EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0917(02)

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 228, 17.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/9


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2005/C 228/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Nimetus: Gibraltari maksuvabad firmad

Eesmärk: Offshore

Õiguslik alus: Companies (Taxation and Concessions) Ordinance, 1967

Kestus: Piiramatu

Muu teave: Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 1 otsustas komisjon teha ettepaneku kohasteks meetmeteks toetuskava nr E 7/2002 (Ühendkuningriik: Gibraltari maksuvabad firmad).

Kohaste meetmetega nõustuti 18.2.2005

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse tegemise kuupäev:

Liikmesriik/Piirkond: Poola (kogu Poola territoorium NUTS 2 tasemel)

Abi number: N 20/2005

Abi nimetus: Piirkondlik ja horisontaalne abikava, mille eesmärk on vähendada kütuse põletamisest tekkivaid heiteid

Eesmärgid: Piirkondlik ja keskkonnaabi. Märkused: Alginvesteeringutele antav abi. Abi investeeringutele, välja arvatud alginvesteeringud

Õiguslik alus: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Art. 31 ust. 3, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206;

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Eelarve: 489,8 miljonit zlotti Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 163,3 miljonit zlotti riiklikest vahenditest

102,3 miljonit zlotti Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 34,1 miljonit EUR riiklikest vahenditest

Abi osatähtsus või summa: Abi alginvesteeringutele — kuni 50 % toetuse ekvivalent abikõlblikest kuludest ja 15 protsendipunkti bruto VKE lisa.

Muud investeeringud — maksimaalne abi nagu alginvesteeringu puhul pluss 10 % toetuse ekvivalentt (15 protsendipunkti bruto lisa VKEdele), kuni 50 % toetuse ekvivalent abikõlblikest kuludest või kuni 40 % toetuse ekvivalendt (pluss 10 %) ja 10 protsendipunkti bruto VKE lisa

Kestus: Alates 2005 kuni 31.12.2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Madalmaad

Abi nr: N 85/2005

Nimetus: Saastatud tööstusalade pinnase taastamine.

Käimasoleva abikava N 520/2001 pikendamine ja muutmine

Eesmärk: Saastatud tööstusalade pinnase taastamise toetamine.

Õiguslik alus: “Besluit financiële bepalingen bodemsanering”

Eelarve: 1,13 miljardit EUR toetusteks

Abi osatähtsus või summa: 15—60 % (VKEde puhul 70 %)

Kestus: Kuni 31.12.2007

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Hispaania

Abi nr: N 252/2004

Nimetus: Programm inimressursside edendamiseks uurimis- ja arendustegevuses

Eesmärk: Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus (Kõik valdkonnad)

Õiguslik alus: Orden ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia: “Orden CTE XXX, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) a empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales”

Eelarve: 33 600 000 EUR

Abi osatähtsus või summa: Tööstusuuringuteks on abi ülemmäär 50 %. Konkurentsieelse arendustegevuse abi ülemmäär on 25 %. Lisatoetus 10 % VKEdele. Tööstusuuringutele ja konkurentsieelsele arendustegevusele eelnevatele teostatavusuuringutele on abi ülemmäär vastavalt 75 % ja 50 %. Lisasoodustus 10 % artikli 87 lõike 3 punktile a) vastavatele piirkondadele

Kestus: Alates 1.7.2004—31.12.2007

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriigid: Holland

Abi nr: N 253/2005

Nimi: Abi otsuse nr. Tagatis

Eesmärk: Laevaehitus

Õiguslik alus: Besluit houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten voor scheepsnieuwbouw (gebaseerd op Kaderwet EZ subsidies)

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Ühendkuningriik — Šotimaa

Abi nr: N 317/2002

Nimetus: Scottish Property Support — Bespoke Development Scheme

Eesmärk: Erasektori poolt tööruumide ja äriehitiste arendamise toetamine

Õiguslik alus: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Eelarve: 20—23 miljonit naelsterlingit aastas

Abi osatähtsus või summa: Maksimaalne osatähtsus kooskõlas määrusega (EÜ) nr 70/2001

Kestus: Kuni 31.12.2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik/Piirkond: Prantsusmaa

Abi nr: N 359/2004

Nimetus: Abikava “Martinique 2000—2006: intressitoetus” muutmine

Õiguslik alus: DOCUP 2000-2006 Martinique

Eesmärk: Abikava eesmärk on tõsta kohalike VKEde kulutasuvust, leevendades nende investeerimisprojektidega seotud finantskohustusi

Eelarve: 3 260 000 EUR

Kestus: Kuni 2006. aasta lõpuni

Muu teave: Muutmine hõlmab kava laienemise kõigile valdkondadele, välja arvatud tundlikud valdkonnad, kalandus ja põllumajandus (I lisa) ning toob kaasa eelarve vähendamise

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


Top