EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1178R(04)

Komisjoni 3. novembri 2011 . aasta määruse (EL) nr 1178/2011 (millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008) parandus ( ELT L 311, 25.11.2011 )

ELT L 230, 25.8.2012, p. 5–24 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/corrigendum/2012-08-25/3/oj

25.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/5


Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1178/2011 (millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 311, 25. november 2011 )

Kogu tekstis (välja arvatud punkti FCL.725 alapunkti b alapunktis 3) asendatakse termin „eksamineerija” terminiga „kontrollpiloot” asjakohases käändes (kaasa arvatud liitsõnades).

Leheküljel 7 I lisa A alajao punkti FCL.010 mõiste „instrumentaallennu esmaimitaator (BITD)” teises lauses

asendatakse

„[…] vedruga juhtimisseadmeid,”

järgmisega:

„[…] vedruga juhiseid,”.

Leheküljel 12 I lisa A alajao punkti FCL.055 alapunkti b alapunkt 1

„(1)

tulemuslikult suhtlema ainult hääle abil ja vahetult vesteldes;”

asendatakse järgmisega:

„(1)

tulemuslikult suhtlema ainult hääle abil ja näost näkku vesteldes;”.

Leheküljel 15 I lisa B alajao 1. jao punkti FCL.120 alapunkti b kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 16 I lisa B alajao 2. jao punkti FCL.135.A alapunktis a

asendatakse

„Selle piirangu võib tühistada, kui piloot on mõne muu teinud järgmist:”

järgmisega:

„Selle piirangu võib tühistada, kui piloot on mõnes muus õhusõiduki klassis täitnud järgmised nõuded:”.

Leheküljel 16 I lisa B alajao 2. jao punkti FCL.135.A alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„Lennueksami käigus peab taotleja eksamineerijale tõendama ka muu klassiga seotud piisavate teoreetiliste teadmiste olemasolu järgmistes valdkondades:”

järgmisega:

„Lennueksami käigus peab taotleja eksamineerijale tõendama ka selle uue klassiga seotud piisavate teoreetiliste teadmiste olemasolu järgmistes valdkondades:”.

Leheküljel 16 I lisa B alajao 3. jao punkti FCL.135.A alapunkti a alapunkti 2 alapunkt ii

„ii)

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„ii)

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 18 I lisa B alajao 3. jao punkti FCL.135.H alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„Lennueksami käigus peab taotleja eksamineerijale tõendama ka muu tüübiga seotud piisavate teoreetiliste teadmiste olemasolu järgmistes valdkondades:”

järgmisega:

„Lennueksami käigus peab taotleja eksamineerijale tõendama ka selle uue tüübiga seotud piisavate teoreetiliste teadmiste olemasolu järgmistes valdkondades:”.

Leheküljel 18 I lisa B alajao 3. jao punkti FCL.135.H alapunkti a alapunkti 2 teine taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 18 I lisa B alajao 4. jao pealkiri

„Purilennuki piloodiloa erinõuded – LAPL(S)”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodiloa erinõuded – LAPL(S)”.

Leheküljel 18 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.105.S pealkiri

„Purilennukipiloodi luba – õigused ja tingimused”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi luba – õigused ja tingimused”.

Leheküljel 18 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.105.S alapunktis b

asendatakse

a)   Purilennuki piloodiloa omanikud […].”

järgmisega:

a)   Kergpurilennuki piloodi loa omanikud […].”

Leheküljel 18 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.110.S pealkiri

„Purilennukipiloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”.

Leheküljel 18 punkti I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.110.S alapunktis a

asendatakse

a)   Purilennuki piloodiloa taotlejad […]:”

järgmisega:

a)   Kergpurilennuki piloodi loa taotlejad […]:”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S pealkiri

„Purilennukipiloodi luba – stardimeetodid”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi luba – stardimeetodid”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S alapunktis a

asendatakse

a)   Purilennuki piloodiloa õigused […].”

järgmisega:

a)   Kergpurilennuki piloodi loa õigused […].”

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S alapunkti a alapunktis 1

asendatakse

„(1)

vintsi või autoga õhkuvedamise puhul […];”

järgmisega:

„(1)

vintsi- ja autostardi puhul […];”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„2)

õhkupukseerimise või isestardi puhul […].”

järgmisega:

„2)

puksiir- või isestardi puhul […].”

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S alapunkti a alapunktis 3

asendatakse

„3)

köiega stardi puhul […].”

järgmisega:

„3)

köiestardi puhul […].”

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.130.S alapunktis c

asendatakse

„[…] välja arvatud köiega start, […].”

järgmisega:

„[…] välja arvatud köiestart, […].”

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.135.S pealkiri

„Purilennukipiloodi luba – õiguste laiendamine fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukile”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi luba – õiguste laiendamine fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukile”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.135.S sissejuhatavas lauses

asendatakse

„Purilennuki piloodiloa õigusi […]:”

järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi loa õigusi […]:”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.135.S alapunkti b kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 19 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.140.S pealkiri

„Purilennukipiloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”

asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”.

Lehekülgedel 19–20 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.140.S alapunktide a ja b teises lauses

asendatakse

„Purilennuki piloodiloa omanikud […]:”

järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi loa omanikud […]:”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.140.S alapunkti b alapunktis 2

asendatakse

„[…] purilennuki piloodiloa omanikul […].”

järgmisega:

„[…] kergpurilennuki piloodi loa omanikul […].”

Leheküljel 20 I lisa B alajao 4. jao punkti FCL.140.S alapunktis c

asendatakse

„Purilennuki piloodiloa omanikud, […]:”

järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodi loa omanikud, […]:”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao pealkiri

„Õhupalli piloodiloa erinõuded – LAPL(B)”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi loa erinõuded – LAPL(B)”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.105.B pealkiri

„Õhupallipiloodi luba – õigused”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi luba – õigused”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.105.B esimeses lauses

asendatakse

„Õhupalli piloodiloa omanikul […].”

järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi loa omanikul […].”

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.110.B pealkiri

„Õhupallipiloodi luba – nõutav kogemus”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi luba – nõutav kogemus”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.110.B alapunktis a

asendatakse

a)   Õhupalli piloodiloa taotlejad […]:”

järgmisega:

a)   Kergõhupalli piloodi loa taotlejad […]:”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.130.B pealkiri

„Õhupallipiloodi luba – õiguste laiendamine trossiga kinnitatud lendudele”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi luba – õiguste laiendamine trossiga kinnitatud lendudele”.

Leheküljel 20 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.130.B alapunktis a

asendatakse

a)   Õhupalli piloodiloa õigused […].”

järgmisega:

a)   Kergõhupalli piloodi loa õigused […].”

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.135.B pealkiri

„Õhupallipiloodi luba – õiguste laiendamine muule õhupalliklassile”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi luba – õiguste laiendamine muule õhupalliklassile”.

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.135.B sissejuhatavas lauses

asendatakse

„Õhupalli piloodiloa õigused […].”

järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi loa õigused […].”

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.135.B alapunktis b

asendatakse

„b)

kuumaõhupalli piloodiloa puhul, […]”

järgmisega:

„b)

kergkuumaõhupalli piloodi loa puhul, […]”.

