EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0321

Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 7. aprill 2011.
Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon.
Apellatsioonkaebus - EAGGF - Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud, mis ei vasta ühenduse eeskirjadele - Kulud, mida tegi Kreeka Vabariik.
Kohtuasi C-321/09 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:218

Euroopa Kohtu (viies koda) 7. aprilli 2011. aasta otsus – Kreeka vs. komisjon

(kohtuasi C‑321/09 P)

Apellatsioonkaebus – EAGGF – Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud, mis ei vasta ühenduse eeskirjadele – Kulud, mida tegi Kreeka Vabariik

1.                     Liidu õigus – Põhimõtted – Mõistliku aja nõude järgimine – Haldusmenetlus – Konkreetse mõju hindamine – Hindamiskriteeriumid – Üldkohtu pädevusse kuuluv hindamine – Otsuste läbivaatamine Euroopa Kohtus (vt punktid 32–36)

2.                     Liidu õigus – Põhimõtted – Õiguspärase ootuse kaitse – Tingimused – Haldusasutuse antavad konkreetsed tagatised (vt punktid 45 ja 46)

3.                     Apellatsioonkaebus – Väited – Faktiliste asjaolude ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Üldkohtule esitatud faktilistele asjaoludele antud hinnangu kontrollimine Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral (ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punktid 48 ja 49)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 11. juuni 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑33/07: Kreeka vs . komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada osaliselt komisjoni 14. detsembri 2006. aasta otsus 2006/932/EÜ, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus‑ ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5993 all) – Oliiviõli, puuvilla, rosinate ja tsitruseliste sektorid.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Top