaenlaste vastu.

Russian Imperial Legioni juhi ja komandörina on Denis Gariyev vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust ja poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1410.

Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

Teise nimega:

Stanislav VOROBOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV

(Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Sünniaeg: 2.6.1960

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Passi või ID-kaardi number: IVG678677 (Venemaa)

Stanislav Vorobyov on Venemaa imperialistliku liikumise (Russian Imperial Movement) juht. See on valgete ülemvõimu pooldav paramilitaarne organisatsioon, mis võitleb aktiivselt Ukrainas Venemaa valitsuse nimel. Stanislav Vorobyov asutas Venemaa imperialistliku liikumise 2002. aastal. Stanislav Vorobyovi juhtimisel edendab Venemaa imperialistlik liikumine vene etnilist natsionalismi, püüdes samal ajal õhutada valgete ülemvõimuga seotud ekstremismi läänes. Liikumine pakub Venemaa kodanikele ja teiste riikide sarnaselt meelestatud organisatsioonide liikmetele paramilitaarset väljaõpet. Selle relvastatud tiib, Imperial Legion, võitleb Venemaa relvajõudude nimel aktiivselt Venemaa Ukraina-vastases sõjas. Liikumine märgib oma ametlikul veebilehel, et „võitlus Ukrainas Ukraina relvajõudude selgrooks olevate uniaatide ja paganate vastu“ on üks selle peamisi tegevussihte. Stanislav Vorobyov on isiklikult värvanud vabatahtlikke võitlema koos Venemaa relvajõududega Venemaa Ukraina-vastases sõjas.

Venemaa imperialistliku liikumise juhina on Stanislav Vorobyov vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust ja poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1411.

Viktor Yuryevich ANOSOV

Teise nimega: Viktor Yuriiovych ANOSOV;

„the Nose“ („Nina“)(vene keeles: „Нос“)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Sünniaeg: 31.10.1965

Sünnikoht: Simferopol, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsused: Ukraina, Venemaa

Sugu: mees

Passi või ID-kaardi number: ES662458 (Ukraina); ES301083 (Ukraina); 68 13 814996 (Venemaa Föderatsioon)

Viktor Anosov on paramilitaarse Donbassi vabatahtlike liidu (Union of Donbas Volunteers) juhatuse liige; organisatsioon võitleb aktiivselt koos Venemaa relvajõududega Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Donbassi vabatahtlike liidu juhatuse liikmena on Viktor Anosov paiknenud Donetski piirkonnas Slovjanskis, võideldes Venemaa relvajõudude nimel. Lisaks on Viktor Anosov olnud „Donetski Rahvavabariigi“ sõjaväelise „kohtu“ esimees; selles ametis oli ta vastutav Ukraina vangide piinamise ja tapmise eest.

Donbassi vabatahtlike liidu lahinguüksused sõlmisid lepingu Venemaa kaitseministeeriumiga ja selle liikmetele tehti ülesandeks toetada otse Venemaa sõjalist tegevust. Lisaks on Donbassi vabatahtlike liit viinud läbi luureoperatsioone, näiteks Venemaa vägede jaoks luureandmete kogumine ja rekkimine, sealhulgas tuvastanud kohad, kuhu suunata Venemaa sõjalised rünnakud Ukraina sihtmärkide vastu.

Donbassi vabatahtlike liidu juhatuse liikmena on Viktor Anosov vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab Ukraina suveräänsust ja sõltumatust, või toetab sellist tegevust ja poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022

1412.

Yan Igorevich PETROVSKIY

Teise nimega: Jan PETROVSKY

Yan PETROVSKY

„Veliki Slavian“

„Velikiy Slavyan“

(Ян Игорович ПЕТРОВСКИЙ)

Sünniaeg: 2.1.1987

Sünnikoht: Irkutsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Yan Petrovskiy on Venemaa paramilitaarse rühmituse „Task Force Rusich“ juht ja komandör; rühmitusel on sidemed Venemaa sõjalise eraettevõttega Wagner Group ning on võimalik, et see tegutseb Wagneri allüksusena. Task Force Rusich osaleb koos Venemaa sõjaväega Ukraina-vastase agressioonisõja lahingutegevuses. Rusich on juba pikalt võidelnud koos Venemaa toetatud käsilastega Ukraina Donbassi piirkonnas. 2015. aastal süüdistati Rusichi palgasõdureid surnud ja vangistatud Ukraina sõdurite suhtes jõhkrate massikuritegude toimepanekus ning neid filmiti seda tegemas.

Task Force Rusichi juhi ja komandörina on Yan Petrovskiy vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, või toetab sellist tegevust ja poliitikat või viib seda ellu.

16.12.2022“

 

Üksused

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(Vene keeles: Московский кредитный банк)

Aadress: 2 Lukov pereulok, building 1, Moscow, 107045, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht:

Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev:

1992

Registreerimisnumber:

1027739555282

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Credit Bank of Moscow on Venemaa suurim riigile mittekuuluv pank ja Venemaa suuruselt kuues finantsasutus. See pank on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks süsteemselt oluline finantsasutus. Pank tegutseb finantsteenuste sektoris, mis on Venemaa majanduse jaoks strateegilise tähtsusega ja on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks suur sissetulekuallikas.

Credit Bank of Moscow saab riigitoetust. 2022. aasta mais sai ta valitsuselt kulla ekspordilitsentsi. Seetõttu saab ta Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest otsest kasu.

Credit Bank of Moscow on seega seotud majandussektoriga, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas. Lisaks saab Credit Bank of Moscow Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

127.

JSC „DALNEVOSTOCHNY BANK“ (JSC „Far Eastern Bank“)

(Vene keeles: АО „ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК“)

Aadress: 27, Verkhneportovaya Street, Vladivostok 690990, Russian Federation

Veebisait: http://www.dvbank.ru/

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 20.11.1990

Registreerimisnumber: 1022500000786

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Dalnevostochny Bank on üks suurimaid panku Venemaa Kaug-Idas ja on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline finantsasutus. Pank tegutseb finantsteenuste sektoris, mis on Venemaa majanduse jaoks strateegilise tähtsusega ja on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks suur sissetulekuallikas.