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.135.B alapunkti c kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.140.B pealkiri

„Õhupallipiloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”

asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”.

Leheküljel 21 I lisa B alajao 5. jao punkti FCL.140.B alapunktides a ja b

asendatakse

„Õhupalli piloodiloa omanikud […]:”

järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi loa omanikud […]:”.

Leheküljel 21 I lisa C alajao pealkiri

„ERAPILOODILUBA (PPL), PURILENNUKI ERAPILOODI LUBA (SPL) JA ÕHUPALLI ERAPILOODI LUBA (BPL)”

asendatakse järgmisega:

„ERAPILOODILUBA (PPL), PURILENNUKI PILOODI LUBA (SPL) JA ÕHUPALLI PILOODI LUBA (BPL)”.

Leheküljel 21 I lisa C alajao 1. jao punkti FCL.200 alapunkt b

b)   Õhupalli erapiloodiloa või purilennuki erapiloodiloa taotleja peab olema vähemalt 16-aastane.”

asendatakse järgmisega:

b)   Õhupalli piloodi loa või purilennuki piloodi loa taotleja peab olema vähemalt 16-aastane.”

Leheküljel 21 I lisa C alajao 1. jao punkti FCL.210 esimene lause

„Õhupalli erapiloodiloa, purilennuki erapiloodiloa või erapiloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis.”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa, purilennuki piloodi loa või erapiloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis.”

Leheküljel 22 I lisa C alajao 1. jao punkti FCL.215 esimeses lauses

asendatakse

„Õhupalli erapiloodiloa, purilennuki erapiloodiloa või erapiloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, […]:”

järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa, purilennuki piloodi loa või erapiloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, […].”

Leheküljel 22 I lisa C alajao 1. jao punkti FCL.215 alapunkti b kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine,”.

Leheküljel 22 I lisa C alajao 1. jao punkti FCL.235 alapunktis a

asendatakse

a)   Õhupalli erapiloodiloa, purilennuki erapiloodiloa või erapiloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, […].”

järgmisega:

a)   Õhupalli piloodi loa, purilennuki piloodi loa või erapiloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, […].”

Leheküljel 24 I lisa C alajao 5. jao pealkiri

„Purilennuki erapiloodi loa erinõuded (SPL)”

asendatakse järgmisega:

„Purilennuki piloodi loa erinõuded (SPL)”.

Leheküljel 24 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.205.S pealkiri

„Purilennuki erapiloodi luba – õigused ja tingimused”

asendatakse järgmisega:

„Purilennuki piloodi luba – õigused ja tingimused”.

Leheküljel 24 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.205.S alapunktis a

asendatakse

a)   Purilennuki erapiloodi loa omanikul […].”

järgmisega:

a   Purilennuki piloodi loa omanikul […].”

Leheküljel 24 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.205.S alapunktis b

asendatakse

b)   Purilennuki erapiloodi loa omanikud:”

järgmisega:

b)   Purilennuki piloodi loa omanikud:”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.205.S alapunktis c

asendatakse

„[…] purilennuki erapiloodi loa omanik […]:”

järgmisega:

„[…] purilennuki piloodi loa omanik […]:”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.205.S alapunkti c esimeses taandes

asendatakse

„purilennuki piloodiloa või purilennuki erapiloodi loa taotlejate lennuõpetajana,”

järgmisega:

„kergpurilennuki piloodi loa või purilennuki piloodi loa taotlejate lennuõpetajana,”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.210.S pealkiri

„Purilennuki erapiloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”

asendatakse järgmisega:

„Purilennuki piloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.210.S alapunktis a

asendatakse

a)   Purilennuki erapiloodi loa taotlejad […].”

järgmisega:

a)   Purilennuki piloodi loa taotlejad […].”

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.210.S alapunktis b

asendatakse

b)   Nende purilennuki erapiloodi loa taotlejate puhul, kellel on purilennukipiloodi luba, loetakse purilennuki erapiloodi loa nõuded täies ulatuses täidetuks.

Nende purilennuki erapiloodi loa taotlejate puhul, kellel purilennukipiloodi luba on kehtivuse kaotanud varem kui kaks aastat enne taotluse esitamist, loetakse täidetuks kõik purilennuki erapiloodi loa teoreetiliste teadmiste nõuded.”

järgmisega:

b)   Nende purilennuki piloodi loa taotlejate puhul, kellel on kergpurilennuki piloodi luba, loetakse purilennuki piloodi loa nõuded täies ulatuses täidetuks.

Nende purilennuki piloodi loa taotlejate puhul, kellel kergpurilennuki piloodi luba on kehtivuse kaotanud varem kui kaks aastat enne taotluse esitamist, loetakse täidetuks kõik purilennuki piloodi loa teoreetiliste teadmiste nõuded.”

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.220.S pealkiri

„Purilennuki erapiloodi luba – stardimeetodid”

asendatakse järgmisega:

„Purilennuki piloodi luba – stardimeetodid”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.220.S esimeses lauses

asendatakse

„Purilennuki erapiloodi loa õigused […].”

järgmisega:

„Purilennuki piloodi loa õigused […].”

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punkti FCL.230.S pealkiri

asendatakse

„Purilennuki erapiloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”

järgmisega:

„Purilennuki piloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 5. jao punktis FCL.230.S

asendatakse

„Purilennuki erapiloodi loa omanikud […].”

järgmisega:

„Purilennuki piloodi loa omanikud […].”

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao pealkiri

„Õhupalli erapiloodi loa erinõuded (BPL)”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa erinõuded (BPL)”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.205.B pealkiri

„Õhupalli erapiloodi luba – õigused ja tingimused”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi luba – õigused ja tingimused”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.205.B alapunktis a

asendatakse

a)   Õhupalli erapiloodi loa omanikul […].”

järgmisega:

a)   Õhupalli piloodi loa omanikul […].”

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.205.B alapunktis b

asendatakse

b)   Õhupalli erapiloodi loa omanikud […]:”

järgmisega:

b)   Õhupalli piloodi loa omanikud […]:”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.205.B alapunktis c

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loa omanik […]:”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loa omanik […]:”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.205.B alapunkti c alapunkt 1

„(1)

õhupalli piloodiloa või õhupalli erapiloodi loa taotlejate lennuõpetajana,”

asendatakse järgmisega:

„(1)

kergõhupalli piloodi loa või õhupalli piloodi loa taotlejate lennuõpetajana,”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.210.B pealkiri

„Õhupalli erapiloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi luba – nõutav kogemus ja selle arvestamine”.

Leheküljel 25 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.210.B alapunktis a

asendatakse

a)   Õhupalli erapiloodi loa taotlejad […]:”

järgmisega:

a)   Õhupalli piloodi loa taotlejad […]:”.

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.210.B alapunkt b ja sellele järgnev lõik

b)   Nende õhupalli erapiloodi loa taotlejate puhul, kellel on õhupallipiloodi luba, loetakse õhupalli erapiloodi loa nõuded täies ulatuses täidetuks.

Nende õhupalli erapiloodi loa taotlejate puhul, kelle õhupallipiloodi luba on kehtivuse kaotanud varem kui kaks aastat enne taotluse esitamist, loetakse täidetuks kõik õhupalli erapiloodi loa teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe nõuded.”

asendatakse järgmisega:

b)   Nende õhupalli piloodi loa taotlejate puhul, kellel on kergõhupalli piloodi luba, loetakse õhupalli piloodi loa nõuded täies ulatuses täidetuks.

