EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/08

Herakles II – Konkursikutse – Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks „Sigaretid”

OJ C 176, 21.6.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/24


HERAKLES II

Konkursikutse

Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks „Sigaretid”

2013/C 176/08

1.   Eesmärk ja kirjeldus

Käesolev projektikonkurss põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2007. aasta otsusel nr 878/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (Heraklese II programm) (1). Projektikonkurss on seotud Herakles II käsitleva otsuse artikli 1a punktis a nimetatud meetmetega, mis hõlmavad

„tehnilist abi riiklikele ametiasutustele, tagades neile eriteadmised, varustuse ja infotehnoloogiavahendid, mis hõlbustavad koostööd riikide vahel ja Euroopa Pettustevastane Ametiga (OLAF), et võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega ning töötada välja ja rakendada pettuste ennetamise ja kindlakstegemise poliitika.”

2013. aasta rahastamisotsusega (2) nähakse „Tehnilise abi” tegevusvaldkonnas ette kahe projektikonkursi korraldamine. Praegune konkurss on seotud tehnilise abiga „Sigaretid”.

2.   Toetuse saamise tingimustele vastavad taotlejad

Käesolev konkursikutse on suunatud liikmesriigi või väljaspool ELi asuva riigi riiklikele või piirkondlikele ametiasutustele („taotlejad”), kes edendavad Euroopa meetmeid, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve.

3.   Toetuskõlblikud meetmed

Tehnilise abi „Sigaretid” saamise tingimustele vastavate meetmete hulka kuuluvad järgmised:

a)

tehniline ja rahaline toetus, et toetada ja tugevdada konteinerite ja veoautode kontrolli ELi välispiiridel. See hõlmab järgmist:

selliste teisaldatavate ja statsionaarsete läbivalgustusseadmete ostmine, mida kasutatakse tollis ELi välispiiri ületavate või läbi liikmesriigi territooriumi veetavate konteinerite, veoautode ja autode puhul, et kontrollida ebaseaduslike kaupade, eelkõige salakaubana toodud või võltsitud sigarettide ja tubaka olemasolu, samuti nende seadmetega seotud paigaldus- ja hoolduskulud (3);

tollitöötajate koolitamine skanneriga töötamiseks ja sellega tehtud piltide õigeks tõlgendamiseks;

tarkvara ja riistvara, et vahetada erinevate skanneritega tehtud pilte ELi tolliasutuste siseselt ja erinevate asutuste vahel;

b)

ebaseaduslike kaupade, eelkõige salakaubana toodud või võltsitud sigarettide ja tubaka olemasolu avastamiseks kasutatavate loomade (otsimiskoerte, kuid ka spetsiaalselt välja õpetatud mesilaste, rottide või sigade) ostmine, väljaõpetamine, toit ja eluase;

c)

olemasolevate automaatsete konteinerite koodide tuvastamise süsteemide ja automaatsete registreerimismärkide tuvastamise süsteemide arendamine, rakendamine, parendamine ja ajakohastamine. Selle juurde kuulub tarkvara arendamine ning riistvara ostmine ja paigaldamine ning kasutajate koolitamine.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Toetuse saamiseks esitatud abikõlblike meetmete hindamisel kasutatakse järgmiseid kriteeriume:

1)

meetmete vastavus komisjoni pettusevastase võitluse eesmärkidele, et eelkõige ennetada, avastada ja uurida ebaseaduslike tubakatoodete ELi toomist;

2)

ostmise ja meetmete korraldusega kaasnevate teiste meetmete kvaliteet, et paremini avastada ebaseaduslikke tubakatooteid;

3)

kõnealuste meetmete tehniline kvaliteet ja sobivus toetuse taotleja vajadustega;

4)

kulutasuvus: meetmete kulud peaksid vastama nende eesmärkidele;

5)

meetmete kokkusobivus tööga, mida tehakse või planeeritakse seoses ELi tegevusprioriteetidega ELi eelarvega seotud pettuste ennetamiseks (ennetustöö, teabeanalüüs, koostöömeetodid jne);

6)

meetmete kokkusobivus sarnaste projektidega, mida viiakse ellu teistes liikmesriikides ja mida rakendavad teised liikmesriigi õiguskaitse- ja tolliasutused;

7)

võimalus kasutada meetmete meetodeid ja tulemusi koostöö edendamiseks ja tõhususe suurendamiseks pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse valdkonnas („süvalaiendamine”).

Kui mitu meedet osutuvad nimetatud toetuse andmise kriteeriumide valguses võrdseks, võib rahastamisel eesõiguse anda (alates tähtsamast)

õiguskaitseasutustele, mille varustus ei ole piisav või mille varustust ei peeta piisavaks võitluseks sigarettide salakaubaveo ja sigarettide võltsimisega;

taotlustele, mis võimaldavad tasakaalustatud geograafilist jaotust;

taotlejatele, kes ei ole eelnevatel aastatel toetustaotlusi esitades samade või sarnaste meetmete jaoks toetust saanud.

5.   Eelarve

Käesoleva konkursi soovituslik olemasolev eelarve on 3 500 000 eurot. Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahaline toetus ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.

Komisjon jätab endale õiguse jätta osa olemasolevatest vahenditest eraldamata.

6.   Lisateave

Täpsemat tehnilist teavet ja taotlusvormi saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Konkursiga seotud küsimused ja taotlused lisateabe saamiseks tuleb saata järgmisel e-posti aadressil:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Esitatud küsimused ja vastused võidakse anonüümselt avaldada OLAFi veebisaidil taotlusvormi täitmise juhistes, juhul kui need võivad huvi pakkuda teistele taotlejatele.

7.   Taotluse esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada hiljemalt reedel, 12. juulil 2013.


(1)  ELT L 193, 25.7.2007, lk 18.

(2)  C(2013) 612 final, 7. veebruar 2013.

(3)  Garantiiga ei kaeta hoolduskulusid.


Top