EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda EMPs kohaldatav tekst

OJ C 172, 25.7.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/23


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 172/08)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

14. juulil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega kontsern Blackstone Group (edaspidi “Blackstone”, Ameerika Ühendriigid) omandab aktsiate ostu teel ainukontrolli ettevõtja Travelport Inc. (edaspidi “Travelport”, Ameerika Ühendriigid) üle nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Blackstone: eraõiguslik kaubanduspank, kes tegeleb põhiliselt finantsnõustamise ning väärtpaberitesse ja kinnisvarasse investeerimisega;

Travelport: laia geograafilise ulatusega reisimüügi kaubamärke ja -firmasid ühendav ettevõtja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et koondumine, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


Top