EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0512

Komisjoni otsus (EL) 2015/512, 25. märts 2015 , millega muudetakse otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet

OJ L 81, 26.3.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/512/oj

26.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/4


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/512,

25. märts 2015,

millega muudetakse otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 249,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon otsustas 5. novembril 2014 toimunud volinike kolleegiumi 2104. koosolekul korraldada oma talitused ümber ning anda majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadile üle Euroopa Pettustevastase Ameti ülesanne valmistada ette komisjoni seadusandlikke ja regulatiivseid algatusi, mille eesmärk on kaitsta eurot võltsimise eest ning pakkuda selles valdkonnas koolitust ja tehnilist abi.

(2)

Komisjoni otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (1) tuleks seetõttu muuta.

(3)

Kuna komisjoni talitused korraldati ümber 1. jaanuariks 2015, tuleks asjaomaseid õigussätteid viivitamata ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 2 teine lause jäetakse välja;

2)

lõige 4 asendatakse järgmiselt:

„4.   Amet vastutab komisjoni seadusandlike ja regulatiivsete algatuste ettevalmistamise eest, et tõkestada pettusi, nagu on osutatud lõikes 1.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub esimesel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Komisjoni otsus 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, 28. aprill 1999, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) (EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20).


Top