Nende õhupalli piloodi loa taotlejate puhul, kelle kergõhupalli piloodi luba on kehtivuse kaotanud varem kui kaks aastat enne taotluse esitamist, loetakse täidetuks kõik õhupalli piloodi loa teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe nõuded.”

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.220.B pealkiri

„Õhupalli erapiloodi luba – õiguste laiendamine trossiga kinnitatud lendudele”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi luba – õiguste laiendamine trossiga kinnitatud lendudele”.

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.220.B esimene lause

„Õhupalli erapiloodi loa õigused kehtivad ainult vabalendude kohta.”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa õigused kehtivad ainult vabalendude kohta.”

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.225.B pealkiri

„Õhupalli erapiloodi luba – õiguste laiendamine muule õhupalliklassile või -kategooriale”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi luba – õiguste laiendamine muule õhupalliklassile või -kategooriale”.

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.225.B esimeses lauses

asendatakse

„Õhupalli erapiloodi loa õigused […].”

järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa õigused […].”

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.230.B pealkiri

„Õhupalli erapiloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”

asendatakse järgmisega:

„Õhupalli piloodi luba – hiljutise lennukogemuse nõuded”.

Leheküljel 26 I lisa C alajao 6. jao punkti FCL.230.B alapunktides a ja b

asendatakse

„Õhupalli erapiloodi loa omanikud […]:”

järgmisega:

„Õhupalli piloodi loa omanikud […]:”.

Leheküljel 27 I lisa D alajao 1. jao punkti FCL.310 teine taane

„—

üldteadmised õhusõidukitest – tarindid/süsteemid/jõuseade,”

asendatakse järgmisega:

„—

üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade,”.

Leheküljel 29 I lisa F alajao 1. jao punkti FCL.515 alapunkti b teine taane

„—

üldteadmised õhusõidukitest – tarindid/süsteemid/jõuseade,”

asendatakse järgmisega:

„—

üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade,”.

Leheküljel 31 I lisa G alajao 1. jaos punkti FCL.605 alapunkt a

a)   Instrumentaallennu pädevusmärke omanikul on õigus juhtida õhusõidukeid instrumentaallennureeglite kohaselt otsusekõrgusel alates 200 jalast (60 m).”

asendatakse järgmisega:

a)   Instrumentaallennu pädevusmärke omanikul on õigus juhtida õhusõidukeid instrumentaallennureeglite kohaselt minimaalse otsusekõrgusega 200 jalga (60 m).”

Leheküljel 32 I lisa G alajao 1. jao punkti FCL.615 alapunkti b kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu kulgemise jälgimine,”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad”.

Leheküljel 32 I lisa G alajao 1. jao punkti FCL.620 alapunkti b kolmandas lauses

asendatakse

„Kere keskjoonel olev mitme mootoriga lennukit […].”

järgmisega:

„Kere pikiteljel asuva mitme mootoriga lennukit […].”

Leheküljel 33 I lisa G alajao 3. jao punkti FCL.630.H alapunkti a esimeses lauses

asendatakse

„a)

lemma läbinud sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, […].”

järgmisega:

„a)

olema läbinud sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, […].”

Leheküljel 36 I lisa H alajao 2. jao punkti FCL.720.A alapunkti f esimeses ja teises lauses

asendatakse

„Kõrgtehniliste keerukate mitmepiloodi- ja ühepiloodilennukite […].”

järgmisega:

„Mitmepiloodilennukite ja kõrgtehniliste keerukate ühepiloodilennukite […].”

Leheküljel 38 I lisa H alajao 3. jao punkti FCL.720.H alapunkti a alapunkti 2 alapunktis ii

asendatakse

„[…] piloodina mitmepiloodikopteritel või”

järgmisega:

„[…] piloodina mitmepiloodilennukitel või”.

Leheküljel 39 I lisa H alajao 3. jao punkti FCL.720.H alapunkti c alapunkti 1 alapunkti ii esimeses taandes

asendatakse

„—

üldteadmised õhusõidukitest: tarindid/süsteemid/jõuseade […],”

järgmisega:

„—

üldteadmised õhusõidukitest: õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade […],”.

Leheküljel 39 I lisa H alajao 3. jao punkti FCL.720.H alapunkti c alapunkti 1 alapunkti ii teine taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine: mass ja tsentreering, lennutehnilised parameetrid;”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine: mass ja balansseering, suutlikkusnäitajad;”.

Leheküljel 39 I lisa H alajao 3. jao punkti FCL.735.H alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„(2)

lennumeeskonna visuaallennureeglitega koostöö kohta:”

järgmisega:

„(2)

lennumeeskonna koostöö kohta visuaallennutingimustes:”.

Leheküljel 41 I lisa H alajao 4. jao punktis FCL.725.PL

asendatakse

„Vertikaalstardiga õhusõidukite tüübipädevuse koolituskursuse lennuõppe osa võib läbida nii õhusõidukil kui ka kui ka õhusõidukit kujutaval nõuetekohase kvalifikatsiooniga lennutreeningseadmel.”

järgmisega:

„Vertikaalstardiga õhusõidukite tüübipädevuse koolituskursuse lennuõppe osa peab läbima nii õhusõidukil kui ka õhusõidukit kujutaval nõuetekohaselt sertifitseeritud lennutreeningseadmel.”

Leheküljel 42 I lisa I alajao punkti FCL.805 alapunkti b alapunkti 2 alapunktis iii

asendatakse

„[…] (välja arvatud purilennuki piloodiloa või purilennuki erapiloodi loa omanikud).”

järgmisega:

„[…] (välja arvatud kergpurilennuki piloodi loa või purilennuki piloodi loa omanikud).”

Leheküljel 43 I lisa I alajao punkti FCL.810 alapunkti a alapunktis 3

asendatakse

„[…] ühe kolbmootoriga lennukite klassi maismaapädevus […].”

järgmisega:

„[…] ühe kolbmootoriga maismaalennukite klassi pädevusmärge.”

Leheküljel 44 I lisa I alajao punkti FCL.810 alapunktis c

asendatakse

„Kui õhupallipiloodiloast või õhupalli erapiloodi loast […].”

järgmisega:

„Kui kergõhupalli piloodi loast või õhupalli piloodi loast […].”

Leheküljel 45 I lisa I alajao punkti FCL.820 alapunkti d alapunkti 3 esimene taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused,”

asendatakse järgmisega:

„—

õhusõiduki suutlikkusnäitajad,”.

Leheküljel 46 I lisa J alajao 1. jao punkti FCL.915 alapunkti c alapunktis 1

asendatakse

„(1)

Instruktori lisatunnistuste taotlejate puhul […].”

järgmisega:

„(1)

Uute instruktoritunnistuste taotlejate puhul […].”

Leheküljel 47 I lisa J alajao 1. jao punkti FCL.925 alapunkti a alapunkti 2 alapunktis ii

asendatakse

„ii)

läbinud meeskonnaressursi juhtimise koolituse […].”

järgmisega:

„ii)

läbinud meeskonnaressursi juhtimise algkoolituse […].”

