EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0629(04)

Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

ELT C 189, 29.6.2011, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 189/16


Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

2011/C 189/06

Vastavalt nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (1) artikli 9 lõike 1 punkti a teisele taandele muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi (2) järgmiselt:

Grupp 27

Lehekülg 110

Üldist

Esimeses lõigus jäetakse pärast kirjet „Materials” välja kirje „nafta ja määrdeainete standardimääratluste ning spetsifikatsioonide 1976. aasta väljaandes”.

Märkus 2

Teises reas jäetakse pärast kirjet „315 °C” välja kirje „ASTM D 1319-70” ja asendatakse see kirjega „EN 15553”.

Lisamärkus 5

Lõike 2 punktis d lisatakse pärast sõna „pehmendamine” sõnad „või magustamine”.

Lehekülg 111

Lisamärkus 5 b

 

Lõike 2 punktis a:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi järgi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(mis on samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

 

Lõike 2 punktis b:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi järgi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(mis on samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

Lisamärkus 5 e

Kirjete „glükool” ja „morfoliin” vahele lisatakse kirje „N-metüül”.

Lehekülg 112

Lisamärkus 5 l

Esimeses reas asendatakse sõna „parafiinitustamise” sõnaga „vahatustamise” ning teises ja neljandas reas asendatakse sõna „parafiinitustamine” sõnaga „vahatustamine”.

Lehekülg 115

2707 50 10 ja 2707 50 90

Lauses, mis algab sõnadega „Nendesse alamrubriikidesse …”:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi järgi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(mis on samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

Lehekülg 116

2707 99 91 ja 2707 99 99

 

Lõike 1 punkt a:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi järgi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(mis on samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

 

Lõike 1 punkt b:

pärast kirjet „15 °C” lisatakse „EN ISO 12185 meetodi järgi”.

 

Lõike 1 punkt c:

pärast kirjet „25 °C” jäetakse välja kirje „ASTM D 5” ja asendatakse see kirjega „EN 1426”.

Lehekülg 117

2710 11 11 kuni 2710 19 99

 

Punkti I alapunkt 1:

pärast kirjet „ASTM D 938” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2207ga)”.

 

Punkti I alapunkti 2 taane a:

pärast kirjet „temperatuuril 70 °C” lisatakse kirje „EN ISO 12185 meetodi järgi”;

pärast kirjet „ASTM D 217 meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2137ga)”.

 

Punkti I alapunkti 2 taane b:

pärast kirjet „temperatuuril 70 °C” lisatakse kirje „EN ISO 12185 meetodi järgi”;

pärast kirjet „mõõdetud” jäetakse välja kirje „ASTM D 5” ja asendatakse see kirjega „EN 1426”;

pärast kirjet „Vaata ka allpool olevat skeemi” jäetakse välja viide „(1)” joonealusele märkusele 1.

Lehekülg 118

Joonealune märkus 1:

Jäetakse välja järgmine joonealune märkus: „(1) Kui toode on Walk’i koonuspenetratsiooni testi jaoks, tehtud ASTM D 217 meetodi järgi, liiga kõva, siis kohaldatakse koonuspenetratsioonitesti ATM D 937 meetodi järgi.”

Skeem

Skeemi muudetakse järgmiselt:

Image

Lehekülg 119

2710 11 21

Jäetakse välja lause „Terminiga „Abel-Pensky meetod” tähistatakse DIN (Deutsche Industrienormen) meetodit 51755 – märts 1974, mille on välja andnud DNA (Deutsche Normenausschuß), Berliin 15”.

2710 19 11 kuni 2710 19 29

Pärast kirjet „lisamärkus 2 c” lisatakse järgmine tekst ja joonised:

Alamrubriik 2710 19 21

See alamrubriik hõlmab petrooli tüüpi reaktiivkütust. Reaktiivkütus vastab selle grupi lisamärkuses 2 c sätestatud tingimustele.

Petrooli tüüpi reaktiivkütuse, näiteks üldkasutatava reaktiivkütuse A-1 gaasikromatogramm on omane õlile, mis on saadud toornaftast ainuüksi destilleerimisega. Alkaanide ahela pikkus on 10 kuni 18 süsinikuaatomit. Destilleerumispiirkond on EN ISO 3405 meetodi järgi (samaväärne ASTM D 86 meetodiga) ligikaudu 130 °C kuni 300 °C. Aromaatika sisaldus võib olla kuni 25 mahu%. Leekpunkt on tavaliselt üle 38 °C vastavalt ISO 13736 meetodile.

Reaktiivkütus võib sisaldada järgmisi lisaaineid: antioksüdandid, korrosioonitõrjeained, jäätekkeinhibiitorid, märgistavad värvained.

Lehekülg 120

Reaktiivkütuse A-1 gaasikromatogramm (petrool)

Image

Lehekülg 121

Alamrubriik 2710 19 25

See alamrubriik hõlmab petrooli, mida ei kasutata reaktiivkütusena. Käesoleva alamrubriigi petrool vastab selle grupi lisamärkuses 2 c sätestatud tingimustele.

