EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC1114(03)

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 271, 14.11.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/11


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

(Märkus 1)

CEN

EN 1709:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käikulaskmiseelne ülevaatus, hooldus, käitusaegne ülevaatus ja kontroll

 

CEN

EN 1908:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Pingutusseadmed

 

CEN

EN 1909:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Utiliseerimine ja evakueerimine

 

CEN

EN 12385-8:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 8: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste köisveo ja kandeveo trossid

 

CEN

EN 12385-9:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 9: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste segmentköie kandetrossid

 

CEN

EN 12397:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

 

CEN

EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

 

CEN

EN 12927-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 2: Ohutusfaktorid

 

CEN

EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

 

CEN

EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

 

CEN

EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

 

CEN

EN 12927-6:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 6: Väljapraakimiskriteeriumid

 

CEN

EN 12927-7:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 7: Kontrollimine, parandamine ja hooldamine

 

CEN

EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

 

CEN

EN 12929-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded piduriteta vagunitega kande- ja veotrossiga rippteedele

 

CEN

EN 12930:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

 

CEN

EN 13107:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

 

CEN

EN 13223:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Ajamisüsteemid ja muud mehaanilised seadmed

 

CEN

EN 13243:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Elektriseadmed, v.a. ajamisüsteemid

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Ohutusnõuded reisijateveoks köisraudteel. Kandurid. Osa 1: Haaratsid, karabiinid, toolid, T-latid ja platvormid

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 2: Haaratsite libisemiskindluse katsetamine

 

CEN

EN 13796-3:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 3: Väsimuskatsed

 

Märkus 1

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 3

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


Top