EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0272

2013/272/EL: Euroopa Ülemkogu otsus, 22. mai 2013 , Euroopa Komisjoni liikmete arvu kohta

OJ L 165, 18.6.2013, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 165, 18.6.2013, p. 63–63 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 310 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/272/oj

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/98


EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS,

22. mai 2013,

Euroopa Komisjoni liikmete arvu kohta

(2013/272/EL)

EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 17 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 11.–12. detsembri 2008. aasta ja 18.–19. juuni 2009. aasta kohtumistel võttis Euroopa Ülemkogu teadmiseks Iiri rahva mure seoses Lissaboni lepinguga ja leppis seetõttu kokku, et Lissaboni lepingu jõustumise korral tehakse vastavalt vajalikele õiguslikele menetlustele otsus, mille kohaselt kuulub komisjoni jätkuvalt üks kodanik igast liikmesriigist.

(2)

Otsus komisjoni liikmete arvu kohta tuleks vastu võtta piisavalt aegsasti enne 1. novembril 2014. aastal oma ülesandeid täitma asuva komisjoni ametisse nimetamist.

(3)

Käesoleva otsuse mõju tuleks pidevalt jälgida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni liikmete arv, kaasa arvatud komisjoni president ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, vastab liikmesriikide arvule.

Artikkel 2

Võttes arvesse käesoleva otsuse mõju komisjoni toimimisele, vaatab Euroopa Ülemkogu otsuse uuesti läbi piisavalt aegsasti enne seda, kui nimetatakse ametisse esimene komisjon pärast kolmekümnenda liikmesriigi ühinemist, või komisjon, mis asub oma ülesandeid täitma pärast 1. novembril 2014. aastal ametisse nimetatavat komisjoni, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2014.

Brüssel, 22. mai 2013

Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja

H. VAN ROMPUY


Top