EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/189/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

ELT C 189, 29.6.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 189/32


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 189/12

1.

23. juunil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P., kelle asukoht on Kaimanisaared ja mis kuulub kontserni Clayton, Dubilier & Rice group („CD&R”, Ameerika Ühendriigid), omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Financière SPIE S.A.S. („SPIE”, Prantsusmaa) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

CD&R: börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv kontsern;

SPIE: osutab mitmekülgseid tehnilisi teenuseid, sealhulgas elektri, kütte, ventilatsiooni ja kliimaseadmetega seotud teenused ning masinaehitustööstuse teenused tööstusliku, kaubandusliku ja avaliku sektori klientidele, ja teenuseid tuumaenergia, nafta ja gaasi, kommunikatsiooni ning infotehnoloogia sektorile.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


Top