EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2436R(05)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) parandus (ELT L 336, 23.12.2015)

ST/9854/2018/INIT

OJ L 168, 5.7.2018, p. 12–12 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/corrigendum/2018-07-05/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/12


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 336, 23. detsember 2015 )

Leheküljel 2 põhjenduses 10

asendatakse

„(10)

Äärmiselt oluline on tagada, et registreeritud kaubamärgid on kõigi liikmesriikide õigussüsteemides ühtemoodi kaitstud. Kooskõlas ulatusliku õiguskaitsega, mis antakse liidus üldtuntud ELi kaubamärkidele, tuleks tagada ulatuslik õiguskaitse ka riigi tasandil kõikidele kaubamärkidele, mis on asjaomases liikmesriigis üldtuntud.“

järgmisega:

„(10)

Äärmiselt oluline on tagada, et registreeritud kaubamärgid on kõigi liikmesriikide õigussüsteemides ühtemoodi kaitstud. Kooskõlas ulatusliku õiguskaitsega, mis antakse liidus tuntud ELi kaubamärkidele, tuleks tagada ulatuslik õiguskaitse ka riigi tasandil kõikidele kaubamärkidele, mis on asjaomases liikmesriigis tuntud.“

Leheküljel 4 põhjenduses 30

asendatakse

„… näiteks kui varasem kaubamärk ei olnud veel omandanud üldtuntust.“

järgmisega:

„… näiteks kui varasem kaubamärk ei olnud veel omandanud tuntust.“

Leheküljel 9 artikli 5 lõike 3 punktis a

asendatakse

„…, juhul kui varasem kaubamärk on üldtuntud selles liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse või kus kaubamärk on registreeritud, või ELi kaubamärgi puhul on üldtuntud liidus, …“

järgmisega:

„…, juhul kui varasem kaubamärk on tuntud selles liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse või kus kaubamärk on registreeritud, või ELi kaubamärgi puhul on tuntud liidus, …“.

Leheküljel 10 artikli 8 pealkiri

asendatakse

„Varasema kaubamärgi eristatavuse või üldtuntuse puudumine, mis takistab registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist“

järgmisega:

„Varasema kaubamärgi eristatavuse või tuntuse puudumine, mis takistab registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist“.

Leheküljel 10 artikli 8 punkt c

asendatakse

„c)

kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb artikli 5 lõike 3 punktil a ning varasem kaubamärk ei olnud veel üldtuntud artikli 5 lõike 3 punkti a tähenduses.“

järgmisega:

„c)

kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb artikli 5 lõike 3 punktil a ning varasem kaubamärk ei olnud veel tuntud artikli 5 lõike 3 punkti a tähenduses.“

Leheküljel 11 artikli 10 lõike 2 punkt c

asendatakse

„…, juhul kui kaubamärk on liikmesriigis üldtuntud ja juhul kui …“

järgmisega:

„…, juhul kui kaubamärk on liikmesriigis tuntud ja juhul kui …“.


Top