Dalnevostochny Bank on ka üks pankadest, kellel on luba anda pangatoetust lepingute sõlmimiseks Venemaa riigikaitse valdkonnas, ning ta osaleb paljudes riiklikes programmides.Ta on seetõttu Ukraina-vastase agressioonisõja kontekstis Venemaa valitsuse jaoks strateegiliselt oluline.

Seetõttu on Dalnevostochny Bank seotud majandussektoriga, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas. Lisaks toetab Dalnevostochny Bank rahaliselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

16.12.2022

128.

United Russia

(Vene keeles: Единая Россия)

Aadress: 39th Building, Kutuzovsky Prospekt, Moscow 121170, Russian Federation

Telefon: (495) 786-82-89

Veebisait: https://er.ru

E-post: post@edinros.ru

United Russia (Ühtne Venemaa) on Kremliga seotud erakond. Seda juhib endine Venemaa president Dmitri Medvedev. United Russia toetas Ukraina-vastast agressioonisõda ning Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite ebaseaduslikku ja tunnustamata annekteerimist Venemaa poolt.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

129.

Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Media (Roskomnadzor)

(Vene keeles: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))

Aadress: Russia, 109992, Moscow, Kitaygorodsky Ave 7 / 2

Telefon: +7 (495) 983-33-93

E-post: rsoc_in@rkn.gov.ru

Veebisait: https://rkn.gov.ru/

Roskomnadzor on Venemaa riigiasutus, mis vastutab kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia eest. Ta on rakendanud riiklikku tsensuuripoliitikat sõltumatute meediaväljaannete suhtes. Pärast Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algust piiras ta märkimisväärselt Venemaa ühiskonna juurdepääsu teabele, pooldas sõjameelset propagandat ja kehtestas sõjatsensuuri sõjavastase teisitimõtlemise vaigistamiseks. Ta andis Venemaa meediaväljaannetele korralduse kasutada Ukraina-vastasest agressioonisõjast teavitamisel ainult valitsuse ametlike allikate esitatud teavet ja andmeid. Ta keelas sõnade „sissetung“ ja „sõda“ kasutamise ning andis korralduse kasutada selle asemel terminit „erioperatsioon“. Ta keelas teavitamast sellest, et Venemaa sõjaväelaste ja Ukraina tsiviilelanikkonna hulgas on palju hukkunuid. Ta hoiatas meediat Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi intervjuu avaldamise eest. Ta sulges veebisaidid, mis ei järginud tema korraldusi, ning taotles kohtutelt, et nad karistaksid korraldused täitmata jätnud meediakanaleid. Lisaks blokeeris ta juurdepääsu Facebooki ja Twitteri sotsiaalmeedia platvormidele, et takistada neil sõja kohta teavet jagamast.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

130.

New People

(Vene keeles: Новые люди)

Aadress: Bol’shoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Moscow 123022, Russian Federation

Telefon: +7 (800) 550-10-39

Veebisait: https://newpeople.ru/

E-post: info@newpeople.ru

New People (Uued Inimesed) on Venemaa erakond. Ta toetas Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite ebaseaduslikku ja tunnustamata annekteerimist Venemaa poolt.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

131.

Liberal Democratic Party of Russia

(Vene keeles: Либерально-демократическая партия России)

Aadress: 1st Basmanny Lane, building 3, entrance 1, Moscow, 107045 Russian Federation

Telefon: +7 (495) 530-62-62

Veebisait: https://ldpr.ru/

E-post: office@ldpr.ru

Liberal Democratic Party of Russia (Venemaa Liberaaldemokraatlik Partei) on Venemaa erakond. Ta toetas Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite ebaseaduslikku ja tunnustamata annekteerimist Venemaa poolt.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

132.

Just Russia - Patriots - For Truth

(Vene keeles: „Справедливая Россия - Патриоты - За правду“)

Aadress: Juriidiline aadress: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Moscow 115184, Russian Federation

Postiaadress: 14 Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 495 787 85 15

Veebisait: https://spravedlivo.ru/main

E-post: info@spravedlivo.ru

Partei „Just Russia - Patriots - For Truth“ („Õiglane Venemaa – Patrioodid – Tõe nimel“) on Venemaa erakond. Ta toetas Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite ebaseaduslikku ja tunnustamata annekteerimist Venemaa poolt.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

133.

Communist Party of the Russian Federation

(Vene keeles: Коммунистическая пaртия Российской Федерaции)

Aadress: 3 , Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Moscow, 103051, Russian Federation

Telefon: +7-495-692-7646

Veebisait: https://kprf.ru/

E-post: inter@kprf.ru

Communist Party of the Russian Federation (Venemaa Föderatsiooni Kommunistlik Partei) on Venemaa erakond. Ta toetas Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning Ukraina Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite ebaseaduslikku ja tunnustamata annekteerimist Venemaa poolt.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

134.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE „BUREVESTNIK“

(Vene keeles: АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „БУРЕВЕСТНИК“)

Aadress: Sormovskoe highway 1a, city of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: aktsiaselts

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK on Venemaa relvatööstusettevõte. Oma olemasolu ajal (alates 1970. aastast) on see äriühing arendanud ligikaudu 400 eri liiki relvi ja sõjavarustust. Ta on kõige paremini tuntud järgmiste relvade tootmise poolest: suurtükiseadmed laevasuurtükkide AK-176, A-190 jaoks; mobiilsed miinipildujad (tüübid 2B11, 2K32, 2C12, 2B25), haubitsad 2C35 jt.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK varustab Venemaa relvajõude eri liiki miinipildujatega, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

135.

LIMITED LIABILITY COMPANY „VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY „VGTZ““

(Vene keeles: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ВГТЗ““)

Aadress: square Im. Dzerzhinskogo 1, 400006, Volgograd, Volgogradskaya oblast, Russian Federation

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Volgogradi oblast, Volgograd, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 28.11.2002

Registreerimisnumber: 1023402461752

Peamine tegevuskoht: Venemaa

LLC „Volgograd Machine Building Company „VGTZ““ on Venemaa lahingusõidukite arendaja ja tootja.

