EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/028/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 28, 30.1.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 28/13


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 28/07

1.

18. jaanuaril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames Belgia riiklik investeerimisfond Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI”, Belgia) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Dexia SA/NV („Dexia”, Belgia) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

SFPI: investeeringud strateegilist huvi pakkuvatesse avalik- ja eraõiguslikesse äriühingutesse enda nimel ja Belgia riigi nimel;

Dexia: finantsteenused, eelkõige riigi rahanduse, sealhulgas projektide rahastamise valdkonnas, ning varade valitsemine mitmes riigis, peamiselt Prantsusmaal, eri tütarettevõtjate kaudu.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6812 – SFPI/Dexia):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).


Top