EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/232/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 232, 16.7.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/16


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 232/11)

1.

26. juunil 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames äriühing Fonds Professionnel de Capital Investissement – Sociétés de Projets Industriels („SPI”, Prantsusmaa), mida haldab haldusfirma Bpifrance Investissement, mis on täielikult äriühingule Bpifrance Participations kuuluv filiaal ning mille omanik kuulub täielikult aktsiaseltsile BPI Groupe („BPI Groupe SA”, Prantsusmaa), ja aktsiaselts Constructions Industrielles De La Mediterranee („CNIM”, Prantsusmaa) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses ettevõtja SUNCNIM (Prantsusmaa) üle ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   BPI Groupe SA: äriühingul on tähtis roll Prantsusmaa piirkondade taaselustamisel, ta investeerib tulevikusektorite (nt keskkonnatehnoloogia, biotehnoloogia, digisektor) arendamisse ning tööstus- ja teenindussektori ettevõtetesse.

—   SPI: ühine riskirahastu, mille eesmärk on investeerida aruka investorina ettevõtetesse, kelle struktuuriprojektid aitavad edendada Prantsusmaa tööstust.

—   CNIM: CNIM grupp projekteerib ja valmistab võtmed kätte põhimõttel kõrgtehnoloogilisi tööstusseadmeid ja -sisseseadet ning osutab ekspertabi, teadus- ja arendustegevuse teenuseid ning keskkonna-, energeetika-, riigikaitsealaseid ja tööstusvaldkonna teenuseid, sh juhtimisteenust.

—   SUNCNIM: termodünaamiliste salvestavate päikeseenergiajaamade ehitus.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top