LLC „Volgograd Machine Building Company „VGTZ““ arendab ja toodab lahingusõidukeid alates BMD-4M-st, BTR-MDM-ist kuni tänapäevaste jalaväe lahingumasinateni BMP-2 ja BMP-3, mida Venemaa relvajõud kasutavad Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on LLC „Volgograd Machine Building Company „VGTZ““ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. LLC „Volgograd Machine Building Company „VGTZ““ saab kasu Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb lahingusõidukite tarnimises Venemaa relvajõududele ja saab seetõttu otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Kuna vajadus relvade järele suureneb, saab LLC „Volgograd Machine Building Company „VGTZ““ Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

136.

JSC Bryansk Automobile Plant

JSC „BAZ“

(Vene keeles: AO „Брянский автомобильный завод“

АО „БАЗ“)

Aadress: 1 Staleliteynaya ul., Bryansk, 241035, Bryanskaya oblast, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Brjanski oblast, Brjansk, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 4.4.2008

Registreerimisnumber: 1083254005141

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC Bryansk Automobile Plant on ainus Venemaa tootja, kes toodab spetsiaalseid ratastega šassiisid ja traktoreid (SKST), mis on väga hästi maastikul kasutatavad ning mis on olemasolevate ja tulevaste õhu-, raketi- ja kosmosekaitsevahendite transpordibaasi aluseks ning mida kasutatakse aktiivselt radariluure, insenertehnilise toe ja mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemide mobiilsete vahendite osana.

JSC Bryansk Automobile Plant toodab spetsiaalseid ratastega šassiisid ja traktoreid, mida kasutatakse S-350, S-400, Tor-M2 õhutõrjeraketisüsteemide ja muude õhu- ja kosmosekaitsesüsteemide paigaldamiseks. Venemaa relvajõud kasutavad eespool nimetatud õhutõrjesüsteeme Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

JSC Bryansk Automobile Plant on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. JSC Bryansk Automobile Plant saab kasu Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb õhutõrjesüsteemide jaoks spetsiaalsete ratastega šassiide ja traktorite tarnimises Venemaa relvajõududele ning saab seega otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Kuna vajadus relvade järele suureneb, saab JSC Bryansk Automobile Plant Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

137.

JSC MACHINE BUILDING COMPANY „VITYAZ“

(Vene keeles: АО „МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПAНИЯ „ВИТЯЗЬ““)

Aadress: 2 Industrialnoe sh., Ishimbai city, Republic of Bashkortostan, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: aktsiaselts

„JSC MACHINE BUILDING COMPANY „VITYAZ“ (või JSC VITYAZ) on Venemaa ettevõte, kes tegeleb soomukite arendamise, tootmise, käitamise ja remondiga. Ta DT-30 „Vityaz“ patenteeritud tootja. JSC VITYAZ tarnib ja toodab Venemaa relvajõududele kaheosalisi roomikutega sõjaväemaastikusõidukeid DT-30 „Vityaz“, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on JSC VITYAZ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(Vene keeles: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Address: st. Lipatova, 37, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

JSC KOMZ on Venemaa mitmes valdkonnas tegutsev ettevõte, mis on spetsialiseerunud optiliste seadmete ja elektroonilise sõjapidamise varustuse (sealhulgas radarid, binoklid jne) arendamisele ja tootmisele.

JSC KOMZ toodab elektroonilisi sõjapidamise süsteeme Moscow-1 (Москва-1), Rychag-AV (Рычаг-АВ) ja Quicksilver-BM (Ртуть-БМ), mida tarnitakse Venemaa relvajõududele ja kasutatakse Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

JSC KOMZ on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. JSC KOMZ saab kasu Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb elektroonilise sõjapidamise süsteemide tarnimises Venemaa relvajõududele ja saab seega otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Kuna vajadus relvade järele suureneb, saab JSC KOMZ Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(Vene keeles: АО „ЭНИКС“)

Aadress:st. Korolenko 120, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 6.6.2003

Registreerimisnumber:

1031632202227

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC ENIKS on Venemaa ettevõte, mis tegeleb õhusihtmärgisüsteemide ja mehitamata õhusõidukite, kaugseiresüsteemide ja muu sõjavarustuse arendamise, tootmise, käitamise ja remondiga. JSC ENIKS tarnib Venemaa relvajõududele mehitamata õhusõidukeid (Eleron-3 and Eleron-10), mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

JSC ENIKS on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

140.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION „STRELA““

(PJSC „NPO „STRELA““)

(Vene keeles: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „СТРЕЛА““)

Aadress:str. M. Gorky 6, 300002, city of Tula, Tula region, Russian Federation

Üksuse liik:aktsiaselts

Registreerimiskoht: str. M. Gorky 6, 300002, city of Tula, Tula region, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 23.9.2002

Riiklik registreerimisnumber: 1027100517256

Maksukohustuslase number: 7103028233

Aktsiaselts „Scientific and Production Association „STRELA““ on spetsialiseerunud ettevõte, mis arendab ja toodab radarseadmeid maa- ja merepinna sihtmärkide seireks ja tuvastamiseks. Ettevõte arendab ja toodab lahinguvälja seireradareid, relvade lokaliseerimise radareid, suurtükiväe tulistamiskiiruse mõõtmise radareid, relvakontrolliradareid, lennuseadmeid maa-õhk tüüpi õhutõrjerakettide jaoks, tsiviilotstarbeliste radarite turvasüsteeme.

Ettevõte on osa Venemaa riigile kuuluvast Almaz-Antey Air Defense Concern’ist ja on juhtiv organisatsioon, mis koordineerib asjaomases tehnoloogiavaldkonnas tegevust. Samuti tuleb märkida, et Almaz-Antey Concern kuulub riigivara haldamise föderaalametile (Federal Agency for State Property Management).