Leheküljel 47 I lisa J alajao 1. jao punkti FCL.925 alapunkti b alapunktis 1

asendatakse

„Koolituskursuse lõppemisel peab taotleja hindama instruktori oskusi ja kompetentsusepõhise õppemeetodi tundmist.”

järgmisega:

„Koolituskursuse lõppemisel tuleb kontrollida taotleja pädevust tegutseda instruktorina ja tema teadmisi kompetentsuspõhiste õppemeetodite kohta.”

Leheküljel 48 I lisa J alajao 1. jao punkti FCL.935 alapunkti b alapunktis 1

asendatakse

„(1)

lennueelse ja lennuaegse õppe […];”

järgmisega:

„(1)

lennueelse ja -järgse arutelu […];”.

Leheküljel 48 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.905.FI alapunkt a

„a)

vastava õhusõidukiliigi erapiloodi luba, purilennuki erapiloodi luba, õhupalli erapiloodi luba ja kergõhusõidukipiloodi luba;”

asendatakse järgmisega:

„a)

vastava õhusõidukiliigi erapiloodi luba, purilennuki piloodi luba, õhupalli piloodi luba ja kergõhusõiduki piloodi luba;”.

Leheküljel 50 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.910.FI alapunktis a

asendatakse

„[…] sama õhusõidukiliigi kergõhusõiduki lennuinstruktori järelevalve all, […]:”

järgmisega:

„[…] sama õhusõidukiliigi lennuinstruktori järelevalve all, […]:”.

Leheküljel 50 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.910.FI alapunkti a alapunkt 1

„(1)

erapiloodiloa, purilennuki erapiloodi loa, õhupalli erapiloodi loa ja kergõhusõidukipiloodi loa saamiseks;”

asendatakse järgmisega:

„(1)

erapiloodiloa, purilennuki piloodi loa, õhupalli piloodi loa ja kergõhusõiduki piloodi loa saamiseks;”.

Leheküljel 50 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.910.FI alapunkti c alapunktis 3

asendatakse

„[…] purilennuki erapiloodi loa või õhupalli erapiloodi loa […].”

järgmisega:

„[…] purilennuki piloodi loa või õhupalli piloodi loa […].”

Leheküljel 50 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.915.FI alapunkti b alapunkt 1

„(1)

omama vähemalt kopteri ametipiloodi luba või”

asendatakse järgmisega:

„(1)

omama vähemalt lennuki ametipiloodi luba või”.

Leheküljel 51 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.930.FI alapunkti b alapunkti 3 alapunktis iii

asendatakse

„[…] 20 starti lennuinstruktorina;”

järgmisega:

„[…] 20 starti lennuõpet instruktorina;”.

Leheküljel 51 I lisa J alajao 2. jao punkti FCL.930.FI alapunkti b alapunkti 3 alapunktis v

asendatakse

„[…] vähemalt kolm tundi lennuõpet, […]”

järgmisega:

„[…] vähemalt kolm tundi lennuõpet instruktorina, […]”.

Leheküljel 53 I lisa J alajao 4. jao punkti FCL.910.TRI alapunktis a

asendatakse

„Kui tüübipädevuskoolitus toimub üksnes lennu täisimitaatoril (FFS), […].”

järgmisega:

„Kui tüübipädevuse instruktori koolitus toimub üksnes lennu täisimitaatoril (FFS), […].”

Leheküljel 54 I lisa J alajao 4. jao punkti FCL.915.TRI alapunktis b

asendatakse

„b)

ühepiloodilennukite tüübipädevuse instruktori (TRI(MPA)) tunnistuse puhul:”

järgmisega:

„b)

mitmepiloodilennukite tüübipädevuse instruktori (TRI(MPA)) tunnistuse puhul:”.

Leheküljel 54 I lisa J alajao 4. jao punkti FCL.915.TRI alapunkti d alapunktis 2

asendatakse

„[…] sealhulgas 100 lennutundi kaptenina mitme mootoriga mitmepiloodikopteritel;”

järgmisega:

„[…] sealhulgas 100 lennutundi kaptenina mitme mootoriga ühepiloodikopteritel;”.

Leheküljel 54 I lisa J alajao 4. jao punkti FCL.915.TRI alapunkti d alapunkti 3 alapunkt ii

„ii)

olema lennanud piloodina vastava tüübi kopteritel mitmepiloodilendudel 100 lennutundi, kui taotlejal juba on ühe mootoriga ühepiloodikopterite tüübipädevuse instruktori tunnistus;”

asendatakse järgmisega:

„ii)

kui taotlejal juba on ühepiloodi mitmemootorilise kopteri lennuinstruktori pädevus, peab tal olema 100 lennutundi eelnimetatud kopteril mitmepiloodi versioonis;”.

Leheküljel 54 I lisa J alajao 4. jao punkti FCL.930.TRI alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„[…] klassiruumiõppe oskuste arendamist;”

järgmisega:

„[…] klassiruumi-/imitaatorõppe oskuste arendamist;”.

Leheküljel 56 I lisa J alajao 5. jao punkti FCL.905.CRI alapunkti a alapunktis 1

asendatakse

„a)

mittekõrgtehniliste mittekeerukate ühepiloodilennukite klassipädevuste väljaandmiseks, […];”

järgmisega:

„a)

mittekõrgtehniliste mittekeerukate ühepiloodilennukite klassi- või tüübipädevusmärgete väljaandmiseks, […];”.

Leheküljel 56 I lisa J alajao 5. jao punkti FCL.930.CRI alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„[…] klassiruumiõppeoskuste arendamist;”

järgmisega:

„[…] klassiruumi-/imitaatorõppeoskuste arendamist;”.

Leheküljel 59 I lisa J alajao 7. jao punkti FCL.915.SFI alapunkti e alapunktis 1

asendatakse

„(1)

olema taotlusele eelnenud 12 kuu jooksul vaatlejana lennanud […]”

järgmisega:

„(1)

olema taotlusele eelnenud 12 kuu jooksul piloodina või vaatlejana lennanud […]”.

Leheküljel 62 I lisa J alajao 9. jao punkti FCL.930.STI alapunktis b

asendatakse

„[…] peab asjakohane tüübipädevuse inspektori koolituskursus hõlmama […].”

järgmisega:

„[…] peab asjakohane tüübipädevusinstruktori koolituskursus hõlmama […].”

Leheküljel 62 I lisa J alajao 9. jao punkti FCL.940.STI alapunkti a alapunktis 1

asendatakse

„[…] instrumentaallennu esmaimitaatoril (BITD) ametipiloodiloa, instrumentaallennupädevuse, erapiloodiloa või täismahus klassi- või tüübipädevuskursuse raames ning”

järgmisega:

„[…] instrumentaallennu esmaimitaatoril (BITD) ametipiloodiloa, instrumentaallennupädevuse või erapiloodiloa täismahus kursuse või täismahus klassi- või tüübipädevuskursuse raames ning”.

Leheküljel 63 I lisa J alajao 11. jao punkti FCL.930.FTI alapunkti a alapunktis 2

asendatakse

„[…] klassiruumiõppe oskuste arendamist;”

järgmisega:

„[…] klassiruumi-/imitaatorõppe oskuste arendamist;”.

