EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0096R(02)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/96/EÜ (maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta) parandus (ELT L 319, 29.11.2008)

ST/11520/2019/INIT

OJ L 229, 5.9.2019, p. 24–24 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/96/corrigendum/2019-09-05/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 229/24


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/96/EÜ (maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 319, 29. november 2008 )

Kaanel sisukorras ning leheküljel 59 pealkirjas

asendatakse

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november 2008, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta“

järgmisega:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november 2008, teetaristu ohutuse korraldamise kohta“.

Kogu direktiivi tekstis asendatakse:

1)

sõnad „maanteede infrastruktuuri“ sõnaga „teetaristu“;

2)

sõna „infrastruktuuriprojekt“ sõnaga „taristuprojekt“ sobivas käändes;

3)

sõnad „maanteede kategooria“ sõnaga „teekategooria“;

4)

sõna „infrastruktuuri“ sõnaga „taristu“;

5)

sõnad „maantee“ ja „maanteed“ vastavalt sõnaga „tee“ või „teed“ sobivas käändes;

6)

sõnad „haavatavamad liiklejad“ sõnadega „vähekaitstud liiklejad“ sobivas käändes.


Top