Ettevõte arendab ja toodab suurtükiväe vastaseid radarisüsteeme Zoopark-1M, mobiilseid maapealseid radarluurejaamu SNAR-10M1, spetsiaalseid lahinguluuresõidukeid SBRM Tigr („Tiiger“) ja muid sõjalisi tooteid, mida Venemaa kasutab/kasutas oma ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal.

16.12.2022

 

 

 

Aktsiaselts „Scientific and Production Association „STRELA““ on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

 

141.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“

(Vene keeles: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД „КУПОЛ“)

Aadress: Pesochnaya str. 3, city of Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimise kuupäev: 23.4.2002

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ (või JSC IEMZ KUPOL) on Venemaa ettevõte, mis arendab, toodab, käitab ja remondib raketisüsteeme Tor, mis on projekteeritud lennukite, helikopterite, tiibrakettide jne hävitamiseks ning on kõikides ilmastikuoludes kasutatavad madalal ja keskmisel kõrgusel lendavate lühimaa pind-õhk-tüüpi rakettide süsteemid.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ tarnib Venemaa relvajõududele raketisüsteeme Tor, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

142.

JSC VOSTOCHNAIA VERF

(Vene keeles: АО „ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ“)

Aadress: st. Heroes of the Pacific 1, Vladivostok, Primorsky Krai, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimise kuupäev: 6.8.1994

Registreerimisnumber: 1022501797064

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC VOSTOCHNAIA VERF on Venemaa laevaehitusettevõte. Samuti on teada, et tegemist on teatavat liiki miinitraalerite ja eri liiki maabumisaluste (nt Project 11770) kaastootjaga. Avalike allikate kohaselt kasutati mõningaid JSC VOSTOCHNAIA VERF toodetud maabumisaluseid Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. JSC VOSTOCHNAIA VERF tarnib Venemaa relvajõududele maabumisaluseid, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

JSC VOSTOCHNAIA VERF on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

143.

LLC „HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING““

(Vene keeles: ООО „ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „ЭГО-ХОЛДИНГ““)

Aadress:str. Butlerova, 13, letter A, room 20Н, 195256, St. Petersburg, Russian Federation

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: str. Butlerova, 13, letter A, room 20Н, 195256, St. Petersburg, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 10.10.1997

Riiklik registreerimisnumber: 1027802486580

Maksukohustuslase number: 7804070635

LLC „HOLDING COMPANY“„EGO-HOLDING““ hõlmab mitut sõjatööstuskompleksi ettevõtet, mis on juhtival kohal Venemaa Föderatsiooni kaitsetööstuse valdkonnas raadioside ja elektroonilise sõjapidamise vahendite ja süsteemide väljatöötamisel ja tootmisel. Need on näiteks järgmised ettevõtted: NPO Zavod „Volna“, NTI „Radiosvyaz“, „PKB RIO“. Üks neist, JSC Scientific and Investment Enterprise „Protek“, arendab ja toodab automatiseeritud segamisjaamu R-330Zh „Zhitel“, mida Venemaa kasutab agressioonisõjas Ukraina vastu. LLC „HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING““ omandas ettevõtte JSC Scientific and Investment Enterprise „Protek“ 2013. aasta jaanuaris.

LLC „HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“, millel on mitu sõjatööstusettevõtet, on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(Vene keeles: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))

Aadress: st. Vvedensky, 8, Moscow, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: aktsiaselts

Peamine tegevuskoht: Venemaa

KB TOCHMASH on osa Venemaa riigile kuuluvast ettevõttest Almaz-Antey Concern ja on Venemaa relvaarendaja, kes toodab mitmesuguseid õhutõrjesüsteeme, MANPADS-süsteeme, rakette, sealhulgas täppisrelvi.

KB TOCHMASH toodab õhutõrjeraketisüsteeme Strela-10 ja Sosna-R, mida kasutatakse laialdaselt Venemaa agressioonisõjas Ukrainas 2022. aastal.

KB TOCHMASH on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. JSC TOCHMASH saab kasu Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb õhutõrjeraketisüsteemide tarnimises Venemaa relvajõududele ja saab seega otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Seetõttu saab KB TOCHMASH Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(Vene keeles: АО Автомобильный завод „УРАЛ“)

Aadress: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, Chelyabinsk Oblast, 456304, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Tšeljabinski oblast, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 22.6.2000

Registreerimisnumber: 1027400870826

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC Automobile Plant URAL on Venemaa veoautode tootja ja üks peamisi soomustatud veoautode tarnijaid Venemaa relvajõududele. Automobile Plant URAL osaleb Venemaa suurte sõidukite Typhoon-programmis. Typhoon on alates 2014. aastast kasutuses olevate Venemaa miinikindlate varitsuskaitsega (MRAP) soomustatud lahingusõidukite (AFV) seeriasse kuuluv sõiduk. Typhoon-seeria veoautod on registreeritud Venemaa riiklikus relvaprogrammis. Need sõidukid monteeritakse ettevõttes Automobile Plant URAL Venemaa kaitseministeeriumiga sõlmitud riikliku lepingu alusel.

Ural Automobile Plant toodab Ural-4320 ja Typhoon-sõidukeid, mida Venemaa relvajõud kasutavad Venemaa agressioonisõjas Ukrainas 2022. aastal.

Automobile Plant URAL on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Automobile Plant URAL saab kasu käimasolevast Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb soomustatud veokite tarnimises Venemaa relvajõududele ja saab seega otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Seetõttu saab Automobile Plant URAL Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

146.

RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“

(Vene keeles: ОПЫТНОЕ-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „НОВАТОР“)

Aadress: Prospekt Kosmonavtov, 18, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: aktsiaselts

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“ on Venemaa ettevõte, kes tegeleb kaugmaa õhutõrjerakettide, tiibrakettide, antiballistiliste rakettide ja muu sõjavarustuse väljatöötamise, tootmise, käitamise ja remondiga. JSC „NOVATOR“ tarnib Venemaa relvajõududele tiibrakette 3M-54 Kalibr (tuntud ka kui 3M54-1 Kalibr ja 3M14 Biryuza), mida kasutatakse agressioonisõjas Ukraina vastu.

