EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(02)

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

OJ C 111, 6.5.2008, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/18


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2008/C 111/07)

Abi nr

XA 7051/07

Liikmesriik

Portugal

Piirkond

Região Autónoma dos Açores

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Õiguslik alus

Määrus (EÜ) nr 70/2001, muudetud määrustega (EÜ) nr 364/2004 ja(EÜ) nr 1857/2006.

A Medida 1.7 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores tem por base o artigo 28.o do Regulamento (CE) n.o 1698/2005, e será objecto de regulamentação nacional de aplicação após a aprovação do referido Programa pela Comissão

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

85 000 EUR

Tagatud laenusumma

Üksikabi

Abi üldsumma

Tagatud laenusumma

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 6 lõigetega 2–6

Jah.

Antava abi suurus ei tohi ületada 75 % abikõlblikest investeerimiskuludest

Rakendamise kuupäev

2007

Abikava või üksikabi kestus

Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk

Aidata metsandussektori ettevõtjatel anda metsasaadustele lisandväärtust. Abi katab üksnes metsasaaduste töötlemis- ja turustamiskulud

Jah

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid

Metsandussektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurte üksikabide andmine

Ei

Korraldusasutus

(Fátima Amorim)

Abi nr

XA 7052/07

Liikmesriik

Portugal

Piirkond

Região Autónoma dos Açores

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Õiguslik alus

Määrus (EÜ) nr 70/2001, muudetud määrustega (EÜ) nr 364/2004 ja (EÜ) nr 1857/2006.

A Medida 1.8. do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores tem por base o artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 1698/2005, e será objecto de regulamentação nacional de aplicação após a aprovação do referido Programa pela Comissão

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

672 269 EUR

Tagatud laenusumma

Üksikabi

Abi üldsumma

Tagatud laenusumma

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 70/2001 artikliga 5

Jah.

Abi suurim osatähtsus on 45–100 % abikõlblikest kuludest. Abi suurust eristatakse vastavalt uurimis- ja arendustegevuse etappidele, millega kulud seonduvad. Juhul kui projekt hõlmab uurimis- ja arendustegevuse eri etappe, määratakse abi suurim osatähtsus kindlaks asjaomaste abikõlblike kulude põhjal arvutatud lubatavate abi suurimate osatähtsuste kaalutud keskmise alusel

Rakendamise kuupäev

2007

Abikava või üksikabi kestus

Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk

Edendada koostööd asjaomaste sektorite ettevõtjate vahel ning avaliku ja erasektori partnerlust uute toodete, menetluste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks, edastamiseks ja levitamiseks

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid

Põllumajandus- ja toiduainesektor ning metsandussektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurte üksikabide andmine

Ei

Korraldusasutus

(Fátima Amorim)

Abi nr

XA 7057/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Galicia

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Õiguslik alus

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

Aasta 2007

0,2 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

Üksikabi

Toetuse üldsumma

Tagatud laenusumma

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

24.8.2008

Abikava või üksikabi kestus

Alates 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomane sektor

Kõik sektorid, mille puhul tohib anda abi VKEdele

Ei

Abi piirdub konkreetsete sektoritega

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetootmine

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Transporditeenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Suured üksiktoetused

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XA 7060/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Cataluña

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Õiguslik alus

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

0,478 miljonit EUR

Tagatud laenud

Üksiktoetus

Abi kogusumma

Tagatud laenud

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

30.10.2007

Abikava või üksikabi kestus

Kuni 30.6.2008

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

 

Teatav kitsas majandusharu

Jah

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Teras

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine (1)

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Transporditeenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


(1)  Nagu on sätestatud määruse artikli 2 punktis k.


Top