EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0270

Nõukogu otsus 2013/270/ÜVJP, 6. juuni 2013 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 156, 8.6.2013, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 317 - 321

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/270/oj

8.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 156/10


NÕUKOGU OTSUS 2013/270/ÜVJP,

6. juuni 2013,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artiklit 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) kohaselt asutatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 20. detsembril 2012 nende isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) kohast reisikeeldu ja varade külmutamist, lisades nimetatud loetellu kaks üksust. Nimetatud üksused tuleks kanda otsuse 2010/413/ÜVJP I lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Peale selle leiab nõukogu, et täiendavad üksused, kes on seotud juba loetellu kantud üksustega, tuleks kanda otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Lisaks leiab nõukogu, et tuleks muuta kandeid, mis käsitlevad teatavaid otsuse 2010/413/ÜVJP II lisasse kantud isikuid ja üksusi.

(5)

Teatavate üksuste hoidmisel otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ei ole enam alust.

(6)

Otsust 2010/413/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käeolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 6. juuni 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SHATTER


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

I.   Otsuse 2010/413/ÜVJP I lisas esitatud loetellu lisatakse allpool loetletud üksused:

A.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused

Üksused

1)

Yas Air: Yas Air on Pars Air’i uus nimi, Pars Air on ettevõte, mille omanik oli Pars Aviation Services Company, mille omakorda kandis loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007). Yas Air on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksust Pars Aviation Services Company, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012

2)

SAD Import Export Company: SAD Import Export Company on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksusi Parchin Chemical Industries ja 7th of Tir Industries, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012

II.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetellu lisatakse allpool loetletud üksused:

I.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Petropars Iran Company (teise nimega: PPI)

Aadress: No. 9,Maaref Street,

Farhang Blvd, Saadet Abad,

Tehran, Iran.

Tel +98-21-22096701- 4.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Ltd tütarettevõte

8.6.2013

2.

Petropars Oilfield Services Company (teise nimega: POSCO)

Aadress: Kish harbor,

PPI Bldg,

Tel +98-764-445 03 05,

http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

3.

Petropars Operation & Management Company (teise nimega: POMC)

Aadress: South Pars Gas,

Assaluyeh, Bushehr,

Tel +98-772-7363852.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

4.

Petropars Resources Engineering Ltd (teise nimega: PRE)

Aadress: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,

Tehran, Iran, 1517646113,

Tel +98-21 88888910/13.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

5.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited, teise nimega IOC.

Aadress: NIOC House 6th Floor,

4 Victoria Street,

London, United Kingdom,

SW1H 0NE

IOC kuulub täielikult Naftiran Intertrade Company’le (NICO). NICO on omakorda loetellu kantud ELi sanktsioonide kohaselt, kuna ta kuulub täielikult National Iranian Oil Company’le (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksus, kuna ta annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Kõik kolm IOCi nõukogu direktoriton 18. detsembri 2012. aasta seisuga töötanud varasemalt NIOCi heaks direktori tööülesannetes, mis kinnitab täiendavalt tugevat seost IOCi ja NIOCi vahel.

8.6.2013

III.   Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas asendatakse allpool esitatud kannetega:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Sorinet Commercial Trust (SCT) (teiste nimedega: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers)

1.

Kishi saare filiaal:

SCT Bankers (Kish Branch),

Sadaf Tower, 3rd Floor,

Suite 301,

Kish Island, Iran,

P.O. Box 87

Tel: 09347695504

Filiaal: UAE – Dubai,

P.O. Box 31988

Alternatiivne aadress:

Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor,

VC25 Part, Kish Island

BIC: SCERIRTH KSH

2.

Dubai filiaal:

SCT Bankers Kish Company (PJS),

Head Office,

Kish Island,

Sadaf Tower, 3rd floor,

Suite 301,

P.O. Box 87

Tel: 09347695504

Filiaal: UAE – Dubai,

P.O. Box 31988

Alternatiivne aadress:

Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road,

31988 Dubai, UAE

Alternatiivne aadress:

Filiaal: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower,

Sheikh Ahmad Sheik Zayed Road,

Dubai, UAE,

P.O. Box 31988

Tel: 0097 14 3257022-99,

e-post: INFO@SCTBankers.com

BIC: SCTSAEA1

3.

Teherani filiaal:

SCT Bankers Kish Company (PJS),

Head Office,

Kish Island,

Sadaf Tower, 3rd Floor,

Suite 301,

Kish Island, Iran,

P.O. Box 87

Tel: 09347695504

Filiaal: UAE – Dubai,

P.O. Box 31988

Alternatiivne aadress:

Reahi Aiiey, First of Karaj,

Maksous Road 9,

Tehran, Iran

BIC: SCERIRTH

Sorinet Commercial Trust (SCT) aitab loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. SCT kuulub Sorinet Group’i, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

2.

Mohammad Moghaddami FARD

Sünniaeg: 19. juuli 1956;

pass: N10623175 (Iraan), välja antud 27. märtsil 2007; kaotab kehivuse 26. märtsil 2012.

IRISLi endine piirkondlik direktor Araabia Ühendemiraatides, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks olevate Pacific Shipping ja Great Ocean Shipping Company, teise nimega Oasis Freight Agency, direktor. Asutas 2010. aastal ettevõtte Crystal Shipping FZE osana püüdlustest hoida kõrvale IRISLi loetellu kandmisest ELi poolt.

1.12.2011

3.

Ahmad Sarkandi

Sündinud 30. septembril 1953, Iraani kodanik.

IRISLi endine finantsdirektor alates 2011. aastast. Mitme ELi sanktsioonide objektiks oleva IRISLi tütarettevõtte endine tegevdirektor, kes vastutab mitme variettevõtte asutamise eest, kelle direktori ja aktsionärina ta on jätkuvalt registreeritud.

1.12.2011

4.

Good Luck Shipping Company

P.O. Box 8486 – office 206/207,

Ahmad Ghubash Building,

Oud Mehta,

Bur Dubai, UAE.

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Good Luck Shipping Company asutati selleks, et võtta üle Oasis Freight Company, teise nimega Great Ocean Shipping Services, mis oli ELi sanktsioonide objektiks ning mille suhtes käis likvideerimismenetlus. Good Luck Shipping Company on IRISLi ja IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks väljastanud võltsitud transpordidokumente. Tegutseb ELi poolt loetellu kantud HDSLi ja Sapidi nimel Araabia Ühendemiraatides. Asutati sanktsioonide tulemusena 2011. aasta juunis ettevõtte Great Ocean Shipping Services asendamiseks.

1.12.2011

5.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubai, UAE

Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu kantud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ettevõte on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

6.

Pacific Shipping

P.O. Box 127137 – Office no 334,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubai, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas. Ettevõte on Azores Shipping Company tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete asutamisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

IV.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisast jäetakse välja allpool loetletud üksused:

1.

Sad Export Import Company (teise nimega SAD Import & Export Company)

2.

Yas Air

3.

Oasis Freight Agency

4.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)


Top