JSC RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“ on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(Vene keeles: АО „НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“ (АО „НПО РУСБИТЕХ“))

Aadress: Varshavskoe sh. 26 building 11, Moscow, Russian Federation (HQ)

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 22.9.2008

Registreerimisnumber: 5087746137023

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC RPA RUSBITECH on Venemaa tehnoloogiaettevõte, mis on spetsialiseerunud kõrgtehnoloogiliste lahenduste tootmisele Venemaa täitevstruktuuride, peamiselt Venemaa relvajõudude jaoks. Kõige tuntum toode on arvutioperatsioonisüsteem Astra Linux, mida praegu kasutatakse peaaegu täielikult Venemaa relvajõududes. Venemaa relvajõudude peakorteri peamine infosüsteem põhineb Astra Linuxil. Ettevõte on tuntud ka selliste APE-5 tüüpi juhtimispunktide tootmise poolest, mida kasutatakse aktiivselt sidepidamiseks Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

JSC RPA RUSBITECH on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

(Vene keeles: AO „Концерн Радиоэлектронные технологии“ (КРЭТ))

Aadress: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 587-70-70

Veebisait: www.kret.com

E-post: info@kret.com

Concern Radio-Electronic Technologies KRET on Venemaa peamine sõjaliste raadioelektroonikatoodete arendaja ja tootja. Ta on Rosteci tütarettevõtja. Ta tootis Krasukha-4 elektroonilise sõjapidamise süsteeme, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

16.12.2022

149.

OJSC „RADIOAVIONIKA“

(Vene keeles: ОАО „Радиоавионика“)

Aadress: Troitskiy pr., 4, building B, Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation

Telefon: +7 (812) 607-50-50

Veebisait: http://www.radioavionica.ru

E-post: info@radioavionica.ru

Radioavionika on Venemaa tehnoloogiasektori ettevõte ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude relvatarnija.

Radioavionika arendas ja tootis „Strelets-M“ luure-, juhtimis-, kontrolli- ja sidesüsteeme, mida Venemaa relvajõud kasutasid Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

16.12.2022

150.

Technodinamika

(Vene keeles: Технодинамика)

Aadress: 35, Bolshaya Tatarskaya Str., Bldg. 5, 115184, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 627-1099

E-post: info@tdhc.ru

Veebisait: http://technodinamika.ru

Technodinamika on relvade, laskemoona, keemia- ja lennundustoodete tootja ning Venemaa Föderatsiooni relvajõudude sõjaline tarnija. Tegemist on valdusühinguga, milles on rohkem kui 100 ettevõtet.

Technodinamika tütarettevõtjad tootsid KBLA-IVC mehitamata õhusõidukeid, ISDM Zemledeliye mineerimissüsteeme ja laskemoona BM-27 Uragani kanderakettides kasutatavatele rakettidele, Vikhri juhitavatele rakettidele ja Tornado-S raketiheitesüsteemidele, mida Venemaa relvajõud kasutasid Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

16.12.2022

151.

JSC Ulan-Ude Aviation Plant

(Vene keeles: АО „УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД“)

Aadress: Khorinskaya Str. 1, 670009 Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russian Federation

Telefon: +7 (301) 248-0392

Veebisait: https://rabotauuaz.ru/o-predpriyatii#O_predpriyatii

E-post: uuaz@uuaz.ru

Ulan-Ude Aviation Plant on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude lepinguline tarnija.

Ettevõtte toodetud olid sõjaväe transpordihelikopterid Mi-8AMTSh, mida Venemaa relvajõud kasutasid Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

152.

JSC „Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory“

(Vene keeles: AO „Нижегородский завод 70-летия Победы“)

Aadress: Sormovskoye road, 21, Nizhny Novgorod, 603052, Russian Federation

Telefon: 7 (831) 249-82-38

E-post: 70Pobeda@nzslp.ru

Veebisait: https://nzslp.ru/

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Nižni Novgorod, Venemaa

Registreerimise kuupäev: 26.8.2014

Registreerimisnumber: ИНН / maksukohustuslase number: 5259113339

ОГРН / peamine riiklik registreerimisnumber: 1145259004296

Peamine tegevuskoht: Venemaa

Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory on Venemaa kaitsetööstuse tehas. Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory ülesanne on toota kõrgetasemelisi relvi ja kõrgetasemelist sõjaväevarustust, millega tagatakse Venemaa riikliku kaitsetellimuse täitmine ja riikliku relvastusprogrammi rakendamine. Selline tootmine on vajalik, et säilitada Venemaa Föderatsiooni valitsuse üldine suutlikkus jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Tehases toodetakse muu hulgas S-400 raketisüsteeme, mida Venemaa on kasutanud agressioonisõjas Ukraina vastu.

Samuti hõlbustab ja soodustab Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory Venemaa paramilitaarse organisatsiooni Yunarmia tegevust, mis toetab Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ja levitab Venemaa propagandat sõja kohta.

Seetõttu on ta vastutav Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest või saab selle tegevusest kasu.

16.12.2022

153.

JSC Votkinsk Machine Building Plant

(Vene keeles: AO „Воткинский завод“)

Aadress: Kirov Street, 2427430 City of Votkinsk, Republic of Udmurt, Russian Federation

Telefon: +7 (34145) 6-53-53

E-post: zavod@vzavod.ru

Veebisait: https://vzavod.ru/

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Votkinsk, Republic of Udmurt, Russia

Registreerimise kuupäev: 1.10.2010

Registreerimisnumber: ИНН / maksukohustuslase number: 1828020110

Votkinsk Plant on Venemaa kaitsetööstuse tehas, mis toodab Venemaa jaoks strateegilise tähtsusega relvi. See on ainus omataoline tehas Venemaal. Tehases toodetakse muu hulgas rakette ja laskemoona raketikomplekside Iskander ja Totchka-U jaoks, mida Venemaa on kasutanud Ukraina-vastase agressioonisõja käigus.

