EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(05)

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 97/23/EÜ (surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 111, 6.5.2008, p. 26–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/26


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 97/23/EÜ (surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(2008/C 111/10)

Järgnev loetelu sisaldab viiteid surveseadmete ühtlustatud standarditele ja surveseadmete tootmisel kasutatavate materjalide ühtlustatud tugistandarditele. Surveseadmete tootmisel kasutatavate materjalide ühtlustatud tugistandardite puhul on olulistele ohutusnõuetele vastavuse eeldus piiratud standardi materjalide tehniliste andmetega ning ei hõlma materjalide sobivust konkreetse seadme puhul. Seetõttu tuleb hinnata materjalistandardis esitatud tehnilisi andmeid vastavalt konkreetse seadme konstruktsiooninõuetele, et kontrollida vastavust surveseadmeid käsitleva direktiivi peamistele ohutusnõuetele.

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri (ja viitedokument)

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

(Märkus 1)

CEN

EN 19:2002

Tööstuslikud ventiilid — Metallventiilide märgistamine

 

CEN

EN 287-1:2004

Keevitajate atesteerimine — Sulakeevitus — Osa 1: Terased

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Gaasirõhuregulaatorid sisendrõhule kuni 100 baari

 

CEN

EN 473:2000

Mittepurustav katsetamine — NDT personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine — Põhialused

 

EN 473:2000/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Tööstuslikud ventiilid — Metallist tiibventiilid

 

CEN

EN 764-5:2002

Surveseadmed — Osa 5: Materjalide vastavuse ja inspekteerimise dokumentatsioon

 

CEN

EN 764-7:2002

Surveseadmed — Osa 7: Ohutusjuhendid mittesüüdatavatele surveseadmetele

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Vask ja vasesulamid — Õmbluseta ümmargused vasest vee- ja gaasitorud sanitaarvaldkonnas kasutamiseks ja kütmiseks

 

CEN

EN 1092-1:2007

Äärikud ja nende ühendused — Ümmargused äärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja lisaseadmetele, PN klassifikatsiooniga — Osa 1: Terasäärikud

 

CEN

EN 1092-3:2003

Äärikud ja nende ühendused — Ümmargused äärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja lisaseadmetele, PN klassifikatsiooniga — Osa 3: Vasesulamist äärikud

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Äärikud ja nende ühendused — Ringäärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja abiseadmetele, PN määratud — Osa 4: Alumiiniumsulamist äärikud

 

CEN

EN 1171:2002

Tööstusventiilid — malmist siibrid

 

CEN

EN 1252-1:1998

Krüogeenanumad — Materjalid — Osa 1: Tugevusnõuded temperatuuridel alla – 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Krüogeenanumad — Materjalid — Osa 2: Vastupidavusnõuded temperatuuridel vahemikus – 80 °C ja – 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Tööstusprotsessi kontrollklapid

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Äärikud ja nende ühendused — Tihendusnööriga ümaräärikute ühenduste kavandamine — Osa 1: Arvutusmeetod

 

CEN

EN 1626:1999

Krüogeenanumad — Krüogeensüsteemide hooldamise ventiilid

 

CEN

EN 1653:1997

Vask ja vasesulamid — Plaadid, lehed, ribad ja ümarplaadid katelde, surveanumate ja kuuma vee säilitussõlmede jaoks

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Äärikud ja nende ühendused — Torude tsirkulaaräärikud, klapid, toruliitmikud ja abidetailid — Klassifikaator — Osa 3: Vasesulamäärikud

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Äärikud ja nende ühendused — Torude tsirkulaaräärikud, klapid, toruliitmikud ja abidetailid — Klassifikaator — Osa 4: Alumiiniumsulamäärikud äärikud

 

CEN

EN 1797:2001

Krüogeenanumad — Gaasi/materjali sobivus

EN 1797-1:1998

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Mobiilsed tulekustutid

 

CEN

EN 1983:2006

Tööstuslikud ventiilid — Terasest kuulklapid

 

