Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/254, 30. november 2016, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013, (EL) nr 812/2013, (EL) nr 65/2014, (EL) nr 1254/2014, (EL) 2015/1094, (EL) 2015/1186 ja (EL) 2015/1187 kontrollimisel lubatud hälvete kasutamise osas (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 38/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/254,

30. november 2016,

millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013, (EL) nr 812/2013, (EL) nr 65/2014, (EL) nr 1254/2014, (EL) 2015/1094, (EL) 2015/1186 ja (EL) 2015/1187 kontrollimisel lubatud hälvete kasutamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL alusel vastu võetud komisjoni delegeeritud määruste rakendamisel saadud kogemused on näidanud, et mõni tarnija on kasutanud delegeeritud õigusaktides sätestatud kontrollimisel lubatud hälbeid, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes turujärelevalveasutustele, selleks et määrata kindlaks tehnilistes dokumentides esitada tulevad väärtused või tõlgendada neid väärtuseid selliselt, et saavutada parem energiamärgistuse klass või jätta muul moel mulje, et nende tooted on tegelikust tõhusamad.

(2)

Kontrollimisel lubatud hälvete eesmärk on lubada kontrollkatsete käigus ilmnenud mõõtmiserinevusi, mis tulenevad tarnijate ja ELi järelevalveasutuste mõõteseadmete erinevusest. Tarnijad ei peaks kasutama kontrollimisel lubatud hälbeid selleks, et määrata kindlaks tehnilistes dokumentides esitatavaid väärtuseid või tõlgendada neid väärtuseid selliselt, et saavutada parem energiamärgistuse klass või jätta muul moel mulje, et nende tooted on tõhusamad, kui tegelikult mõõdeti ja arvutati. Tarnija esitatud või avaldatud näitajad ei tohi olla tarnija seisukohast paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud väärtused.

(3)

Selleks et tagada aus konkurents, saavutada kõnealuste määrustega ette nähtud energiasääst ja anda tarbijatele täpset teavet toote energiatõhususe ja funktsionaalse toimivuse kohta, tuleks täpsustada, et delegeeritud aktides esitatud kontrollimisel lubatud väärtuseid võivad kasutada üksnes liikmesriikide ametiasutused toote nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

(4)

Seepärast tuleks komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (2) (EL) nr 1060/2010, (3) (EL) nr 1061/2010, (4) (EL) nr 1062/2010, (5) (EL) nr 626/2011, (6) (EL) nr 392/2012, (7) (EL) nr 874/2012, (8) (EL) nr 665/2013, (9) (EL) nr 811/2013, (10) (EL) nr 812/2013, (11) (EL) nr 65/2014, (12) (EL) nr 1254/2014, (13) (EL) 2015/1094, (14) (EL) 2015/1186 (15) ja (EL) 2015/1187 (16) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse I lisale.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse II lisale.

Artikkel 3

Delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse III lisale.

Artikkel 4

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2010 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2010 VII ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse IV lisale.

Artikkel 5

Delegeeritud määruse (EL) nr 626/2011 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 626/2011 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse V lisale.

Artikkel 6

Delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse VI lisale.

Artikkel 7

Delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse VII lisale.

Artikkel 8

Delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse VIII lisale.

Artikkel 9

Delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse IX lisale.

Artikkel 10

Delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse X lisale.

Artikkel 11

Delegeeritud määruse (EL) nr 65/2014 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 65/2014 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse XI lisale.

Artikkel 12

Delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse XII lisale.

Artikkel 13

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 X lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse XIII lisale.

Artikkel 14

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1186 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1186 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse XIV lisale.

Artikkel 15

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1187 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1187 X lisa muudetakse vastavalt käesoleva delegeeritud määruse XV lisale.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).

(4)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).

(5)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 64).

(6)  Komisjoni 4. mai 2011. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 626/2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kliimaseadmete energiamärgistusega (ELT L 178, 6.7.2011, lk 1).

(7)  Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 392/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega (ELT L 123, 9.5.2012, lk 1).

(8)  Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).

(9)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (ELT L 192, 13.7.2013, lk 1).

(10)  Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 811/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 1).

(11)  Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 83).

(12)  Komisjoni 1. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega (ELT L 29, 31.1.2014, lk 1).

(13)  Komisjoni 11. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1254/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elamuventilatsiooniseadmete energiamärgistusega (ELT L 337, 25.11.2014, lk 27).

(14)  Komisjoni 5. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1094, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega (ELT L 177, 8.7.2015, lk 2).

(15)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1186, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kohtkütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 20).

(16)  Komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1187, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tahkekütusekatelde ning päikeseseadmete, temperatuuriregulaatorite ja lisakütteseadmetega tahkekütusekatelde energiamärgistusega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 43).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AEC )

Määratud väärtus ei tohi olla AEC esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Veetarbimine (Wt )

Määratud väärtus ei tohi olla Wt esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Kuivatamistõhususe indeks (ID )

Määratud väärtus ei tohi olla ID esitatud väärtusest üle 19 % väiksem.