Seetõttu on ta vastutav Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevuse materiaalse toetamise eest või saab selle tegevusest kasu.

16.12.2022

 

 

ОГРН/peamine riiklik registreerimisnumber: 1101828001000

Peamine tegevuskoht: Venemaa

 

 

154.

PJSC „Motovilikhinskiye Zavody“

(Vene keeles: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии „Мотовилихинские заводы“

ПАО „Мотовилихинские заводы“)

Aadress: Russia, 614014, Perm, st. 1905, building 35

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Perm, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 11.12.1992

Registreerimisnumber: 1025901364708

Peamine tegevuskoht: Venemaa

PJSC Motovilikhinskiye Zavody on Venemaa riiklik relva- ja laskemoonatootja. Seda haldab riiklikule ettevõttele Rostec kuuluv äriühing „RT-Capital“. PJSC Motovilikhinskiye Zavody põhitegevus on sõjavarustuse, sealhulgas suurtükkide, miinipildujate ja mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemide tootmine. PJSC Motovilikhinskiye Zavody arendab ja toodab lahingu- ning veo- ja laadimissõidukeid mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemide Grad, Smerch, Tornado-G ja Tornado-S jaoks. Tegemist on ainsa Venemaa tootjaga, kes toodab lahingu- ning veo- ja laadimissõidukeid, mis moodustavad osa mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemidest Grad ja Smerch ning nende muudetud versioonidest Tornado-G ja Tornado-S.

PJSC Motovilikhinskiye Zavody on seotud mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemide Tornado-G ja Tornado-S tootmisega; neid raketilaskesüsteeme tarnitakse Venemaa relvajõududele ja kasutatakse agressioonisõjas Ukraina vastu.

16.12.2022

 

 

 

PJSC Motovilikhinskiye Zavody on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. PJSC Motovilikhinskiye Zavody saab samuti kasu agressioonisõjast Ukraina vastu, kuna ta osaleb mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemide tarnimises Venemaa relvajõududele ja saab seega otsest kasu kasvavast vajadusest relvade järele. Kuna vajadus relvade järele suureneb, saab PJSC Motovilikhinskiye Zavody Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

 

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(Vene keeles: Всероссийская госудaрственная телевизиoнная и радиовещaтельная компaния (ВГТРК))

Aadress: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Moscow, Russia

Üksuse liik: föderaalne riiklik ühisettevõte

Registreerimiskoht: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moscow, Russia

Registreerimise kuupäev: 14.10.2002

Registreerimisnumber: 1027700310076

Peamine tegevuskoht: Moskva, Venemaa

VGTRK on meediavaldusettevõtja, mis kontrollib selliseid telekanaleid nagu Rossiya 1, Rossiya 24, RTR Planeta, raadiojaam Vesti FM jt. VGTRK kuulub Venemaa Föderatsioonile ja on selle kontrolli all ning president Vladimir Putin on tunnistanud, et see on strateegiliselt tähtis ettevõte. Seoses Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga suurendas Venemaa valitsus 2022. aastal riigi kontrolli all oleva meedia rahastamist; VGTRK-le on kavas eraldada 25,2 miljardit rubla. Seetõttu saab VGTRK kasu Krimmi annekteerimise või Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute tegevusest.

VGTRK-le kuuluvad kanalid pakuvad platvormi sellistele isikutele nagu Olga Skabeyeva, Dmitry Kiselyov, Vladimir Soloviev jt, kes levitavad Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud propagandat ja desinformatsiooni. Seetõttu toetab VGTRK Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust ning on seotud sellist poliitikat ja tegevust toetavate füüsiliste isikutega. Lisaks on VGTRK vastutav Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse toetamise eest ja saab selle tegevusest kasu.

16.12.2022

156.

National Media Group

(Vene keeles: „Национaльная Мeдиа Группа“ (НМГ))

Aadress: Prechistenskaya embankment 13, building 1, 119034, Moscow, Russia

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimise kuupäev: 1.2.2008

Registreerimisnumber: 1087746152207

Maksukohustuslase number: 7704676655

National Media Group on meediavaldusettevõtja, mis kontrollib Venemaal 28 meediaettevõtet, sealhulgas Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru, üleriigiline ajaleht Izvestia, Delovoy Peterburg jm kanalid. Selle omanik on Bank Rossiya, mille peamine aktsionär on Yuriy Kovalchuk. NMG juhatuse esimees on Alina Kabaeva. NMG on seetõttu seotud isikute ja üksustega, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

NMG kontrolli all olevad meediakanalid levitavad aktiivselt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud propagandat ja desinformatsiooni. Seetõttu toetab NMG Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(Vene keeles: Фонд стратегической культуры)

Aadress: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Russia

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Russia

Registreerimise kuupäev: 21.2.2005

Registreerimisnumber: 1057746290469

Maksukohustuslase number: 7706569306

Peamine tegevuskoht: Moskva, Venemaa

Strategic Culture Foundation on organisatsioon, mida rahastab Venemaa Föderatsioon ja mis on ametlike aruannete kohaselt tihedalt seotud Venemaa eriteenistustega, sealhulgas välisluureteenistusega.

Strategic Culture Foundationi kontrollitavad veebisaidid strategic-culture.org ja fondsk.ru võimendavad Kremli-meelseid narratiive ning nende eesmärk on eksitada publikut väljaspool Venemaad Kremli-meelse desinformatsiooniga. Seetõttu toetab Strategic Culture Foundation Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust. Lisaks on Strategic Culture Foundation vastutav Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse toetamise eest ja saab selle tegevusest kasu.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(Vene keeles: АНО „ТВ-новости“)

Aadress: Autonomous non-profit organization (ANO) “TV-Novosti”, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moscow, 111020, Russian Federation

Telefon: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Veebisait: https://partners.rt.com/contacts/

E-post: info@rttv.ru

TV-Novosti on Venemaa valitsusega seotud meediaorganisatsioon. Seda rahastatakse Venemaa Föderatsiooni föderaaleelarvest. Enda alluvusse kuuluvate meediakanalite, sealhulgas RT kaudu on TV-Novosti levitanud Kremli-meelset propagandat ja desinformatsiooni ning on toetanud Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu.

