EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005C0701(01)

Nõukogu avaldus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohta

OJ C 161, 1.7.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/1


Nõukogu avaldus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohta

(2005/C 161/01)

Arvestades Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe allkirjastamist Euroopa Parlamendi ja komisjoni poolt 26. mail 2005, soovitab COREPER nõukogul kanda protokolli ning avaldada Euroopa Liidu Teataja C seerias järgmine avaldus:

“Nõukogu võttis teatavaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe, mis 26. mail 2005 kahe nimetatud institutsiooni poolt allkirjastati, seda vaatamata avalduse nr 3 vaimule, mis käsitleb Nice'i lepingu lõppaktis esitatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 10.

Tuletades meelde oma 10. juuli 2000. aasta avaldust, tunneb nõukogu muret asjaolu pärast, et nimetatud uue raamkokkuleppe mitmed sätted püüavad 2000. aasta raamkokkuleppega võrreldes veelgi rõhutatumal viisil muuta kehtivatest lepingutest tulenevat institutsionaalset tasakaalu. Nõukogu avaldab kahetsust, et teda lojaalse koostöö vaimus selle uue raamkokkuleppe läbirääkimistest varem ei teavitatud. Samuti avaldab nõukogu kahetsust, et kaks asjaomast institutsiooni ei pidanud vajalikuks võtta arvesse punkte, mille suhtes nõukogu nimetatud raamkokkuleppe allakirjutamisele eelnevalt oma pädevate instantside tasandil muret väljendas.

Nõukogu tuletab eelkõige meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingule (artikkel 201) saab umbusalduseavaldust komisjoni tegevusele avaldada üksnes komisjoni kõikide liikmete suhtes tervikuna ning mitte komisjoni üksiku liikme suhtes. Artikkel 217 sätestab komisjoni tegevuse kollektiivse vastutuse põhimõtte. Lisaks rõhutab nõukogu, et tööde mitmeaastase kavandamise korra määras kindlaks Euroopa Ülemkogu oma 2002. istungil Sevillas. Viimaks tuletab nõukogu meelde, et protseduurid, mis võimaldavad Euroopa Parlamendil osaleda rahvusvahelistes läbirääkimistes on reguleeritud EÜ asutamislepingu artikliga 300 ning et praktilised vahendid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi liikmete osalemist ühenduse delegatsioonides või Euroopa Liidu esindamist rahvusvahelistel konverentsidel, võeti vastu 1998. aastal.

Nõukogu rõhutab, et ühelgi juhul ei kehti nimetatud institutsioonide poolt võetud kohustused tema suhtes. Nõukogu säilitab oma õigused, eelkõige võtta asjakohased meetmed juhul, kui raamkokkuleppe sätete kohaldamine mõjutab lepingutega institutsioonidele antud otsustusvaldkondi ja nende poolt reguleeritud institutsionaalset tasakaalu.”


Top