CEN

EN 1984:2000

Tööstuslikud ventiilid — Terasest loogikalülitusega ventiilid

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Ülerõhu kaitseseadmed — Osa 1: Kaitseklapid (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Kaitseseadmed kaitseks ülemäärase surve eest — Osa 3: Kaitseklappide ja puruneva membraaniga ohutusseadiste kasutamine kombinatsioonis (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest — Osa 4: Piloodi poolt juhitavad kaitseklapid (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest — Osa 5: Juhitavad rõhuvabastuse kaitsesüsteemid (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Keevitajate atesteerimine — Sulakeevitus — Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Keevitajate vastuvõtukatsetus — Sulakeevitus — Osa 3: Vask ja vasesulamid (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Keevitajate vastuvõtukatsetus — Sulakeevitus — Osa 4: Nikkel ja niklisulamid (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Keevitajate vastuvõtukatsetus — Sulakeevitus — Osa 5: Titaan ja titaanisulamid, tsirkoonium ja tsirkooniumisulamid (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks — Osa 2: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega süsinik- ja sulamterased

EN 10028-2:1992

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks — Osa 3: Normaliseeritult valtsitud keevitatavad peenteraterased

EN 10028-3:1992

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks — Osa 4: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega nikkelsulamterased

EN 10028-4:1994

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks — Osa 5: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavad peenteraterased

EN 10028-5:1996

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks — Osa 6: Kõrgtemperatuursete struktuuride säilimisega karastatud ja valtsitud keevitatavad peenteraterased

EN 10028-6:1996

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Metallmaterjalid — Kontrollidokumentide tüübid

 

CEN

EN 10213:2007

Surveotstarbeline terasvalu

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 1: Kindlaksmääratud toatemperatuuriliste omadustega süsinikterasest torud

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 2: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega süsinik- ja sulamterasest torud

EN 10216-2:2002

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 3: Sulampeenteraterasestorud

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 4: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega süsinik- ja sulamterasest torud

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 5: Roostevabad terastorud

 

CEN

EN 10217-1:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 1: Kindlaksmääratud toatemperatuuriliste omadustega süsinikterasest torud

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 2: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega elekterkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 3: Sulampeenteraterastorud

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 4: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega elekterkeevitusega süsinikterasest torud

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 5: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega metallkaarkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 5: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega metallkaarkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Surveotstarbelised keevitatud terastorud — Tehnilised tarnetingimused — Osa 7: Roostevabast terasest torud

 

CEN

EN 10222-1:1998

Surveotstarbelised terassepised — Osa 1: Vabasepiste üldnõuded

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Surveotstarbelised terassepised — Osa 2: Kõrgtemperatuuriliste omadustega ferriit- ja martensiitterased

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Surveotstarbelised terassepised — Osa 3: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega nikkelterased

 

CEN

EN 10222-4:1998

Surveotstarbelised terassepised — Osa 4: Keevitatavad kõrgtugevad peenteraterased

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Surveotstarbelised terassepised — Osa 5: Martensiit, austeniit ja austeniit-ferriit roostevabad terased

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Põkk-keevitusega toruliitmikud — Osa 2: Spetsiifiliste järelevalvenõuetega legeerimata ja ferriitterased

 

CEN

EN 10253-4:2008

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks — Ohutusnõuded — Osa 4: Kallutuslauad

 

CEN

EN 10269:1999

Eriti kõrgetel ja/või madalatel temperatuuridel kasutatavate kinnitusvahendite valmistamiseks kasutatavad terase ja niklisulamid

 

EN 10269:1999/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Terastorud täppisseadmetele — Tehnilised tarnetingimused — Osa 4: Õmblusteta külmtõmmatud torud hüdraulilistele ja pneumaatilistele elektrisüsteemidele

 

CEN

EN 10305-6:2005

Terastorud täppisseadmetele — Tehnilised tarnetingimused — Osa 6: Keevitatud külmtõmmatud torud hüdraulilistele ja pneumaatilistele elektrisüsteemidele

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plasttorustikusüsteemid töönduslikele rakendustele — Polüvinülideenfluoriid (PVDF) — Komponentide ja süsteemi spetsifikatsioonid (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad — Vedeliku taset näitavad seadmed — Nõuded, testimine ja märgistus

 

CEN

EN 12263:1998

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad — Väljalülitusseadmed rõhu piiramiseks — Põhinõuded ja katsed