Leheküljel 65 I lisa K alajao 1. jao punkti FCL.1005 alapunktis b

asendatakse

„[…] atesteerimisi muudel juhtudel, kui nad näevad ohtu oma objektiivsusele.”

järgmisega:

„[…] atesteerimisi, kui nad näevad ohtu oma objektiivsusele.”

Leheküljel 67 I lisa K alajao 2. jao punkti FCL.1005.FE alapunkti b alapunktides 1 ja 2

asendatakse

„[…] sellele loale lisatavale ühepiloodikopterite tüübipädevusmärgete väljaandmiseks, […];”

järgmisega:

„[…] sellele loale lisatavate ühe mootoriga ühepiloodikopterite tüübipädevusmärgete väljaandmiseks, […];”.

Leheküljel 67 I lisa K alajao 2. jao punkti FCL.1005.FE alapunkti d alapunktides 1 ja 3

asendatakse

„[…] purilennuki erapiloodi loa või purilennukipiloodi loa […];”

järgmisega:

„[…] purilennuki piloodi loa või kergpurilennuki piloodi loa […];”.

Leheküljel 67 I lisa K alajao 2. jao punkti FCL.1005.FE alapunkti d alapunktis 2

asendatakse

„[…] purilennuki erapiloodi loa […];”

järgmisega:

„[…] purilennuki piloodi loa […];”.

Leheküljel 68 I lisa K alajao 2. jao punkti FCL.1005.FE alapunkti e alapunktis 1

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loa ja õhupallipiloodi loa väljaandmiseks […];”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loa ja kergõhupalli piloodi loa väljaandmiseks […];”.

Leheküljel 68 I lisa K alajao 2. jao punkti FCL.1005.FE alapunkti e alapunktis 2

asendatakse

„[…] tasemekontrolle õhupalli erapiloodi loa õiguste laiendamiseks […].”

järgmisega:

„[…] tasemekontrolle õhupalli piloodi loa õiguste laiendamiseks […].”

Leheküljel 68 I lisa K alajao 3. jao punkti FCL.1005.TRE alapunkti a alapunkt 3

„(3)

lennueksameid lennuki piloodiloa väljaandmiseks;”

asendatakse järgmisega:

„(3)

lennueksameid lennuki liinipiloodiloa väljaandmiseks;”.

Leheküljel 69 I lisa K alajao 3. jao punkti FCL.1010.TRE alapunkti b alapunktis 5

asendatakse

„(5)

ühe mootoriga mitmepiloodikopterite puhul:”

järgmisega:

„(5)

ühe mootoriga ühepiloodikopterite puhul:”.

Leheküljel 69 I lisa K alajao 4. jao punkti FCL.1010.CRE alapunkt a

„a)

nad peavad olema või olema olnud ühepiloodilennuki ametipiloodi luba, teise piloodi luba või liinipiloodi luba, või olema või olema olnud lennuki erapiloodi luba;”

asendatakse järgmisega:

„a)

peab olema ühepiloodilennuki ametipiloodi luba, teise piloodi luba või liinipiloodi luba või neil on olnud vastavad load ning on lennuki erapiloodi luba;”.

Leheküljel 71 I lisa K alajao 6. jao punkti FCL.1010.SFE alapunkti a alapunktis 1

asendatakse

„(1)

neil peab olema lennuki liinipiloodi luba, […];”

järgmisega:

„(1)

neil peab olema või on olnud lennuki liinipiloodi luba, […];”.

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punktis 1

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi luba ja purilennuki erapiloodi luba”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi luba ja purilennuki piloodi luba”.

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punktis 1.2

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loa või purilennuki erapiloodi loa väljaandmiseks […]:”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loa või purilennuki piloodi loa väljaandmiseks […]:”.

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punkti 1.2 kolmas taane

„—

õhusõiduki tehnilised võimalused ja lennu planeerimine;”

asendatakse järgmisega:

„—

lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;”.

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punktis 1.3

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loa või purilennuki erapiloodi loa väljaandmisel […].”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loa või purilennuki piloodi loa väljaandmisel […].”

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punkti 2.2 alapunktis 021

asendatakse

„[…] tarindid ja süsteemid, […];”

järgmisega:

„[…] konstruktsioon ja süsteemid, […];”.

Leheküljel 73 I lisa 1. liite punkti 2.2 alapunkt 032/034

„032/034 – kõrgtehnilised lennukid või kopterid, vastavalt vajadusele;”

asendatakse järgmisega:

„032/034 – vastavalt vajadusele lennuki või kopteri suutlikkusnäitajad;”.

Leheküljel 74 I lisa 1. liite punkti 3.2 alapunktis 021

asendatakse

„[…] tarindid ja süsteemid, […];”

järgmisega:

„[…] konstruktsioon ja süsteemid, […];”.

Leheküljel 74 I lisa 1. liite punkti 3.2 alapunkt 032

„032 – lennutehnilised näitajad;”

asendatakse järgmisega:

„032 – õhusõiduki suutlikkusnäitajad;”.

Leheküljel 78 I lisa 3. liite punkti C alapunkti 8 alapunktis b

asendatakse

„[…] ja instrumentaallennureeglite kohast lennuaega, sealhulgas lennuaega kaptenistažöörina.”

järgmisega:

„[…] ja instrumentaallennureeglite kohast lennuaega, mida võib lennata kaptenistažöörina.”

Leheküljel 89 I lisa 3. liite punkti N alapunkti 2 alapunktis a

asendatakse

„[…] välja antud õhusõiduki erapiloodi luba ja”

järgmisega:

„[…] välja antud õhulaeva erapiloodi luba ja”.

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti A alapunkti 2 esimene lause

„Taotleja peab läbima lennueksami asjakohased osad.”

asendatakse järgmisega:

„Taotleja peab läbima lennueksami kõik asjakohased osad.”

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti A alapunkti 5 esimeses lauses

asendatakse

„[…] taotleja kordaks mis tahes manöövrit või toimingut.”

järgmisega:

„[…] taotleja kordaks üks kord mis tahes manöövrit või toimingut.”

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti A alapunkti 7 esimeses lauses

asendatakse

„[…] ja mis ülesandeid täidab, ning esitama raadioseadmete nimetused.”

järgmisega:

„[…] ja mis ülesandeid täidab, kaasa arvatud raadioseadmete kutsungid.”

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti A alapunkti 7 viimases lauses

asendatakse

„[…] lähenemise ja maandumise lennutehnilised andmed vastavalt kasutatava õhusõiduki käsiraamatule […].”

järgmisega:

„[…] lähenemise ja maandumise suutlikkusnäitajad vastavalt kasutatava õhusõiduki käsiraamatule […].”

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti B pealkiri

„Ametipiloodiloa väljaandmiseks nõutava lennueksami sisu – õhulaevad”

asendatakse järgmisega:

„Ametipiloodiloa väljaandmiseks nõutava lennueksami sisu – lennukid”.

Leheküljel 91 I lisa 4. liite punkti B alapunkti 2 esimeses lauses

asendatakse

„[…] sihtkohaks peab olema lennujuhtimisega lennuväli.”

järgmisega:

„[…] sihtkohaks peab olema kontrollitav lennuväli.”

