EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(07)

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 207, 13.7.2012, p. 8–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/8


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 207/03

Riikliku abi viitenumber

SA.34248 (12/X)

Liikmesriik

Soome

Liikmesriigi antud number

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Piirkonna nimi (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Abimeetme nimetus

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation X 71/2009

Kestus

1.1.2012-31.12.2016

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Riikliku abi viitenumber

SA.34264 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Abimeetme nimetus

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.1.2012-31.10.2017

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 5,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi (artikkel 25)

0,05 GBP

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Riikliku abi viitenumber

SA.34546 (12/X)

Liikmesriik

Belgia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Abimeetme nimetus

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.4.2012-31.12.2015

Sektorid

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,16 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Riikliku abi viitenumber

SA.34564 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Abimeetme nimetus

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.3.2012-29.2.2016

Sektorid

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, Teadus- ja arendustegevus, Veterinaaria, Haridus, Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 10,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Uutele väikeettevõtetele antav abi (artikkel 14)

35 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Abi naisettevõtjate asutatud uutele väikeettevõtetele (artikkel 16)

15 %

Abi selliste uute transpordivahendite omandamiseks, mille keskkonnanõuded on ühenduse normatiividest rangemad või mille kasutamine parandaks keskkonnakaitset, kui ühenduse normatiivid puuduvad (artikkel 19)

35 %

10 %

VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse normatiividega antav abi (artikkel 20)

15 %

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

60 %

20 %

Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 22)

45 %

20 %

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

45 %

20 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

50 %

20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

65 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

1 035 563 GBP

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

165 690 GBP

Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi (artikkel 37)

50 GBP

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

20 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

20 %

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

50 %

Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)

75 %

Abikava

75 %

20 %

Erakorraline abi (artikkel 13 lõige 1)

75 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Riikliku abi viitenumber

SA.34566 (12/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Piirkonna nimi (NUTS)

NEDERLAND

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Abimeetme nimetus

VIC- varkens innovatie centrum

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

10.2.2012

Sektorid

Seakasvatus

Abisaaja liik

VKEd – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,25 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erakorraline abi (artikkel 13 lõige 1)

7 %

0 %

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

7 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Riikliku abi viitenumber

SA.34569 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Abimeetme nimetus

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

23.5.2011-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 80,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

1 250 000 EUR

Abikava

15 %

20 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Riikliku abi viitenumber

SA.34577 (12/X)

Liikmesriik

Leedu

Liikmesriigi antud number

LT

Piirkonna nimi (NUTS)

Lithuania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Abimeetme nimetus

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LTL 3,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu – Fiscal measure

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Riikliku abi viitenumber

SA.34578 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt c,Segapiirkonnad,Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Abimeetme nimetus

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

25.1.2012-1.7.2017

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Riikliku abi viitenumber

SA.34597 (12/X)

Liikmesriik

Läti

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Latvia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Abimeetme nimetus

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

8.3.2012-30.12.2013

Sektorid

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LVL 0,10 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Riikliku abi viitenumber

SA.34605 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Abimeetme nimetus

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.6.2012-31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd, suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Riikliku abi viitenumber

SA.34606 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Abimeetme nimetus

DECC CCS Innovation Programme

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.3.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd, suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 15,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

30 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

30 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Riikliku abi viitenumber

SA.34612 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.7.2012-1.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

10 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

10 %

Abikava

15 %

10 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Riikliku abi viitenumber

SA.34613 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.7.2012-1.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

15 %

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Riikliku abi viitenumber

SA.34614 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

16.5.2012-16.10.2012

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

15 %

5 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Riikliku abi viitenumber

SA.34615 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

ES

Piirkonna nimi (NUTS)

CATALUNA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Abimeetme nimetus

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 7,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

70 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Riikliku abi viitenumber

SA.34647 (12/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

VENETO

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Abimeetme nimetus

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.1.2012-31.12.2012

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 6,12 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

0,311 %

0 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

0,43 %

0 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

0,03 %

0 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

1,138 %

0 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

1,015 %

0 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

3 %

0 %

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

0,2 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Riikliku abi viitenumber

SA.34648 (12/X)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Liikmesriigi antud number

13840/12/08100/08000

Piirkonna nimi (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Abimeetme nimetus

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.33944

Kestus

28.3.2012-31.10.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

CZK 1 079,43 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

20 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Riikliku abi viitenumber

SA.34651 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

412-40306/13

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Abimeetme nimetus

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 651/2009

Kestus

1.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Toiduainete tootmine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 60,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

35 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34672 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Abimeetme nimetus

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation SA.12816

Kestus

1.4.2012-31.3.2022

Sektorid

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu, Kauba raudteevedu, Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 215,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi (artikkel 25)

54,02 EUR

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Riikliku abi viitenumber

SA.34677 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Abimeetme nimetus

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Employment and Training Act 1973

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

2.4.2012-31.3.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 161,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

50 %

Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)

75 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Riikliku abi viitenumber

SA.34678 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

HAMBURG

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Abimeetme nimetus

Tropendiagnostik

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

28.3.2012

Sektorid

Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

Abisaaja liik

VKEd – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 5,03 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

32 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Riikliku abi viitenumber

SA.34679 (12/X)

Liikmesriik

Sloveenia

Liikmesriigi antud number

SI

Piirkonna nimi (NUTS)

Pomurska

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Abimeetme nimetus

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 122/2010

Kestus

4.2.2010-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 53,37 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus, Otsetoetus, Intressitoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

30 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Riikliku abi viitenumber

SA.34682 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34684 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,10 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34685 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 4,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34687 (12/X)

Liikmesriik

Leedu

Liikmesriigi antud number

LT

Piirkonna nimi (NUTS)

Lithuania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Abimeetme nimetus

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LTL 4,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu – Fiskalinės priemonės

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Riikliku abi viitenumber

SA.34690 (12/X)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Liikmesriigi antud number

14997/12/08100/08000

Piirkonna nimi (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Abimeetme nimetus

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

SA.33057

Kestus

2.4.2012-30.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

CZK 110,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Riikliku abi viitenumber

SA.34698 (12/X)

Liikmesriik

Ungari

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Hungary

Artikkel 107 lõige 3 punkt a,Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Abimeetme nimetus

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

17.12.2011-31.12.2013

Sektorid

Spordiklubide tegevus

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

HUF 1 000,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Riikliku abi viitenumber

SA.34700 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32667

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,92 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FEDER – EUR 1,34 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Riikliku abi viitenumber

SA.34703 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32657

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine, Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine, Piima-, piimatoodete ja juustutootmine, Muude toiduainete tootmine, Valmis loomasööda tootmine, Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine, Viinamarjaveini tootmine, Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine, Õlletootmine, Linnasetootmine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,67 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FEADER – EUR 0,74 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

40 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Riikliku abi viitenumber

SA.34705 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

BAYERN

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Abimeetme nimetus

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 23/2010

Kestus

1.1.2010-30.6.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 18,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

0 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34717 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32670

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,06 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

50 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


Top