 

CEN

EN 12266-1:2003

Tööstuslikud ventiilid — Ventiilide testimine — Osa 1: Survetestid, testiprotseduurid ja aktsepteerimiskriteeriumid — Kohustuslikud nõuded

 

CEN

EN 12284:2003

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad — Ventiilid — Nõuded, testimine ja markeerimine

 

CEN

EN 12288:2003

Tööstusventiilid — Vasesulamist siibrid

 

CEN

EN 12334:2001

Tööstuslikud ventiilid — Malmist kontrollklapid

 

EN 12334:2001/A1:2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Alumiinium ja alumiiniumsulamid — Survetöödeldavad tooted — Erinõuded surveseadmete valmistamiseks mõeldud toodetele

 

CEN

EN 12420:1999

Vask ja vasesulamid — Sepised

 

CEN

EN 12434:2000

Krüogeenanumad — Krüogeensed paindvoolikud

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Vask ja vasesulamid — Soojusvahetite õmblusteta ümartorud

 

CEN

EN 12452:1999

Vask ja vasesulamid — Soojusvahetite valtsitud, ribitatud õmblusteta torud

 

CEN

EN 12516-1:2005

Tööstuslikud ventiilid — Ümbriskesta tugevus — Osa 1: Terasest ventiilikorpuste tabuleerimismeetod

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Tööstuslikud ventiilid — Ümbriskesta tugevus — Osa 2: Terasventiili kesta tugevusarvutuse meetod

 

CEN

EN 12516-3:2002

Ventiilid — Trumli ehituse tugevus — Osa 3: Eksperimentaalmeetod

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Tööstuslikud ventiilid — Ümbriskesta tugevus — Osa 4: Metallmaterjalidest (välja arvatud teras) ventiili kesta tugevusarvutuse meetod

 

CEN

EN 12542:2002

Seeriatootmises valmistatud, keevitatud terasest staatilised vedelgaaside (LPG) hoidmiseks mõeldud silindrilised mahutid, mille ruumala ei ületa 13 m3 ja mis on maapealseks paigaldamiseks — Kavandamine ja valmistamine

 

EN 12542:2002/A1:2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Vask ja vasesulamid — Õmblusteta ümmargused vasktorud õhukonditsioneeri ja jahutuse jaoks — Osa 1: torud torustikusüsteemide jaoks

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Vask ja vasesulamid — Õmblusteta ümmargused vasktorud õhukonditsioneeri ja jahutuse jaoks — Osa 2: torud seadmete jaoks

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Toiduvalmistamise seadmed — Kiirkeetjad koduseks kasutamiseks

 

CEN

EN 12952-1:2001

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 1: Üldist

 

CEN

EN 12952-2:2001

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 2: Katelde ja lisaseadmete survedetailide materjalid

 

CEN

EN 12952-3:2001

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 3: Survedetailide kavandamine ja arvutamine

 

CEN

EN 12952-5:2001

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 5: Katla survedetailide väljatöötamisviis ja valmistamine

 

CEN

EN 12952-6:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

 

CEN

EN 12952-7:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 7: Nõuded katla seadmestikule

 

CEN

EN 12952-8:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 8: Nõuded vedel- ja gaasiküttega katla küttesüsteemidele

 

CEN

EN 12952-9:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 9: Nõuded põletussüsteemidele pihustatud tahke kütusega töötava boileri puhul

 

CEN

EN 12952-10:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest

 

CEN

EN 12952-11:2007

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 11: Nõuded boileri ja abiseadmete limiteerimisüksustele

 

CEN

EN 12952-14:2004

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 14: Nõuded vedelgaasi DENOX süsteemile rõhu all ammooniumile ja ammooniumi vesilahusele

 

CEN

EN 12952-16:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised — Osa 16: Nõuded kiht- ja keevkihiga põletussüsteemile tahkel kütusel töötava boileri puhul

 

CEN

EN 12953-1:2002

Trummelkatlad — Osa 1: Üldist

 

CEN

EN 12953-2:2002

Trummelkatlad — Osa 2: Katelde ja tarvikute survedetailide materjalid

 

CEN

EN 12953-3:2002

Trummelkatlad — Osa 3: Survedetailide kavandamine ja arvutamine

 