Energiatarbimine (Et )

Määratud väärtus ei tohi olla Et esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla Et esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (Tt )

Määratud väärtus ei tohi olla Tt esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis“] (Po ja Pl )

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla Po ja Pl esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla P o ja Pl esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (Tl ) kestus

Määratud väärtus ei tohi olla Tl esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviva müra tase

Määratud väärtus peab vastama esitatud väärtusele.“


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 VII lisa muudatused

VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VI ja VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kogumaht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % või 1 l väiksem, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem.

Kasulik maht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % või 1 l väiksem, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem. Kui kasutaja saab jahekambri ja värskete toiduainete säilituskambri mahtu teineteise suhtes muuta, katsetatakse mahtu, kui jahekambri maht on muudetud võimalikult väikseks.

Külmutusvõimsus

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Energiatarbimine

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest (E24h ) üle 10 % suurem.

Veinikülmikute õhuniiskus

Suhtelise õhuniiskuse määratud väärtus ei tohi erineda esitatud vahemikust üle 10 %.

Õhus leviva müra tase

Määratud väärtus peab vastama esitatud väärtusele.“


III LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AEC )

Määratud väärtus ei tohi olla AEC esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine (Et )

Määratud väärtus ei tohi olla Et esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla Et esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (Tt )

Määratud väärtus ei tohi olla Tt esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Veetarbimine (Wt )

Määratud väärtus ei tohi olla Wt esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Allesjääv niiskusesisaldus (D)

Määratud väärtus ei tohi olla D esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Tsentrifuugimiskiirus

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Energiatarbimine puhkeseisundis ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis“] (Po ja Pl )

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla Po ja Pl esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla Po ja Pl esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (Tl ) kestus

Määratud väärtus ei tohi olla Tl esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviva müra tase

Määratud väärtus peab vastama esitatud väärtusele.“


IV LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2010 VII ja VIII lisa muudatused

1)

VII lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Punkti 2 alapunkti a alapunkt iv jäetakse välja.

b)

Punkt 3 jäetakse välja.

c)

Punkti 4 pealkiri asendatakse järgmisega:

„4.   

VIII lisa tabelis 2 viidatud maksimaalse heleduse suhtarvu mõõtmine“.

2)

VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 2 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 2

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 % suurem.

Elektritarbimine puhke-/ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „oote-/väljalülitatud seisund“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Maksimaalse heleduse suhtarv

Määratud väärtus peab olema vähemalt 60 % televiisori heledaima sisselülitatud seisundi tippheledusest.“


V LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 626/2011 VIII lisa muudatused

VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Sesoonne energiatõhusustegur (SEER) [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline energiatõhususe suhtarv“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Sesoonne kasutegur (SCOP) [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline jõudluskoefitsient“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Elektritarbimine ooteseisundis

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatõhusustegur (EERrated ) [termin on muutunud, mujal määruses „energiatõhususe suhtarv“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kasutegur (COP rated ) [termin on muutunud, mujal määruses „jõudluskoefitsient“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „helivõimsustase“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dBA suurem.“


VI LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane kaalutud energiatarbimine (AEC )

Määratud väärtus ei tohi olla AEC esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud energiatarbimine (Et )

Määratud väärtus ei tohi olla Et esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct )

Määratud väärtus ei tohi olla Ct esitatud väärtusest üle 6 % väiksem.

Programmi kaalutud kestus (Tt )

Määratud väärtus ei tohi olla Tt esitatud väärtustest üle 6 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis“] (Po ja Pl )

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla P o ja Pl esitatud väärtustest üle 6 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Pl määratud väärtused ei tohi olla Po ja Pl esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (Tl ) kestus

Määratud väärtus ei tohi olla Tl esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „helivõimsustase“] LWA

Määratud väärtus ei tohi olla LWA esitatud väärtusest suurem.“


VII LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1.   ÜKSIKTOODETENA TURUSTATAVATE ELEKTRILAMPIDE JA LEEDMOODULITE KONTROLLIMINE

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib vähemalt 20st ühe ja sama tootja samast lambimudelist koosnevat valimpartiid, mis on võimaluse korral võrdsete osadena võetud neljast juhuslikult valitud allikast.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui mudelite katsetamise käigus saadud määratud väärtuste (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) aritmeetiline keskmine jääb vastava 10 % hälbe piiridesse.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punkti 3 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes kontrollimisel lubatud 10 % hälvet ja üksnes punktides 1–4 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

2.   LÕPPKASUTAJALE TURUSTAMISEKS ETTE NÄHTUD VÕI TURUSTATAVATE VALGUSTITE VASTAVUSHINDAMISE MENETLUS

Valgusti loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks, kui valgustiga on kaasas nõuetekohane tooteteave ja kui väidetakse, et valgusti vastab sellisesse energiatõhususklassi kuuluvale lambile, millele see vastama peab, ja kui see vastab uusimate vastavushindamise meetodite ja kriteeriumide kohaselt sellisesse energiatõhususklassi kuuluvale lambile, millele see I lisa 2. osa punkti 2 alapunkti IV punkti alapunktide a ja b kohaselt vastama peab.“


VIII LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 VII lisa muudatused

VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete tolmuimeja mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed tolmuimejad.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete tolmuimejate mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VI lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 4 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 4

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Tolmueemaldus vaiba puhul

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 0,03 võrra.

