EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0205

Nõukogu otsus 2012/205/ÜVJP, 23. aprill 2012 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 110, 24.4.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 196 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/205(1)/oj

24.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/35


NÕUKOGU OTSUS 2012/205/ÜVJP,

23. aprill 2012,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP.

(2)

Nõukogu leiab, et enam ei ole alust hoida ühte isikut ja kahte üksust otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas nimetatud isik ja üksused jäetakse välja otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loetelust.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 23. aprill 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

Artiklis 1 osutatud isik ja üksused

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


Top