CEN

EN 12953-4:2002

Trummelkatlad — Osa 4: Katla survedetailide väljatöötamisviis ja valmistamine

 

CEN

EN 12953-5:2002

Trummelkatlad — Osa 5: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

 

CEN

EN 12953-6:2002

Trummelkatlad — Osa 6: Nõuded katla seadmestikule

 

CEN

EN 12953-7:2002

Trummelkatlad — Osa 7: Nõuded vedel- ja gaasiküttega katla küttesüsteemidele

 

CEN

EN 12953-8:2001

Trummelkatlad — Osa 8: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest

 

CEN

EN 12953-9:2007

Trummelkatlad — Osa 9: Nõuded boileri ja abiseadmete limiteerimisüksustele

 

CEN

EN 12953-12:2003

Trummelkatlad — Osa 12: Nõuded kihtpõletussüsteemidele tahke kütusel töötava boileri puhul

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP paagid ja anumad kasutamiseks ülalpool maapinda — Osa 1: Toormaterjalid — Täpsustustingimused ja aktsepteerimistingimused

 

CEN

EN 13121-2:2003

GRP paagid ja anumad kasutamiseks ülalpool maapinda — Osa 2: Komposiitmaterjalid — Keemiline vastupidavus

 

CEN

EN 13133:2000

Jootmine kõvajoodisega — Jootja heakskiit

 

CEN

EN 13134:2000

Jootmine kõvajoodisega — Protseduuri heakskiit

 

CEN

EN 13136:2001

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad — Rõhuvabastusseadmed ja nendega seotud torustik — Arvutamismeetodid

 

EN 13136:2001/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Vedelgaaside (LPG) mahuti kraanide ja liitmike spetsifikatsioon ja katsetamine KONSOLIDEERITUD TEKST

EN 13175:2003

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Vask ja vasesulamid — Ühendusteta, ümarad vasktorud vaakumi jaoks või meditsiinilistele gaasidele

 

EN 13348:2001/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Krüogeenanumad — Krüogeensete talitluste ühenduslülid

 

CEN

EN 13397:2001

Tööstuslikud ventiilid — Metallmaterjalidest valmistatud membraanventiilid

 

CEN

EN 13445-1:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 1: Üldine

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 2: Materjalid

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 3: Kavandamine

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Märkus 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 4: Valmistamine

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 5: Kontroll ja katsetamine

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 6: Nõuded keragrafiitmalmist toodetud surveanumate ja survedetailide kavandamisele ja valmistamisele

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Leekkuumutuseta surveanumad — Osa 8: Täiendavad nõuded alumiiniumist või alumiiniumsulamist surveanumatele

 

CEN

EN 13458-1:2002

Krüogeenanumad — Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad — Osa 1: Põhinõuded

 

CEN

EN 13458-2:2002

Krüogeenanumad — Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad — Osa 2: Disain, tootmine, inspekteerimine ja katsetamine

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Krüogeenanumad — Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad — Osa 3: Tootmisnõuded

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Metallist tööstustorustik — Osa 1: Üldist

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Metallist tööstustorustik — Osa 2: Materjalid

 

CEN

EN 13480-3:2002

Metallist tööstustorustik — Osa 3: Kavandamine ja arvutamine

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Metallist tööstustorustik — Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

 

CEN

EN 13480-5:2002

Metallist tööstustorustik — Osa 5: Kontroll ja katsetamine

 

CEN

EN 13480-6:2004

Metallist tööstustorustik — Osa 6: Täiendavad nõuded kaetud torudele

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Metallist tööstustorustik — Osa 8: Täiendavad nõuded alumiiniumist ja alumiiniumsulamist torudele

 

CEN

EN 13611:2007

Gaasipõletite ja gaasikütteseadmete ohutus- ja juhtseadmed — Üldnõuded

 

CEN

EN 13648-1:2002

Krüogeenanumad — Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest — Osa 1: Krüogeense talitluse kaitseklapid

 

CEN

EN 13648-2:2002

Krüogeenanumad — Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest — Osa 2: Puruneva membraaniga ohutusseadised krüogeensele talitlusele

 