Seetõttu toetas ta materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks sai ta Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest kasu.

16.12.2022

159.

Venemaa Föderatsiooni relvajõud (Armed Forces of the Russian Federation)

(Vene keeles: Вооружённые Силы Российской Федерaции)

Aadress: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Telefon: 8 (495) 498-01-84

Veebisait: https://mil.ru/

E-post: ps-smi@mil.ru

Venemaa Föderatsiooni relvajõud on Venemaa Föderatsiooni sõjavägi. 24. veebruaril 2022 alustasid nad agressioonisõda Ukraina vastu.

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude sõdurid panid Ukraina kodanike vastu toime sõjakuritegusid ja inimõiguste rikkumisi, mis hõlmas muu hulgas lõhkerelvade valimatut kasutamist asustatud piirkondades ja rünnakuid põgeneda üritavate tsiviilisikute vastu. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude okupeeritud aladel toimusid kiirhukkamised, ebaseaduslik kinnipidamine, piinamine, väärkohtlemine, vägistamine ja muu seksuaalvägivald.

Seetõttu on Venemaa Föderatsiooni relvajõud vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

160.

Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaart (National Guard of the Russian Federation)

(Vene keeles: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)

teise nimega Rosgvardiya (Vene keeles: Росгвардия)

Aadress: 9 Krasnokazarmennaya Street, 111250 Moscow, Russia

Telefon: +7 495 361 85 79

Veebisait: https://rosguard.gov.ru

E-post: dvsmi@rosgvard.ru

Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaart on Venemaa Föderatsiooni siseväed. Rahvuskaart on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

161.

Venemaa õhu- ja kosmosejõud (Russian Aerospace Forces)

(Vene keeles: Воздушно-космические силы)

Aadress: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Telefon: 8 (495) 498- 02-09

Veebisait: https://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm

E-post: ps-smi@mil.ru

Venemaa õhu- ja kosmosejõud on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhu ja kosmose väeliik. Venemaa õhu- ja kosmosejõud on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on nad vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

162.

Venemaa õhudessantvägi (Russian Airborne Forces)

(Vene keeles: „Воздушно-десантные войска“)

Aadress: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Telefon: 8 (495) 962 98 88

Veebisait: https://structure.mil.ru/structure/forces/rd/airborne.htm

E-post: ps-vdv@mil.ru

Venemaa õhudessantvägi on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhudessandi väeliik. Õhudessantvägi on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on nad vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

163.

Venemaa maaväed (Russian Ground Forces)

(Vene keeles: „Сухопутные войска“)

Aadress: Frunzenskaya Naberezhnaya, 22/2, 119160 Moscow, Russia

Telefon: 8 (495) 693 32 56

Veebisait: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/type/ground.htm

E-post: ps-sv@mil.ru

Venemaa maaväed on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude maismaa väeliik. Maaväed on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on nad vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

164.

Venemaa merevägi (Russian Navy)

(Vene keeles: Военно-морской флот)

Aadress: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Telefon: +7 (968) 766-17-67

Veebisait: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm

E-post: ps-vmf@mil.ru

Venemaa merevägi on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude merejõud. Venemaa merevägi on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

165.

Erioperatsiooniväed (Special Operations Forces)

(Vene keeles: Силы специальных операций)

Aadress: Command of the Special Operations Forces, military unit, 99450, Moscow region, Solnechnogorsk district, Senezh town, Russia

E-post: ps-smi@mil.ru

Erioperatsiooniväed on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude eriväed. Erioperatsiooniväed on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on nad vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

166.

Main Computing Center of the General Staff (GVC)

(Vene keeles: Главный вычислительный центр Генерального штаба („ГВЦ“))

Aadress: Znamenka Street 19, Moscow, Russia

Üksuse liik: Venemaa sõjaväeline instituut

Venemaa relvajõudude kindralstaabi juures tegutsev GVC (kindralstaabi peamine andmetöötluskeskus) on keskne üksus 2022. aasta aprillist oktoobrini Ukraina vastu toime pandud Venemaa raketirünnakutes, mis olid suunatud muu hulgas tsiviilsihtmärkide vastu ning mille käigus tapeti üle 30 inimese ja haavati rohkem kui 100 inimest. GVC on vastutav Ukraina vastu suunatud raketirünnakute tehnilise ettevalmistamise, sealhulgas asjakohaste andmete väljaarvutamise eest. Seetõttu on GVC vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest.

16.12.2022

167.

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi luure peavalitsus (Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation)

(Vene keeles: Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации)

teise nimega GRU

(ГРУ)

Aadress: Grizodubovoy, 3, Moscow 125252, Russia

Veebisait: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi luure peavalitsus on Venemaa sõjaväeluureagentuur. GRU on osalenud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

16.12.2022

168.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“ (Zavolžski roomiktraktorite tehas)

(„ZZGT“)

(Vene keeles: ЗАО „Заволжский завод гусеничных тягачей“

(ЗЗГТ))

Aadress: 606522, Nizhny Novgorod region, Gorodetsky district, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimise kuupäev: 26.9.2011

Registreerimiskoht: Nižni Novgorodi piirkond, Venemaa

Peamine tegevuskoht: Venemaa

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“ (Zavolžski roomiktraktorite tehas) on Venemaa masinaehitusettevõte, mis toodab ja tarnib roomikutega GAZ-3344-20 sõidukeid.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“ (Zavolški roomiktraktorite tehas) tarnib Venemaa relvajõududele GAZ-3344-20 sõidukeid, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“ (Zavolški roomiktraktorite tehas) on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

169.

AKTSIASELTS „ZAVOD TULA“

(Vene keeles: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ТУЛА»)

Tula region, Tula, F. Smirnova str., 28 korp.

