EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1163

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019, liikmesriikide pädevate asutuste kontaktandmeid ja aadressi teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile sisaldavate teatavate piiravaid meetmeid käsitlevate määruste lisade ühtse loetelu muutmise ja koostamise kohta

ELT L 182, 8.7.2019, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1163/oj

8.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/33


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1163,

5. juuli 2019,

liikmesriikide pädevate asutuste kontaktandmeid ja aadressi teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile sisaldavate teatavate piiravaid meetmeid käsitlevate määruste lisade ühtse loetelu muutmise ja koostamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (1), eriti selle artiklit 7, nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud (2), eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti b, nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes (3), eriti selle artiklit 6a, nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96 (4), eriti selle artikli 11 punkti c, nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes (5), eriti selle artikli 11 punkti a, nõukogu 18. juuli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud (6), eriti selle artikli 9 lõiget 6, nõukogu 21. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 305/2006, millega kehtestatakse eripiirangud teatavate Liibanoni endise peaministri Rafiq Hariri tapmisega seotuses kahtlustatavate isikute vastu (7), eriti selle artikli 8 lõike 1 punkti b, nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid (8), eriti selle artiklit 8, nõukogu 25. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1412/2006, mis käsitleb teatavaid piiranguid Liibanoni suhtes (9), eriti selle artiklit 5, nõukogu 22. detsembri 2009. aasta määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes (10), eriti selle artiklit 15, nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias (11), eriti selle artiklit 11, nõukogu 21. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (12), eriti selle artiklit 11, nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis (13), eriti selle artiklit 11, nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis (14), eriti selle artiklit 10, nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (15), eriti selle artiklit 31, nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (16), eriti selle artiklit 45, nõukogu 3. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 377/2012, mis käsitleb teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid (17), eriti selle artiklit 10, nõukogu 2. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 194/2008 (18), eriti selle artiklit 7, nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (19), eriti selle artiklit 13, nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis (20), eriti selle artiklit 16, nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (21), eriti selle artiklit 13, nõukogu 10. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 747/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005 (22), eriti selle artiklit 14, nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (23), eriti selle artiklit 7, nõukogu 18. detsembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis (24), eriti selle artiklit 14, nõukogu 7. mai 2015. aasta määrust (EL) 2015/735, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 748/2014 (25), eriti selle artiklit 19, nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis (26), eriti selle artiklit 12, nõukogu 18. jaanuari 2016. aasta määrust (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011 (27), eriti selle artikli 20 punkti a, nõukogu 20. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1686, millega kehtestatakse ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravad täiendavad meetmed (28), eriti selle artiklit 17, nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007 (29), eriti selle artikli 46 punkti a, nõukogu 28. septembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1770 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (30), eriti selle artikli 12 lõiget 5, nõukogu 13. novembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (31), eriti selle artikli 17 lõiget 5, nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (32), eriti selle artikli 12 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavates piiravaid meetmeid käsitlevates määrustes sisalduvate liikmesriikide pädevate asutuste kontaktandmete ühtlustamiseks ja ajakohastamiseks esitatakse käesolevas määruses ühtne loetelu liikmesriikide pädevatest ametiasutustest ja aadress teadete saatmiseks komisjonile.

(2)

