EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0661

Nõukogu otsus 2013/661/ÜVJP, 15. november 2013 , millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 306, 16.11.2013, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/661/oj

16.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/18


NÕUKOGU OTSUS 2013/661/ÜVJP,

15. november 2013,

millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1) ning eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas 6. septembril 2013 otsustega kohtuasjades T-493/10, (2) T-4/11 ja T-5/11, (3) T-12/11, (4) T-13/11, (5) T-24/11, (6) T-42/12 ja T-181/12, (7) T-57/12 (8) ja T-110/12 (9) nõukogu otsused kanda Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC ja Iranian Offshore Engineering & Construction Co. otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC ja Iranian Offshore Engineering & Construction Co. tuleks uuesti kanda loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, võttes arvesse nende kohta esitatud uusi põhjendusi.

(4)

Isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda veel üks üksus ning tuleks muuta ühe teise üksuse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuvastamisandmeid.

(5)

Üldkohtu otsusega kohtuasjas T-421/11 (10) ei kanta üksust Qualitest FZE otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 15. november 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-493/10: Persia International Bank plc vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(3)  6. septembri 2013. aasta otsus ühendatud kohtuasjades T-4/11 ja T-5/11: Export Development Bank of Iran vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(4)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-12/11: Iran Insurance Company vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(5)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-13/11: Post Bank Iran vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(6)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-24/11: Bank Refah Kargaran vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(7)  6. septembri 2013. aasta otsus ühendatud kohtuasjades T-42/12 ja T-181/12: Naser Bateni vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(8)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-57/12: Good Luck Shipping LLC vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(9)  6. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-110/12: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

(10)  5. detsembri 2012. aasta otsus kohtuasjas T-421/11: Qualitest FZE vs. Euroopa Liidu Nõukogu.


LISA

I.   Alljärgnevalt loetletud isik ja üksused kantakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetellu

I.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Post Bank of Iran (teise nimega Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Veebisait: www.postbank.ir

Ettevõte, milles enamusosalus kuulub Iraani valitsusele ja mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

2.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

3.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid ja tütarettevõtjad)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. Äriregistri nr: 86936 (Iraan)

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

4.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Üksus, mis kuulub loetellu kantud üksustele Bank Mellat ja Bank Tejarat.

16.11.2013

5.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

või No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Veebisait: http://www.ioec.com/

Oluline energiasektori üksus, mis toob Iraani valitsusele märkimisväärset tulu. IOEC annab Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge.

16.11.2013

6.

Bank Refah Kargaran

(teise nimega Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran,

SWIFT-kood: REF AIRTH

Iraani valitsust toetav üksus. Kuulub 94 % ulatuses Iraani sotsiaalkindlustusorganisatsioonile Iranian Social Security Organisation, mida omakorda kontrollib Iraani valitsus, ning osutab valitsuse ministeeriumidele pangandusteenuseid.

16.11.2013

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Naser Bateni

Sündinud 16. detsembril 1962, Iraani kodanik.

Naser Bateni tegutseb IRISLi nimel. Ta oli IRISLi direktor kuni aastani 2008 ning seejärel IRISL Europe GmbH tegevdirektor. Ta on Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) tegevdirektor, mis on IRISLi nimel tegutsevate üksustena loetellu kantud Safiran Payam Darya Shipping Lines’i (SAPID) ja Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) peaagent ning osutab neile põhilisi agenditeenuseid.

16.11.2013

B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Good Luck Shipping Company LLC

(teise nimega Good Luck Shipping Company)

P.O. BOX 5562, Dubai; või P.O. Box 8486, Dubai, United Arab Emirates

Good Luck Shipping Company LLC on Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) esindaja Araabia Ühendemiraatides ning osutab loetellu IRISLi nimel tegutseva üksusena kantud HDS Lines’ile olulisi teenuseid.

16.11.2013

2.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa;

või: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) on IRISLi nimel tegutsevate üksustena loetellu kantud Safiran Payam Darya Shipping Lines’i (SAPID) ja Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) peaesindaja ning osutab neile olulisi teenuseid.

16.11.2013

II.   Allpool loetletud üksusi käsitlev kanne otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas asendatakse allpool toodud kandega

B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.5.2011


Top