EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/031/11

MEDIA 2007 — Arendamine, levitamine, müügi edendamine ja koolitus — Konkursikutse — EACEA/36/08 — Euroopa üliõpilaste ja koolitajate võrgustiku ja liikuvuse toetamine

OJ C 31, 7.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/17


MEDIA 2007 — ARENDAMINE, LEVITAMINE, MÜÜGI EDENDAMINE JA KOOLITUS

Konkursikutse — EACEA/36/08

Euroopa üliõpilaste ja koolitajate võrgustiku ja liikuvuse toetamine

(2009/C 31/11)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).

Üks programmi eesmärke on edendada vahetusi ja koostööd, toetades Euroopa koolitajate võrgustikke, eelkõige kõrgharidusasutusi, koolitusasutusi ja audiovisuaalsektori partnereid, ning edendada Euroopa üliõpilaste ja koolitajate liikuvust.

2.   Tingimustele vastavad kandidaadid

Käesolev teade on suunatud kõrgharidusasutuste, koolitusasutuste ja audiovisuaalsektori partnerite üleeuroopalistele konsortsiumidele, kelle tegevus aitab kaasa eespool nimetatud ja nõukogu otsuses kirjeldatud programmi MEDIA eesmärkide saavutamisele.

Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:

27 Euroopa Liidu riiki;

EFTA riigid, Šveits ja Horvaatia.

3.   Abikõlblikud tegevused

Abikõlblikud on järgmised programmi MEDIA riikides läbiviidavad tegevused.

Tegevused, mille eesmärk on arendada audiovisuaalala tulevaste spetsialistide võimekust Euroopa mõõtme mõistmisel ja selle integreerimisel oma töösse, parandades oskusteavet järgmistes valdkondades:

majandusliku, finants- ja ärijuhtimise koolitus;

uue audiovisuaalse tehnoloogia koolitus;

stsenaariumide arendamise koolitus.

Tegevuse kestus (= kulude abikõlblikkuse kestus) on 12 kuud (kuni 18 kuud, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud).

Tegevus peab toimuma ajavahemikus 1. septembrist 2009 kuni 30. juunini 2011.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikud taotlused võivad saada kuni 100 punkti järgmiste kriteeriumide alusel:

tegevuse sisuline kvaliteet (20 punkti);

projektijuhtimine (20 punkti);

konsortsiumi kvaliteet (20 punkti);

Euroopa mõõde (20 punkti);

mõju (20 punkti).

5.   Eelarve

Kogueelarve on 1 900 000 EUR.

Antava rahalise toetuse liik: toetus. Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 50 % või 75 % abikõlblike kulude kogusummast.

Täitevasutusel on õigus jätta osa kasutada olevatest rahalistest vahenditest eraldamata.

6.   Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) hiljemalt 27. märtsiks 2009 järgmisel aadressil:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe”

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Vastu võetakse üksnes ametlikul taotlusvormil esitatud, toetust taotleva organisatsiooni nimel õiguslikult siduvaid kohustusi võtma volitatud isiku poolt nõuetekohaselt allkirjastatud taotlusi.

Faksi või e-posti teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.

7.   Üksikasjalik teave

Konkusrsikutse suuniste täistekst koos taotlusvormidega on järgmisel Interneti-aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Taotlused peavad vastama kõikidele suuniste täistekstis esitatud tingimustele, need tuleb esitada ettenähtud vormidel ning need peavad sisaldama kõiki täistekstis nõutud andmeid ja lisasid.


Top