EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0685

Nõukogu otsus 2013/685/ÜVJP, 26. november 2013 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 316, 27.11.2013, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/685/oj

27.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/46


NÕUKOGU OTSUS 2013/685/ÜVJP,

26. november 2013,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/423/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas oma 16. septembri 2013. aasta otsusega kohtuasjas T-489/10 (2) nõukogu otsuse kanda Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd ja Valfajr 8th Shipping Line Co. otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd ja Valfajr 8th Shipping Line Co. tuleks uuesti lisada loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, võttes neist igaühe puhul aluseks uued põhjendused.

(4)

Tuleks muuta identifitseerimisandmeid ühe üksuse kohta, kes on kantud otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Kohtuasjades T-392/11, (3) T-404/11 (4) ja T-63/2012 (5) tehtud Üldkohtu otsustest tulenevalt ei kanta üksuseid Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) ja Oil Turbo Compressor Co. otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 26. november 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  16. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-489/10: Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt v. Euroopa Liidu Nõukogu.

(3)  16. mai 2013. aasta otsus kohtuasjas T-392/11: Iran Transfo v. Euroopa Liidu Nõukogu.

(4)  17. aprilli 2013. aasta otsus kohtuasjas T-404/11: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) v. Euroopa Liidu Nõukogu.

(5)  26. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas T-63/12: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) v. Euroopa Liidu Nõukogu.


LISA

I.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse kantakse allpool loetletud üksused

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Iraani Islami-vabariigi laevandus-ettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran

IRISL IMO nr: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on tegelenud relvadega seotud varustuse transpordiga Iraanist, rikkudes sellega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747(2007) punkti 5. ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele teatati 2009. aastal kolmest selgest rikkumisest.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (teise nimega Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 37422 c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

Bushehr Shipping Company Limited on IRSLi omandis.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(teise nimega HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

HDSL on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb HDSL IRISLi nimel.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(teise nimega Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano Misr Shipping Company osutab IRISLi agendina Egiptuses IRISLile esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom

ettevõtja registrinumber: # 41101 79

Irinvestship Ltd on IRSLi omandis.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta

registreerimisnumber: C 33735

IRISL (Malta) Ltd enamusosalus on IRISLil IRISL Europe GmbH kaudu, mille omanik on omakorda IRISL. Seega on IRISL Malta Ltd IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

käibemaksukohustuslase number: DE217283818

registreerimisnumber: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) on IRSLi omandis.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Karim Khan Zand Avenue (või Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (või Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

registreerimisnumber: C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) on täielikult Irano Hind Shipping Company omandis, mis omakorda on IRISLi omandis. Seega on ISI Maritime Limited (Malta) IRISLi kontrolli all. ÜRO kohaselt on Irano Hind Shipping Company IRISLi omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel.

27.11.2013

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran. P.O. Box 43145

Khazar Shipping Lines

on IRISLi omandis.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) on IRSLi omandis.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(teise nimega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran

Safiran Payam Darya (SAPID) on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb ta IRISLi nimel.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran

Shipping Computer Services Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(teiste nimedega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) käitab ja haldab mitmeid Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laevu. Seega tegutseb ta IRISLi nimel ja osutab talle esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Bandar Abbasi filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran

Imam Khomeini filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran

Khorramshahri filiaal: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran

Assaluyehi filiaal: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran

Chabahari filiaal: aadress pole teada

Bushehri filiaal: aadress pole teada.

South Way Shipping Agency Co Ltd haldab konteineriterminalide tegevust Iraanis ja pakub IRISLi nimel Bandar Abbasis laevastikule personaliteenuseid. Seega tegutseb South Way Shipping Agency Co Ltd IRISLi nimel.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(teiste nimedega Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran. P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line on IRISLi omandis.

27.11.2013

II.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud kanne allpool loetletud üksuste kohta asendatakse allpool toodud kandega

I.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte

P.O. Box 14395-1359, Tehran, Iran

AEOI ja Novin Enegy (mõlemad on loendisse kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010


Top