EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0068

Komisjoni otsus, 16. jaanuar 2001, millega kehtestatakse kaks PCBde mõõtmise standardmeetodit nõukogu direktiivi 96/59/EÜ (polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta) artikli 10 punkti a alusel (teatavaks tehtud numbri K(2001) 107 all)

OJ L 23, 25.1.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 63 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/68(1)/oj

32001D0068Euroopa Liidu Teataja L 023 , 25/01/2001 Lk 0031 - 0031


Komisjoni otsus,

16. jaanuar 2001,

millega kehtestatakse kaks PCBde mõõtmise standardmeetodit nõukogu direktiivi 96/59/EÜ (polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta) artikli 10 punkti a alusel

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 107 all)

(2001/68/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiivi 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta, [1] eriti selle artikli 10 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjonil on direktiivi 96/59/EÜ artikli 10 punkti a kohaselt kohustus kinnitada mõõtmise standardmeetodid PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks saastunud materjalides.

(2) Praegu on võimalik kehtestada standardmeetod PCBde kindlaksmääramiseks naftasaadustes ja kasutatud õlides ning mõõtmise standardmeetod PCBde sisalduse määramiseks isoleervedelikes.

(3) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ [2] artikli 18 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Naftasaadustes ja kasutatud õlides kohaldatakse PCBde määramise standardmeetodina Euroopa standardeid EN 12766-1 ja prEN 12766-2 ning nende ajakohastatud versioone.

Artikkel 2

Isoleervedelikes kohaldatakse PCBde määramise standardmeetodina Euroopa standardit IEC 61619 ja selle ajakohastatud versioone.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. jaanuar 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margot Wallström

[1] EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31.

[2] EÜT L 78, 26.3.1991, lk 32.

--------------------------------------------------

Top