Leheküljel 92 I lisa 4. liite punkti B alapunkti 5 tabeli 1. osa alapunkt d

„Lennutehniliste parameetrite arvestamine ja trimmeerimine”

asendatakse järgmisega:

„Suutlikkusnäitajate arvestamine ja kohandamine”.

Leheküljel 94 I lisa 4. liite punkti C alapunkti 2 teises lauses

asendatakse

„[…] üks sihtkohtadest peab olema lennujuhtimisega lennuväli.”

järgmisega:

„[…] üks sihtkohtadest peab olema kontrollitav lennuväli.”

Leheküljel 95 I lisa 4. liite punkti C alapunkti 5 tabeli 2. osa alapunktis q

asendatakse

„Mootori kontrollimine, […]”

järgmisega:

„Mootori võimsuse kontrollimine, […]”.

Leheküljel 95 I lisa 4. liite punkti C alapunkti 5 tabeli 3. osa alapunktis c

asendatakse

„[…] kütusekulu hindamine, saabumisaja arvutamine, […]”

järgmisega:

„[…] kütusekulu hindamine, kestvus, saabumisaja arvutamine, […]”.

Leheküljel 96 I lisa 4. liite punkti C alapunkti 5 tabeli 5. osa alapunktis a

asendatakse

„[…] sealhulgas kiirusregulaatori rike, […]”

järgmisega:

„[…] sealhulgas pööreteregulaatori rike, […]”.

Leheküljel 96 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 2 teises lauses

asendatakse

„[…] üks sihtkohtadest peab olema lennujuhtimisega lennuväli.”

järgmisega:

„[…] üks sihtkohtadest peab olema kontrollitav lennuväli.”

Leheküljel 97 I lisa 4. liite punkti D alapunktis 4

asendatakse

„Teekonnajoonel püsimine raadio abil”

järgmisega:

„Teekonnajoonel püsimine raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 97 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 5 tabeli 1. osa alapunktis b

asendatakse

„[…] lennukorda seadmine”

järgmisega:

„[…] lennueelne teenindus”.

Leheküljel 97 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 5 tabeli 1. osa alapunkt d

„Lennutehniliste parameetrite arvestamine ja trimmeerimine”

asendatakse järgmisega:

„Suutlikkusnäitajate arvestamine ja kohandamine”.

Leheküljel 97 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 5 tabeli 3. osa alapunktis a

asendatakse

„[…] lennukauguse/kütuse arvestamine”

järgmisega:

„[…] lennukauguse/kestvuse arvestamine”.

Leheküljel 98 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 5 tabeli 3. osa alapunktis e

asendatakse

„[…] pardapäeviku täitmine, […]”

järgmisega:

„[…] lennupäeviku täitmine, […]”.

Leheküljel 98 I lisa 4. liite punkti D alapunkti 5 tabeli 4. osa alapunktis f

asendatakse

„[…] (üksnes ühe mootoriga lennukitel)”

järgmisega:

„[…] (üksnes ühe mootoriga õhulaevadel)”.

Leheküljel 99 I lisa 5. liite punkti 8 alapunktis d

asendatakse

„[…] häiringute kõrvaldamise koolitust, […].”

järgmisega:

„[…] kummuli asendist väljatoomist, […].”

Leheküljel 100 I lisa 5. liite punkti 14 alapunkti a esimeses taandes

asendatakse

„[…] piloteerimissüsteemi klahvistiku […]”

järgmisega:

„[…] lennujuhtimissüsteemi klahvistiku […]”.

Leheküljel 103 I lisa 6. liite punkti A alapunkti 11 alapunkti b alapunkt iii

„iii)

lennuaegsed manöövrid ja erilised lennuomadused;”

asendatakse järgmisega:

„iii)

manöövrid õhus ja vastavad lennuparameetrid;”.

Leheküljel 105 I lisa 6. liite punkti B alapunkti 10 alapunkt c

„c)

lennuaegsed manöövrid ja erilised lennuomadused;”

asendatakse järgmisega:

„c)

manöövrid õhus ja vastavad lennuparameetrid;”.

Leheküljel 105 I lisa 6. liite punkti C alapunkti 1 alapunktis b

asendatakse

„Moodul sisaldab õhulaeva instrumentaallennupädevuse koolituskava ülejäänud osi, […].”

järgmisega:

„Moodul sisaldab õhulaeva instrumentaallennupädevuse koolituskava teist osa, […]”.

Leheküljel 105 I lisa 6. liite punkti C alapunkti 7 esimeses lauses

asendatakse

„Ühe mootoriga lennuki instrumentaallennupädevuse kursus […].”

järgmisega:

„Õhulaeva instrumentaallennupädevuse kursus […].”.

Leheküljel 106 I lisa 6. liite punkti C alapunkti 10 alapunkti b alapunkt iii

„iii)

lennuaegsed manöövrid ja erilised lennuomadused;”

asendatakse järgmisega:

„iii)

manöövrid õhus ja vastavad lennuparameetrid;”.

Leheküljel 107 I lisa 7. liite punkti 2 esimene lause

„Taotleja peab läbima lennueksami asjakohased osad.”

asendatakse järgmisega:

„Taotleja peab läbima lennueksami kõik asjakohased osad.”

Leheküljel 107 I lisa 7. liite punkti 4 neljandas lauses

asendatakse

„Taotleja vastutab lennu planeerimise eest […].”

järgmisega:

„Taotleja on kohustatud planeerima lendu […]”.

Leheküljel 107 I lisa 7. liite punktis 8

asendatakse

„[…] suhtelised laskumiskõrgused […].”

järgmisega:

„[…] minimaalsed laskumiskõrgused […]”.

Leheküljel 107 I lisa 7. liite punkti 9 viimases lauses

asendatakse

„[…] lähenemise ja maandumise lennutehnilised andmed […].”

järgmisega:

„[…] lähenemise ja maandumise suutlikkusnäitajad […].”

Leheküljel 108 I lisa 7. liite punktis 11

asendatakse

„Minimaalne suhteline laskumiskõrgus”

järgmisega:

„Minimaalne laskumiskõrgus”.

Leheküljel 108 I lisa 7. liite punktis 11

asendatakse

„raadio abil”

järgmisega:

„raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 108 I lisa 7. liite tabeli „Lennukid” 1. osa punkt c

„Lennujuhtimise nõuetele vastava lennuplaani koostamine, instrumentaallennuplaan/pardapäevik”

asendatakse järgmisega:

„ATC lennuplaani ja instrumentaallennuplaani/lennupäeviku koostamine”.

Leheküljel 109 I lisa 7. liite tabeli „Lennukid” 3. osa pealkiri

„PROTSEDUURID MARSRUUDIL”

asendatakse järgmisega:

„INSTRUMENTAALPROTSEDUURID MARSRUUDIL”.

Leheküljel 109 I lisa 7. liite tabeli „Lennukid” 3. osa punktis a

asendatakse

„[…] sealhulgas välisandmete jälgimine, […]”

järgmisega:

„[…] sealhulgas joonele/peilingule väljumine, […]”.

