EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/189/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

OJ C 189, 26.7.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 189/13


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 189/07)

1.

15. juulil 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad OMV Power International GmbH (edaspidi „OPI”, Austria), mida kontrollib OMV AG, Austria; Lehman Brothers Groupi kuuluv Lehman ALI Inc. (edaspidi „Lehman”, Ameerika Ühendriigid) ning Met Group (edaspidi „Met Group”, Türgi), mida kontrollib Dr Celal Metin, omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AS (edaspidi „Borasco Elektrik”, Türgi) üle ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

OPI: gaasi- ja taastuvelektrijaamade projektide arendus;

Lehman: finantsteenused;

Met Group: energeetika-, telekommunikatsiooni- ja tarbijasektorile keskendunud konsultatsiooniteenused;

Borasco Elektrik: gaasielektrijaama arendus ja käitamine Türgis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


Top