Tolmueemaldus kõva põrandapinna puhul

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 0,03 võrra.

Tolmutagastus

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 15 % suurem.

Müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest suurem.“


IX LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 VIII lisa muudatused

VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 16 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 16 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 16 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 16

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kütmise sesoonne energiatõhusus ηs

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Vee soojendamise kasutegur ηwh

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dBA suurem.

Temperatuuri regulaatori klass

Temperatuuri regulaatori klass peab vastama seadme esitatud klassile.

Kollektori kasutegur ηcol

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

Püsikadu S

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Lisaelektrienergia tarbimine Qaux [termin on muutunud, mujal määruses „lisaelektrienergia tarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.“


X LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 IX lisa muudatused

IX lisa asendatakse järgmisega:

„IX LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik teised võrdväärsed veesoojendi, kuumaveesalvesti, päikeseenergiaseadme või veesalvestiga päikesekütteseadme mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik teised võrdväärsed veesoojendi, kuumaveesalvesti, päikeseenergiaseadme või veesalvestiga päikesekütteseadme mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII ja VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 9 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 9

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Päevane elektrienergia tarbimine [termin on muutunud, mujal määruses „igapäevane elektrienergia tarve“] Qelec

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „müratase“] L WA siseruumis ja/või väljas

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB suurem.

Päevane kütteenergia tarbimine Qfuel [termin on muutunud, mujal määruses „päevane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrolleriga seadme nädalane kütteenergia tarbimine Qfuel,week,smart [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveeritud kontrolleriga seadme kütteenergia tarve nädalas“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrolleriga seadme elektrienergia tarbimine nädalas Qelec,week,smart

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane kütteenergia tarbimine Qfuel,week [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveerimata kontrolleriga seadme nädalane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane elektrienergia tarbimine Qelec,week

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Salvestusmaht V

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Kollektori sisendpindala Asol

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Pumba energiatarbimine solpump [termin on muutunud, mujal määruses „pumba võimsus“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % suurem.

Energiatarbimine ooteseisundis solstandby [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisundi võimsus“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Püsikadu S

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.“


XI LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 65/2014 VIII lisa muudatused

VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 6 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 6

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Küpsetusahju mass M

Määratud väärtus ei tohi olla M esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Küpsetusahju siseruumi maht V

Määratud väärtus ei tohi olla V esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Määratud väärtused ei tohi olla ECelectric cavity ja ECgas cavity esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

WBEP , WL

Määratud väärtused ei tohi olla W BEP ja WL esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

QBEP , PBEP

Määratud väärtused ei tohi olla QBEP ja PBEP esitatud väärtustest üle 5 % väiksemad.

Qmax

Määratud väärtus ei tohi olla Qmax esitatud väärtusest üle 8 % suurem.

Emiddle

Määratud väärtus ei tohi olla Emiddle esitatud väärtusest väiksem üle 5 %.

GFEhood

Määratud väärtus ei tohi olla GFEhood esitatud väärtusest väiksem üle 5 %.

Po , Ps

Energiatarbimise P o ja Ps määratud väärtused ei tohi olla Po ja Ps esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Ps määratud väärtused ei tohi olla Po ja Ps esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Müravõimsustase LWA

Määratud väärtus ei tohi olla LWA esitatud väärtusest suurem.“


XII LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 IX lisa muudatused

IX lisa asendatakse järgmisega:

„IX LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki samaväärseid mudeleid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavana.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki samaväärseid mudeleid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavana.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

SPI

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 1,07 korra suurem.

Elamuventilatsiooniseadmete temperatuuri suhtarv RVU

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,93 korra väiksem.

Müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB suurem.“


XIII LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 X lisa muudatused

X lisa asendatakse järgmisega:

„X LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete tööstuslike külmsäilitusseadmete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet tehnilises dokumendis esitatud samaväärsete mudelite loetelust ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete tööstuslike külmsäilitusseadmete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII ja IX lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 4 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 4

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Netomaht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % väiksem.

Energiatarbimine (E24h )

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.“


XIV LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1186 IX lisa muudatused

IX lisa asendatakse järgmisega:

„IX LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele. Seadme kontrollimisel tuleb kasutada kütust, mille näitajad on samas vahemikus kui sellel kütusel, mida tarnija kasutas VIII lisas kirjeldatud mõõtmiste tegemiseks.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 6 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 6

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälve

Energiatõhususindeks

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.“


XV LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/1187 X lisa muudatused

X lisa asendatakse järgmisega:

„X LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b)

kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 5 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele. Seadme kontrollimisel tuleb kasutada kütust, mille näitajad on samas vahemikus kui sellel kütusel, mida tarnija kasutas VIII lisa kohaste mõõtmiste tegemiseks.

3)

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 5 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII ja IX lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 5 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 5

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälve

Energiatõhususindeks

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 6 % väiksem.“


Top