EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2067R(02)

Komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/2067 (milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ) parandus (ELT L 334, 31.12.2018)

C/2019/5050

OJ L 180, 4.7.2019, p. 31–31 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/corrigendum/2019-07-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/31


Komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/2067 (milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 334, 31. detsember 2018 )

Leheküljel 101 artikli 9 lõikes 1

asendatakse

„Artikli 8 lõike 1 punktis f osutatud tõendamisülesande täitmiseks vajaliku aja kindlaksmääramisel võtab käitaja arvesse vähemalt järgmist:“

järgmisega:

„Artikli 8 lõike 1 punktis f osutatud tõendamisülesande täitmiseks vajaliku aja kindlaksmääramisel võtab tõendaja arvesse vähemalt järgmist:“.

Leheküljel 116 artikli 36 lõikes 7

asendatakse

„Kui ilmneb, et mõni töötaja ei vastab täielikult talle antud konkreetse ülesande täitmiseks vajalikele pädevuskriteeriumidele, määrab tõendaja kindlaks ja korraldab lisakoolituse või juhendamisega töö.“

järgmisega:

„Kui ilmneb, et mõni töötaja ei vasta täielikult talle antud konkreetse ülesande täitmiseks vajalikele pädevuskriteeriumidele, määrab tõendaja kindlaks ja korraldab lisakoolituse või juhendamisega töö.“


Top