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimise kuupäev: 16.8.2002

Registreerimiskoht: Tula, Venemaa

Registreerimisnumber: 1027100592210

Peamine tegevuskoht: Venemaa

AS „ZAVOD TULA“ on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse eest vastutava üksuse mobiilsete kiirgus-, keemi- ja mittespetsiifilise bioluure vahendite peamine arendaja ja pidev tarnija. AS „ZAVOD TULA“ tarnib Venemaa relvajõududele spetsiaalseid kiirgusluuresõidukeid, mida kasutatakse agressioonisõjas Ukraina vastu.

SAS „ZAVOD TULA“ on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

170.

Russian Imperial Legion

Teise nimega: Russkiy Imperskiy Legion

Saint Petersburg Imperial Legion

„Imperial Legion“

„RIL“

(Vene keeles: Русский имперский легион)

Registreerimiskoht: Peterburi, Venemaa Föderatsioon (PO Box 128, Saint Petersburg 197022)

Registreerimise kuupäev: 2002

Russian Imperial Legion on Stanislav Vorobyovi poolt 2002. aastal asutatud valgete ülemvõimu pooldava Venemaa imperialistliku liikumise (Russian Imperial Movement) paramilitaarne haru. See paramilitaarne rühmitus võitleb aktiivselt Venemaa Föderatsiooni eest Ukraina vastu suunatud agressioonisõjas. Sotsiaalmeedias kirjeldab Russian Imperial Legion oma osalemist Venemaa sõjas Ukraina vastu kui „panust luure- ja ründemissioonidesse“.

Seetõttu on Russian Imperial Legion vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

171.

Venemaa imperialistlik liikumine (Russian Imperial Movement)

Teise nimega: RIM;

Russkoye Imperskoye Dvizheniye

(Vene keeles: русское имперское движение)

Registreerimise kuupäev: 2002

Venemaa imperialistlik liikumine on Stanislav Vorobyovi poolt 2002. aastal asutatud valgete ülemvõimu pooldav rühmitus. Rühmitus edendab vene etnilist natsionalismi ja püüab õhutada valgete ülemvõimu pooldavat ekstremismi läänes. See pakub Venemaa kodanikele ja teiste riikide sarnaselt meelestatud organisatsioonide liikmetele paramilitaarset väljaõpet. Selle relvastatud haru, (Imperial Legion), võitleb Venemaa relvajõudude nimel aktiivselt Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Liikumine märgib oma ametlikul veebilehel, et „võitlus Ukrainas Ukraina relvajõudude selgrooks olevate uniaatide ja paganate vastu“ on üks selle peamisi tegevussihte.

Seetõttu on Venemaa imperialistlik liikumine vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

172.

Task Force „Rusich“

Teise nimega: Military-Patriotic Club „Rusich“;

„Rusich“ Sabotage And Assault Reconnaissance Group;

„Rusich“ Task Force;

Sabotage And Assault Reconnaissance Group „Rusich“;

„DSHRG Rusich“

(Vene keeles: ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА „РУСИЧ“)

(Vene keeles: „ДШРГ Русич“)

Registreerimise kuupäev: 2014

Task Force „Rusich“ on Venemaa paramilitaarne rühmitus, millel on sidemed Venemaa sõjalise eraettevõttega Wagner Group ning on võimalik, et see tegutseb Wagneri allüksusena. Task Force „Rusich“ osaleb koos Venemaa sõjaväega Ukraina-vastase agressioonisõja lahingutegevuses. „Rusich“ on juba pikalt võidelnud koos Venemaa toetatud käsilastega Ukraina Donbassi piirkonnas ning 2015. aastal süüdistati „Rusich“i palgasõdureid surnud ja vangistatud Ukraina sõdurite suhtes jõhkrate massikuritegude toimepanekus ning neid filmiti seda tegemas.

Seetõttu on Task Force „Rusich“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

173.

Donbassi vabatahtlike liit (Union of Donbas Volunteers)

(Vene keeles: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Registreerimiskoht: str. Fadeeva 7, building 1, office 2, 125047, Moscow, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 27.8.2015

Maksukohustuslasena registreerimise number: 9710001943

Riiklik registreerimisnumber: 1157700015065

Donbassi vabatahtlike liit on paramilitaarne organisatsioon, kes võitleb aktiivselt Venemaa Föderatsiooni eest Ukraina vastu suunatud agressioonisõjas. Selle pramilitaarse organisatsiooni lahinguüksused sõlmisid lepingu Venemaa kaitseministeeriumiga ja selle liikmetele tehti ülesandeks toetada otse Venemaa sõjalist tegevust. Lisaks on Donbassi vabatahtlike liit viinud läbi luureoperatsioone, näiteks Venemaa vägede jaoks luureandmete kogumine ja rekkimine, sealhulgas tuvastanud kohad, kuhu suunata Venemaa sõjalised rünnakud Ukraina sihtmärkide vastu.

Seetõttu on Donbassi vabatahtlike liit vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

16.12.2022

174.

SBK ART LLC

(Vene keeles: ООО SBK ART)

Aadress: Leningradsky Prospekt D. 37A K. 4, Floor/Room 10/33 A73, Municipal District Of Khoroshevsky, Moscow 125167, Russian Federation

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Pedestrian passage, home ownership 3. building 2, Moscow 125373, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 10.12.2021

Registreerimisnumber:

1217700605209

SBK ART LLC on Venemaa Föderatsiooni ettevõte, mis on seotud Sberbankiga. SBK ART LLC asutati enne Sberbanki loetellu kandmist selle tütarettevõtjana, et ta hoiaks Sberbanki osalust Fortenova grupis. Sberbankil on SBK ART LLC üle tõhus kontroll, kuigi selle aktsiad on väidetavalt üle kantud Araabia Ühendemiraatide ärimehele.

Seetõttu on SBK ART LLC seotud Sberbankiga, mis on loetellu kantud üskusena, kes toetab rahaliselt Venemaa Föderatsiooni valitsust ning on seotud majandussektoriga, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse oluline tuluallikas.

16.12.2022“


Top