EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC1114(04)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 1 , ELT C 153, 6.7.2007, lk 5 , ELT C 182, 4.8.2007, lk 18 )) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

OJ C 271, 14.11.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/14


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 1, ELT C 153, 6.7.2007, lk 5, ELT C 182, 4.8.2007, lk 18)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

(2007/C 271/08)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) (1) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil.

EESTI

Euroopa Liidu Teatajas C 247, 13. oktoobril 2006 avaldatud loetelu asendamine

Elamisõigust tõendavad dokumendid:

1)

isikutunnistus;

2)

elamisluba tõendav kleebis (mis on kinnitatud Eesti või mõne muu riigi väljastatud reisidokumendile).

1.

Kolmanda riigi kodanikule väljastatud isikutunnistus võib sisaldada järgmiseid märkuseid:

tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa / tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

pikaajaline elanik EÜ / pikaajaline elanik EÜ;

alaline elamisluba / alaline elamisluba — kehtiv kuni 31.5.2006.

Isikutunnistus ei ole kehtiv reisidokument riigipiiri ületamiseks. Reisimisel tuleb isikutunnistus esitada koos kehtiva passiga.

2.

Elamisloakleebis võib hõlmata järgmiseid märkuseid:

tähtajaline elamisluba / tähtajaline elamisluba;

pikaajaline elanik EÜ / pikaajaline elanik EÜ;

alaline elamisluba / alaline elamisluba — kehtiv kuni 31.5.2006.

Elamisluba võib olla:

tähtajaline (maksimaalse kehtivusega kuni viis aastat) või

alaline.

Kõik märkused, välja arvatud alalist elamisluba käsitlevad märkused esitatakse inglise keeles.


(1)  ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.


Top