Käesolevas määruses esitatud ühtse loeteluga, mis sisaldab liikmesriikide pädevate asutuste kontaktandmeid ja aadressi teadete saatmiseks komisjonile, asendatakse loetelud, mis on esitatud nõukogu määruses (EÜ) nr 2580/2001, nõukogu määruses (EÜ) nr 881/2002, nõukogu määruses (EÜ) nr 147/2003, nõukogu määruses (EÜ) nr 1210/2003, nõukogu määruses (EÜ) nr 314/2004, nõukogu määruses (EÜ) nr 1183/2005, nõukogu määruses (EÜ) nr 305/2006, nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2006, nõukogu määruses (EÜ) nr 1412/2006, nõukogu määruses (EL) nr 1284/2009, nõukogu määruses (EL) nr 101/2011, nõukogu määruses (EL) nr 270/2011, nõukogu määruses (EL) nr 359/2011, nõukogu määruses (EL) nr 753/2011, nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, nõukogu määruses (EL) nr 267/2012, nõukogu määruses (EL) nr 377/2012, nõukogu määruses (EL) nr 401/2013, nõukogu määruses (EL) nr 208/2014, nõukogu määruses (EL) nr 224/2014, nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, nõukogu määruses (EL) nr 747/2014, nõukogu määruses (EL) nr 833/2014, nõukogu määruses (EL) nr 1352/2014, nõukogu määruses (EL) 2015/735, nõukogu määruses (EL) 2015/1755, nõukogu määruses (EL) 2016/44, nõukogu määruses (EL) 2016/1686, nõukogu määruses (EL) 2017/1509, nõukogu määruses (EL) 2017/1770, nõukogu määruses (EL) 2017/2063 ja nõukogu määruses (EL) 2018/1542, ning neid määrusi tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 2

Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 3

Nõukogu määruse (EÜ) nr 147/2003 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 4

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1210/2003 V lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 5

Nõukogu määruse (EÜ) nr 314/2004 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 6

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1183/2005 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 7

Nõukogu määruse (EÜ) nr 305/2006 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 8

Nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2006 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 9

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1412/2006 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 10

Nõukogu määruse (EL) nr 1284/2009 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 11

Nõukogu määruse (EL) nr 101/2011 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 12

Nõukogu määruse (EL) nr 270/2011 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.

Artikkel 13

Nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 14

Nõukogu määruse (EL) nr 753/2011 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 15

Nõukogu määruse (EL) nr 36/2012 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 16

Nõukogu määruse (EL) nr 267/2012 X lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 17

Nõukogu määruse (EL) nr 377/2012 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 18

Nõukogu määruse (EL) nr 401/2013 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 19

Nõukogu määruse (EL) nr 208/2014 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 20

Nõukogu määruse (EL) nr 224/2014 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 21

Nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 22

Nõukogu määruse (EL) nr 747/2014 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 23

Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 24

Nõukogu määruse (EL) nr 1352/2014 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 25

Nõukogu määruse (EL) 2015/735 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 26

Nõukogu määruse (EL) 2015/1755 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 27

Nõukogu määruse (EL) 2016/44 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 28

Nõukogu määruse (EL) 2016/1686 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 29

Nõukogu määruse (EL) 2017/1509 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 30

Nõukogu määruse (EL) 2017/1770 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 31

Nõukogu määruse (EL) 2017/2063 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 32

Nõukogu määruse (EL) 2018/1542 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 33

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(2)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(3)  EÜT L 24, 29.1.2003, lk 2.

(4)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.

(5)  ELT L 55, 24.2.2004, lk 1.

(6)  ELT L 193, 23.7.2005, lk 1.

(7)  ELT L 51, 22.2.2006, lk 1.

(8)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(9)  ELT L 267, 27.9.2006, lk 2.

(10)  ELT L 346, 23.12.2009, lk 26.

(11)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.

(12)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 4.

(13)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.

(14)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.

(15)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(16)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.

(17)  ELT L 119, 4.5.2012, lk 1.

(18)  ELT L 121, 3.5.2013, lk 1.

(19)  ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.

(20)  ELT L 70, 11.3.2014, lk 1.

(21)  ELT L 78 17.3.2014, lk 6.

(22)  ELT L 203 11.7.2014, lk 1.

(23)  ELT L 229 31.7.2014, lk 1.

(24)  ELT L 365 19.12.2014, lk 60.

(25)  ELT L 117 8.5.2015, lk 13.

(26)  ELT L 257 2.10.2015, lk 1.

(27)  ELT L 12 19.1.2016, lk 1.

(28)  ELT L 255 21.9.2016, lk 1.

(29)  ELT L 224 31.8.2017, lk 1.

(30)  ELT L 251, 29.9.2017, lk 1.

(31)  ELT L 295 14.11.2017, lk 21.

(32)  ELT L 259 16.10.2018, lk 12.


LISA

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEHHI VABARIIK

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top