Mõnedele nendele õlidele on omane väga madal aromaatika ja olefiinide sisaldus, et vältida tahma tekkimist põlemise ajal.

Mõnel juhul on lisatud keemilisi märgistusaineid.

See alamrubriik ei hõlma petrooli ja muude mineraalõlide või orgaaniliste lahustite segusid.

Madala aromaatikasisaldusega petrooli gaasikromatogramm

Image

Lehekülg 122

Alamrubriik 2710 19 29

See alamrubriik hõlmab keskmisi õlisid, välja arvatud alamrubriikide 2710 19 21 ja 2710 19 25 petrool. Käesolevasse alamrubriiki kuuluvad õlid vastavad selle grupi lisamärkuses 2 c sätestatud tingimustele.

Selliste õlide hulka kuulub näiteks n-parafiin.

n-parafiini gaasikromatogramm

Image

Gaasikromatograafilisi näitajaid muudetakse järgmiselt:

kõigil gaasikromatogrammidel lisatakse pärast kirjet „SIMDIS ASTM D 2887 Laiendatud” kirje „samaväärne meetodiga ISO 3924”;

reaktiivkütuse A-1 ja madala aromaatikasisaldusega petrooli gaasikromatogrammidel kustutatakse kirje „ASTM D 86 korrelatsioon (STP 577) – jaotus” ja asendatakse see kirjega „EN ISO 3405, samaväärne meetodiga ASTM D 86 korrelatsioon (STP 577) – jaotus)”.

Lehekülg 123

Kütteõlide karakteristikuid käsitlevasse tabelisse

lisatakse järgmine tekst:

pärast kirjet „sulf(on)aatne jääk” lisatakse kirje „(ISO 3987)”;

pärast kirjet „seebistumisarvuga” lisatakse kirje „(ISO 6293-1 või ISO 6293-2)”.

2710 19 71 kuni 2710 19 99

Teine lause:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi järgi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

Lehekülg 124

 

Lõike 2 punkt a:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

 

Lõike 2 punkt b:

pärast kirjet „juures” jäetakse välja kirje „ASTM D 445-74” ja asendatakse see kirjega „EN ISO 3104”.

 

Lõike 2 punkt c:

kirje „ASTM D 1500” asendatakse kirjega „ISO 2049”;

pärast kirjet „meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ASTM D 1500 meetodiga)”.

Määrde- ja muude õlide karakteristikuid käsitlevasse tabelisse

lisatakse järgmine tekst:

pärast kirjet „sulf(on)aatne jääk” lisatakse kirje „(ISO 3987)”;

pärast kirjet „seebistumisarvuga” lisatakse kirje „(ISO 6293-1 või ISO 6293-2)”.

Lehekülg 125

2712 90 31 kuni 2712 90 99

 

Lõige 1:

pärast kirjet „ASTM D 938 meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2207 meetodiga)”.

 

Lõige 2:

pärast kirjet „70 °C” lisatakse „EN ISO 12185 meetodi järgi”.

 

Lõige 3:

pärast kirjet „ASTM D 217 meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2137 meetodiga)”.

 

Lõige 4:

pärast kirjet „ASTM D 937 meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2137 meetodiga)”;

jäetakse välja lause „Kui toode on Walk’i koonuspenetratsiooni testiks ASTM D 217 meetodi järgi liiga kõva, siis kohaldatakse koonuspenetratsioonitesti ASTM D 937 meetodi järgi”.

Lehekülg 126

2713 20 00

 

Lõige 1:

pärast kirjet „ASTM D 938 meetodi” lisatakse kirje „(samaväärne ISO 2207 meetodiga)”.

 

Lõige 2:

pärast kirjet „temperatuuril 70 °C” lisatakse kirje „EN ISO 12185 meetodi järgi”.

 

Lõige 3:

pärast kirjet „25 °C on” jäetakse välja kirje „ASTM D 5” ja asendatakse see kirjega „EN 1426”.

2713 90 10 ja 2713 90 90

 

Lõige 2:

kirje „15 °C on” ja kirje „üle” vahele lisatakse kirje „EN ISO 12185 meetodi järgi”.

 

Lõige 3:

asendatakse kirje „ASTM D 86-67” kirjega „EN ISO 3405”;

pärast kirjet „meetodi” jäetakse välja kirje „(taaskinnitatud 1972)” ja lisatakse kirje „(samaväärne ASTM D 86 meetodiga)”.

Lehekülg 127

2715 00 00

 

Lõike 2 punkti a viienda lause esimene taane:

pärast kirjet „temperatuuril 25 °C,” jäetakse välja kirje „ASTM D 5” ja asendatakse see kirjega „EN 1426”.

 

Lõike 2 punkti a viienda lause teine taane:

pärast kirjet „ASTM D 1189 meetodi” lisatakse kirje „(tühistatud 1979. aastal ja ei ole kehtiv EN/ISO meetod)”.

pärast kirjet „määratud” jäetakse välja kirje „ASTM D 5” ja asendatakse see kirjega „EN 1426”.

Skeem

Skeemi muudetakse järgmiselt:

Image


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  ELT C 137, 6.5.2011, lk 1.


Top