EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/215/05

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 215, 2.9.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/7


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

25. augustil 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja WHA Holding SAS (Prantsusmaa), mille üle ettevõtjal LBO France Gestion (“LBO”, Prantsusmaa) on valitsev mõju, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Wheelabrator Allevard SA (“WHA”, Prantsusmaa) aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

LBO: investeerimiskompanii;

WHA: metallabrasiivid ja teemanttööriistad.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


Top