EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1306R(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008) parandused (ELT L 347, 20.12.2013)

ELT L 130, 19.5.2016, p. 6–7 (DA, EN, NL)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 8–10 (PT)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 7–10 (SK)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 6–6 (HR, LV, MT, RO)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 13–22 (FR)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 7–9 (IT)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 7–8 (EL, SV)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 5–5 (CS, ET, SL)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 7–7 (BG, HU)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 9–12 (GA, LT)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 8–11 (FI)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 17–20 (ES)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 11–15 (PL)
ELT L 130, 19.5.2016, p. 9–13 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 130/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 347, 20. detsember 2013 )

Leheküljel 563 artikli 4 lõike 1 punktis d

asendatakse

„d)

liidu rahaline osalus liidu koolipuu- ja köögivilja kavas, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 23, ning loomahaiguste ja tarbijate usalduse kaotusega seotud meetmetes, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 155.“

järgmisega:

„d)

liidu rahaline osalus liidu koolipuu- ja köögivilja kavas, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 23, ning loomahaiguste ja tarbijate usalduse kaotusega seotud meetmetes, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 220.“

Leheküljel 580 artikli 62 lõike 2 punktis e

asendatakse

„e)

määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 52 osutatud kanepi puhul eeskirjad, milles käsitletakse erikontrollimeetmeid ja tetrahüdrokannabinooli taseme määramise meetodeid;“

järgmisega:

„e)

määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 32 osutatud kanepi puhul eeskirjad, milles käsitletakse erikontrollimeetmeid ja tetrahüdrokannabinooli taseme määramise meetodeid;“.

Leheküljel 583 artikli 67 lõike 4 punktis b

asendatakse

„b)   „pindalapõhine otsetoetus“– määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava; ühtse pindalatoetuse kava ja ümberjaotav toetus, …“

järgmisega:

„b)   „pindalapõhine otsetoetus“– määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 1. ja 2. peatükis osutatud põhitoetuskava; ühtse pindalatoetuse kava ja ümberjaotav toetus, …“.

Leheküljel 590 artikli 89 lõikes 3

asendatakse

„3.   Liikmesriigid viivad läbi riskianalüüsipõhist kontrolli, et teha kindlaks, kas määruse (EL) nr 1308/2013 I lisas osutatud tooted vastavad määruse (EL) nr /2013 II osa II jaotise I peatüki I jaos sätestatud eeskirjadele, ning kohaldavad vajaduse korral halduskaristusi.“

järgmisega:

„3.   Liikmesriigid viivad läbi riskianalüüsipõhist kontrolli, et teha kindlaks, kas määruse (EL) nr 1308/2013 I lisas osutatud tooted vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise I peatüki I jaos sätestatud eeskirjadele, ning kohaldavad vajaduse korral halduskaristusi.“

Leheküljel 600 artiklis 120

asendatakse

„Selleks et tagada sujuv üleminek artiklis 118 osutatud kehtetuks tunnistatud määrustega kehtestatud korraldustelt käesoleva määruse sätetele, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses juhtudega, mil võidakse kohaldada käesolevas määruses sätestatud eeskirjade erandeid või täiendusi.“

järgmisega:

„Selleks et tagada sujuv üleminek artiklis 119 osutatud kehtetuks tunnistatud määrustega kehtestatud korraldustelt käesoleva määruse sätetele, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses juhtudega, mil võidakse kohaldada käesolevas määruses sätestatud eeskirjade erandeid või täiendusi.“


Top