EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2010C1209(01)

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

OJ C 332, 9.12.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/3


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2010/C 332/03

I   OSA

Abi nr

GBER 2/10/Teadus- ja arendustegevus

EFTA riik

Norra

Abi andev asutus

Haridus- ja Teadusministeerium

 

http://www.regjeringen.no/kd

 

Abimeetme nimetus

Regionale forskningsfond

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Kõik dokumendid ainult norra keeles:

Prop. 1 S (2009–2010) (haridus- ja teadusministeeriumi eelarveprojekt 2009–2010, parlamendi (Stortinget) eelarvet käsitlev otsus, piirkondlike teadusfondide tingimused ja suunised, toetuskiri (haridus- ja teadusministeeriumilt maakonna omavalitsustele))

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2009-2010/prop-1-s-20092010

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/Retningslinjer-for-regionale-forskningsfond.html?id=593488

Meetme liik

Abikava

X

Kestus

Abikava

Abikava kestus ei ole ajaliselt määratletud

Asjaomased sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

X

Abisaaja liik

VKEd

X

Suurettevõtjad

X

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

200,2 miljonit NOK

Abimeede

(artikkel 5)

Toetus

X

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma Norra kroonides

VKEde soodustused (%)

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi

(artiklid 30–37)

Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi

(artikkel 31)

Alusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

 

Rakendusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

 

Arendustegevus

(artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

 

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi

(artikkel 32)

… %

 

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi

(artikkel 33)

… %

 

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi

(artikkel 34)

100 %

 


Top