Leheküljel 109 I lisa 7. liite tabeli „Lennukid” 3. osa punkt b

„Raadiosidevahendite kasutamine”

asendatakse järgmisega:

„Raadionavigatsiooniseadmete kasutamine”.

Leheküljel 109 I lisa 7. liite tabeli „Lennukid” 3. osa punktis f

asendatakse

„[…] pardapäeviku täitmine, […]”

järgmisega:

„[…] lennupäeviku täitmine, […]”.

Leheküljel 110 I lisa 7. liite tabeli „Kopterid” 1. osa punkt c

„Lennujuhtimise nõuetele vastava lennuplaani koostamine, instrumentaallennuplaan/pardapäevik”

asendatakse järgmisega:

„ATC lennuplaani ja instrumentaallennuplaani/lennupäeviku koostamine”.

Leheküljel 110 I lisa 7. liite tabeli „Kopterid” 3. osa punktis a

asendatakse

„[…] sealhulgas välisandmete jälgimine, […]”

järgmisega:

„[…] sealhulgas joonele/peilingule väljumine, […]”.

Leheküljel 111 I lisa 7. liite tabeli „Kopterid” 6. osa selgituses

asendatakse

„[…] viivitamatuid meetmeid (tegutsemine avarii korral), […]:”

järgmisega:

„[…] viivitamatut tegutsemist (avariimaandumise treening), […]:”.

Leheküljel 112 I lisa 7. liite tabeli „Õhulaevad” 1. osa punkt c

„Lennujuhtimise nõuetele vastava lennuplaani koostamine, instrumentaallennuplaan/pardapäevik”

asendatakse järgmisega:

„ATC lennuplaani ja instrumentaallennuplaani/lennupäeviku koostamine”.

Leheküljel 112 I lisa 7. liite tabeli „Õhulaevad” 3. osa punktis a

asendatakse

„[…] sealhulgas välisandmete jälgimine, […]”

järgmisega:

„[…] sealhulgas joonele/peilingule väljumine, […]”.

Leheküljel 112 I lisa 7. liite tabeli „Õhulaevad” 3. osa punkt b

„Raadiosidevahendite kasutamine”

asendatakse järgmisega:

„Raadionavigatsiooniseadmete kasutamine”.

Leheküljel 112 I lisa 7. liite tabeli „Õhulaevad” 3. osa punktis f

asendatakse

„[…] pardapäeviku täitmine, […]”

järgmisega:

„[…] lennupäeviku täitmine, […]”.

Leheküljel 114 I lisa 8. liite A osa sissejuhatavas lauses

asendatakse

„[…] vastavalt kas ühe või mitme mootoriga ühepiloodi- või mitmepiloodilennuki […].”

järgmisega:

„[…] vastavalt kas ühe mootoriga või mitme mootoriga ühepiloodilennuki […].”

Leheküljel 115 I lisa 9. liite A osa punkti 11 teine lause

„Taotleja peab eksamineerijale näitama, mida ta parajasti kontrollib ja mis ülesandeid täidab, ning esitama raadioseadmete nimetused.”

asendatakse järgmisega:

„Taotleja peab eksamineerijale näitama, mida ta parajasti kontrollib ja mis ülesandeid täidab, kaasa arvatud raadioseadmete kutsungid.”

Leheküljel 115 I lisa 9. liite A osa punkti 11 neljandas lauses

asendatakse

„[…] lähenemise ja maandumise lennutehnilised andmed […].”

järgmisega:

„[…] lähenemise ja maandumise suutlikkusnäitajad […].”

Leheküljel 116 I lisa 9. liite A osa punkti 14 teises lauses

asendatakse

„[…] tõendama piloteeriva piloodina tegutsemise oskust.”

järgmisega:

„[…] tõendama jälgiva piloodina tegutsemise oskust.”

Leheküljel 116 I lisa 9. liite B osa punkti 2 esimeses lauses

asendatakse

„Ühepiloodilennukite puhul (välja arvatud kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid) […].”

järgmisega:

„Mitmepiloodi ja ühepiloodi kõrgtehniliste keerukate lennukite puhul […].”

Leheküljel 117 I lisa 9. liite B osa punktis 4

asendatakse

„raadio abil”

järgmisega:

„raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 118 I lisa 9. liite B osa tabeli 1. osa punktis 1.5

asendatakse

„Mootori töö kontroll täispööretel (vajaduse korral)”

järgmisega:

„Mootori töö kontroll (vajaduse korral)”.

Leheküljel 120 I lisa 9. liite B osa punkti 5 alapunkti g tabeli punktis 3A.5

asendatakse

„[…] (pardapäeviku täitmine, […]”

järgmisega:

„[…] (lennupäeviku täitmine, […]”.

Leheküljel 121 I lisa 9. liite B osa punkti 5 alapunkti g tabeli punktis 4.5

asendatakse

„[…] alates kõrguselt 2 000 jalga raja kohal […]”

järgmisega:

„[…] alates kõrguselt kuni 2 000 jalga raja kohal […]”.

Leheküljel 121 I lisa 9. liite B osa punkti 5 alapunkti g tabeli punkt 5.1

„Katkestatud start mõõdukal kiirusel”

asendatakse järgmisega:

„Katkestatud start sobival kiirusel”.

Leheküljel 123 I lisa 9. liite B osa punkti 6 alapunktis a

asendatakse

„[…] harjutuseks võib kasutada imitaatoreid, […].”

järgmisega:

„[…] harjutuseks kasutatakse imitaatoreid, […].”

Lehekülgedel 124–134 I lisa 9. liite B osa tabeli päises

asendatakse

„KÕRGTEHNILISED KEERUKAD MITMEPILOODI- JA ÜHEPILOODILENNUKID”

järgmisega:

„MITMEPILOODILENNUKID JA KÕRGTEHNILISED KEERUKAD ÜHEPILOODILENNUKID”.

Leheküljel 125 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 2.5.1

asendatakse

„Lennukitel, mille lennuomadused (stardimass ja manööverduskõrgus) on samad […]”

järgmisega:

„Lennukitel, mille suutlikkusnäitajad stardimassi ja tiheduskõrguse suhtes on samad […]”.

Leheküljel 126 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 3.2

asendatakse

„Allasööst ja vibratsioonid pärast kriitilise Machi arvuni jõudmist […]”

järgmisega:

„Allasööst ja kõrgustüüri vibreerimine suurel kiirusel (Mach buffets) pärast kriitilise Machi arvu saavutamist […]”.

Leheküljel 127 I lisa 9. liite B osa tabeli punkt 3.4.6

„Tüürpindade ja trimmerite süsteem”

asendatakse järgmisega:

„Juhiste ja trimmerite süsteem”.

Leheküljel 127 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 3.4.11

asendatakse

„[…] lennu automaatjuhtimissüsteem”

järgmisega:

„[…] lennujuhtimissüsteem”.

Leheküljel 130 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 3.9.3.4 teises lõigus

asendatakse

„Lennukitel, mille lennuomadused (stardimass ja manööverduskõrgus) on samad […]”

järgmisega:

„Lennukitel, mille suutlikkusnäitajad stardimassi ja tiheduskõrguse suhtes on samad […]”.

