EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0508(04)

Riigiabi lubamine vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 87 ja 88 – Juhtumid, mille suhtes komisjon ei esita vastuväiteid (EMPs kohaldatav tekst )

OJ C 106, 8.5.2009, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 106/17


Riigiabi lubamine vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 87 ja 88

Juhtumid, mille suhtes komisjon ei esita vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2009/C 106/05

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.3.2009

Riikliku abi viitenumber

N 304/08

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

Õiguslik alus

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abikava eesmärk on arendada kombineeritud transporti, et minna maanteeveolt üle muudele transpordiliikidele

Abi vorm

Tagastamatu toetus

Eelarve

Umbes 115 miljonit EUR aastas

Abi osatähtsus

Kuni 85 % ümberlaadimisterminalide ehitamise ja laiendamise maksumusest ja laadimisseadmete hinnast

Kestus

2009–2011

Sektorid

Transpordisektor

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Invalidenstr. 44

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.3.2009

Riikliku abi viitenumber

Nr 409/08, Nr 410/08, Nr 411/08

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Regiony úrovně NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava

Nimetus

N 409/08 – Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel,

N 410/08 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu,

N 411/08 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu

Õiguslik alus

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu; usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013; usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2000–2013

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Sõidukite ja raudteeveeremi soetamiseks ja uuendamiseks antava toetuse peaeesmärk on parandada integreeritud reisijateveosüsteeme Tšehhi Vabariigis.

Abi vorm

Investeerimistoetused

Eelarve

Nr 409/08 – kuni 4 323,24 miljonit CZK (156,73 miljonit EUR) viie aasta jooksul

Nr 410/08 – kuni 1 157,03 miljonit CZK (41,95 miljonit EUR) viie aasta jooksul

Nr 411/08 – kuni 1 179,54 miljonit CZK (42,76 miljonit EUR) viie aasta jooksul

Abi osatähtsus

40 % abikõlblikest kuludest, v.a Jihozápadi piirkond, kus abi osatähtsus on 38 %

Kestus

1.1.2009–31.12.2014

Sektorid

Transpordisektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Orgánem udělujícím podporu je regionální rada příslušného regionu úrovně NUTS II:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

CZ06 Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

CZ03 Jihozápad

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

CZ08 Moravskoslezsko

Hrabákova 1/1861

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

CZ05 Severovýchod

Pražská 320/8

PSČ 500 04 Hradec Králové

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

CZ04 Severozápad

Mírové náměstí 37

400 01 Ústí nad Labem

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

CZ02 Střední Čechy

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

CZ07 Střední Morava

Jeremenkova 40b

779 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.3.2009

Riikliku abi viitenumber

N 457/08

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Nederland – Vermindering van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsbeheer

Õiguslik alus

Wet inkomstenbelasting 2001

Meetme liik

Maksumeede

Eesmärk

Valdkondlik arendustegevus

Abi vorm

Ettevõtte tulumaksu asendamine kindlaksmääratud summaga

Eelarve

0,5 miljonit EUR aastas

Abi osatähtsus

Kestus

10 aastat

Sektorid

Meretransport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


Top