EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0293

Liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. aprilli 2014 . aasta otsus (High Court of Irelandi, Verfassungsgerichtshofi eelotsusetaotlused – Iirimaa, Austria) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl jt (C-594/12) versus Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja The Attorney General (Elektrooniline side — Direktiiv 2006/24/EÜ — Üldkasutatavad elektroonilised sideteenused või üldkasutatavate sidevõrkude teenused — Selliste teenustega kaasnevate või nende käigus töödeldud andmete säilitamine — Kehtivus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7, 8 ja 11)

OJ C 175, 10.6.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 175/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. aprilli 2014. aasta otsus (High Court of Irelandi, Verfassungsgerichtshofi eelotsusetaotlused – Iirimaa, Austria) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl jt (C-594/12) versus Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja The Attorney General

(Liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12) (1)

((Elektrooniline side - Direktiiv 2006/24/EÜ - Üldkasutatavad elektroonilised sideteenused või üldkasutatavate sidevõrkude teenused - Selliste teenustega kaasnevate või nende käigus töödeldud andmete säilitamine - Kehtivus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7, 8 ja 11))

2014/C 175/07

Kohtumenetluse keeled: inglise ja saksa

Eelotsusetaotlused esitanud kohtud

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl jt (C-594/12)

Vastustajad: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja The Attorney General

Menetluses osales: Irish Human Rights Commission

Ese

(Kohtuasi C-293/12)

Eelotsusetaotlus – High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54), artiklite 3, 4 ja 6 tõlgendamine – Kaebuse esitaja õiguste piiramine mobiiltelefoniside valdkonnas – Kooskõla ELTL artikli 5 lõikega 4 ja artikliga 21 – Kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8, 10 ja 41

(Kohtuasi C-594/12)

Eelotsusetaotlus – Verfassungsgerichtshof – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54) artiklite 3–9 kehtivus, arvestades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 9 ja 11 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja eelkõige selle artiklite 7, 8, 52 ja 53, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102) tõlgendamine – Põhiseaduslik kaebus, mis käsitleb Austria föderaalse telekommunikatsiooniseaduse, millega võeti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist, teatud sätete võimalikku vastuolu põhiseadusega

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ, on kehtetu.


(1)  ELT C 258, 25.8.2012.

ELT C 79, 16.3.2013.


Top