CEN

EN 13648-3:2002

Krüogeenanumad — Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest — Osa 3: Nõutava survestuse määramine — Mahutavus ja suuruse määramine

 

CEN

EN 13709:2002

Tööstuslikud ventiilid — Terases kuulid ja kuulkraanid ja kontrollventiilid

 

CEN

EN 13789:2002

Tööstuslikud ventiilid — Malmventiilid

 

CEN

EN 13799:2002

LPG tsisternide sisumõõdikud

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Valutehnoloogia — Austeniitvalumalm

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Kiudmähitud FRP surveanumad — Materjalid, konstruktsioon, tootmine ja katsetamine

 

CEN

EN 14071:2004

Vedelgaaside (LPG) heitkaitseklapid — Abiseadmed

 

CEN

EN 14075:2002

Seeriatootmises valmistatud, keevitatud terasest staatilised vedelgaaside (LPG) hoidmiseks mõeldud silindrilised mahutid, mille ruumala ei ületa 13 m3 ja mis on maaaluseks paigaldamiseks — Kavandamine ja valmistamine

 

EN 14075:2002/A1:2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Vedelgaaside (LPG) heitkaitseklapid

 

CEN

EN 14197-1:2003

Krüogeenanumad — Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad — Osa 1: Põhinõuded

 

CEN

EN 14197-2:2003

Krüogeenanumad — Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad — Osa 2: Konstrueerimine, tootmine, kontrollimine ja katsetamine

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Krüogeenanumad — Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad — Osa 3: Tootmisnõuded

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Roostevabast terases korpusega boilerid

 

CEN

EN 14276-1:2006

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid — Osa 1: Anumad — Üldnõuded

 

CEN

EN 14341:2006

Tööstuslikud ventiilid — Terasest tagasilöögiklapid

 

CEN

EN 14359:2006

Gaasiga töötavad akumulaatorid pneumohüdrorakendustele

 

CEN

EN 14382:2005

Turvamehhanismid gaasi rõhku reguleerivatele jaamadele ja paigaldistele — Sisendrõhule kuni 100 baari mõeldud gaasisüsteemide turva-sulgurseadmed

 

CEN

EN 14570:2005

Maapealsete ja maa-aluste LPG mahutite varustus

 

EN 14570:2005/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Profileeritud terasest voolikud survesüsteemidele — Osa 1: Nõuded

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plasttorustikusüsteemid töönduslikele rakendustele — Akrüloonnitriil-butadieenstüreen (ABS), plastifitseerimata polü(vinüül)kloriid (PVC-U) ja klooritud polü(vinüül)kloriid (PVC-C) — Komponentide ja süsteemi spetsifikatsioonid — eetermõõdustikuga seeriad (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plasttorustikusüsteemid töönduslikele rakendustele — Polübuteen (PB), polüetüleen (PE) ja polüpropüleen (PP) — Komponentide ja süsteemi spetsifikatsioonid — Meetermõõdustikuga seeriad (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Keevitusprotseduuri spetsifikatsioon ja kvalifitseerimine metallmaterjalidele — Tootmiseelsel keevituskatsel põhinev kvalifitseerimine (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Märkus 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 4: Alumiiniumsulamite keevisvanni viimistlemine (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 5: Titaaniumi, tsirkooniumi ja nende sulamite kaarkeevitus (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 6: Vase ja vasesulamite kaar- ja gaaskeevitus (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 7: Pindkeevitus (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 8: Torude keevitamine torulaudade ühenduste külge (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine — Keevitusprotseduuri katse — Osa 11: Elektron- ja laserkeevitus (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Keevitamine — Metallmaterjalide hõõrdkeevitus (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Tööstusventiilid — Termoplastilistest materjalidest kuulventiilid (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Tööstusventiilid — Pöördsulguriga termoplastilisest materjalist drosselklapid (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Tööstusventiilid — Termoplastilistest materjalidest sisselaskeklapid (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Tööstusventiilid — Termoplastilistest materjalidest membraanventiilid (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Tööstusventiilid — Termoplastilistest materjalidest siibrid (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Tööstusventiilid — Termoplastilistest materjalidest ventiilid (ISO 21787:2006)

 

Märkus 1

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 3

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida veebilehelt:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, telefon (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


Top