Leheküljel 130 I lisa 9. liite B osa tabeli punkt 3.9.4

„Mittetäppislähenemine kuni minimaalse suhtelise laskumiskõrguseni (MDH/A)”

asendatakse järgmisega:

„Mittetäppislähenemine kuni minimaalse laskumiskõrguseni (MDH/A)”.

Leheküljel 131 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 3.9.5 viimases lauses

asendatakse

„[…] võib sooritada imiteeritud halva nähtavuse keskkonnas.”

järgmisega:

„[…] võib sooritada visuaalringi imiteeritud halva nähtavuse tingimustes”.

Leheküljel 133 I lisa 9. liite B osa tabeli 6. osa kolmas lauses

„Järgnevate instrumentaal- ja katkestatud lähenemise protseduuride käigus tuleb kasutada kogu varustust, mida nõutakse lennukitüübi sertifitseerimisel instrumentaallähenemiseks madalama otsusekõrguseni kui 200 jalga (60 m).”

asendatakse järgmisega:

„Järgnevate instrumentaal- ja katkestatud lähenemiste sooritamiseks peab kogu lennuki aparatuur olema sertifitseeritud instrumentaallähenemisteks alla otsusekõrgust 200 jalga (60 m).”

Leheküljel 134 I lisa 9. liite B osa tabeli punktis 6.4

asendatakse

„[…] visuaalsete orientiiride abil saavutamisega otsusekõrgusel pärast instrumentaallähenemist.”

järgmisega:

„[…] visuaalorientiiride abil peale instrumentaallähenemisel otsusekõrguse saavutamist.”

Leheküljel 135 I lisa 9. liite B osa tabeli 1. osa punktis 1.8

asendatakse

„Mootori töö kontroll täispööretel […]”

järgmisega:

„Mootori töö kontroll […]”.

Leheküljel 135 I lisa 9. liite B osa tabeli 2. osa punktis 2.1

asendatakse

„[…] (sealhulgas lähenemine minimaalsele juhitavuse kiirusele starditõusul (VMCA), kui võimalik)”

järgmisega:

„[…] (sealhulgas lähenemine minimaalsele juhitavuse kiirusele (VMCA), kui võimalik)”.

Leheküljel 136 I lisa 9. liite B osa tabeli 3. osa punktis 3.5

asendatakse

„[…] (pardapäeviku täitmine, […]”

järgmisega:

„[…] lennupäeviku täitmine, […]”.

Leheküljel 138 I lisa 9. liite C osa punkti 4 alapunktis a

asendatakse

„Minimaalne suhteline laskumiskõrgus”

järgmisega:

„Minimaalne laskumiskõrgus”;

asendatakse

„raadio abil”

järgmisega:

„raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 139 I lisa 9. liite C osa punkti 4 alapunktis b

asendatakse

„pinnaefektiga rippumisel”

järgmisega:

„Pinnaefektiga ripplend stardil”.

Leheküljel 140 I lisa 9. liite C osa tabeli 2. osa punktis 2.4

asendatakse

„[…] vahetult enne stardist loobumise otsusepunkti (TDP) […]”

järgmisega:

„[…] vahetult enne stardi otsusepunkti (TDP) […]”.

Leheküljel 140 I lisa 9. liite C osa tabeli 2. osa punktis 2.4.1

asendatakse

„[…] vahetult pärast stardist loobumise otsusepunkti (TDP) […]”

järgmisega:

„[…] vahetult pärast stardi otsusepunkti (TDP) […]”.

Leheküljel 141 I lisa 9. liite C osa tabeli 3. osa punktis 3.7

asendatakse

„Tüürpindade ja trimmerite süsteem”

järgmisega:

„Juhiste ja trimmerite süsteem”.

Leheküljel 142 I lisa 9. liite C osa tabeli 3. osa punktis 3.15

asendatakse

„[…] lennu automaatjuhtimissüsteem”

järgmisega:

„[…] lennujuhtimissüsteem”.

Leheküljel 142 I lisa 9. liite C osa tabeli 4. osa punktis 4.5

asendatakse

„Sabatiiviku juhitamatus rikke tõttu […]”

järgmisega:

„Sabatiiviku juhtimisrike […]”.

Leheküljel 143 I lisa 9. liite C osa tabeli 5. osa punktis 5.1.1

asendatakse

„Imiteeritud stardiaegne mootoririke”

järgmisega:

„Imiteeritud mootoririke väljumisel”.

Leheküljel 143 I lisa 9. liite C osa tabeli 5. osa punktis 5.6

asendatakse

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega pärast DA/DH või MDA/MDH kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 143 I lisa 9. liite C osa tabeli 5. osa punktis 5.6.2

asendatakse

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega pärast DA/DH- või MDA/MDH- kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 144 I lisa 9. liite D osa punkti 3 alapunktis a

asendatakse

„Minimaalne suhteline laskumiskõrgus”

järgmisega:

„Minimaalne laskumiskõrgus”.

Leheküljel 145 I lisa 9. liite D osa punkti 3 alapunktis a

asendatakse

„raadio abil”

järgmisega:

„raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 145 I lisa 9. liite D osa punkti 3 alapunktis b

asendatakse

„pinnaefektiga rippumisel”

järgmisega:

„Pinnaefektiga ripplend stardil”.

Leheküljel 148 I lisa 9. liite D osa tabeli 3. osa punktis 3

asendatakse

„[…] võib sooritada harjutuseks piisava kvalifikatsiooniga lennutreeningseadmel(FSTD)”

järgmisega:

„[…] võib sooritada harjutuseks vastavalt sertifitseeritud lennutreeningseadmel (FSTD)”.

Leheküljel 148 I lisa 9. liite D osa tabeli 3. osa punktis 3.7

asendatakse

„Tüürpindade ja trimmerite süsteem”

järgmisega:

„Juhiste ja trimmerite süsteem”.

Leheküljel 149 I lisa 9. liite D osa tabeli 3. osa punktis 3.14

asendatakse

„[…] lennu automaatjuhtimissüsteem”

järgmisega:

„[…] lennujuhtimissüsteem”.

Leheküljel 149 I lisa 9. liite D osa tabeli 4. osa punktis 4

asendatakse

„[…] (võib sooritada harjutuseks piisava kvalifikatsiooniga lennutreeningseadmel)”

järgmisega:

„[…] (võib sooritada harjutuseks vastavalt sertifitseeritud lennutreeningseadmel)”.

Leheküljel 149 I lisa 9. liite D osa tabeli 4. osa punktis 4.3

asendatakse

„[…] sealhulgas üleminek hädaolukorras kopterirežiimilt lennukirežiimile […]”

järgmisega:

„[…] sealhulgas mootoririkke korral üleminek kopterirežiimilt lennukirežiimile […]”.

Leheküljel 150 I lisa 9. liite D osa tabeli 5. osa punktis 5.1.1

asendatakse

„Imiteeritud stardiaegne mootoririke pärast otsusepunkti”

järgmisega:

„Imiteeritud mootoririke väljumisel pärast otsusepunkti”.

Leheküljel 151 I lisa 9. liite D osa tabeli 5. osa punktis 5.6

asendatakse

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega pärast DA/DH või MDA/MDH kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 151 I lisa 9. liite D osa tabeli 5. osa punktis 5.6.2

asendatakse

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega pärast DA/DH- või MDA/MDH-kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 153 I lisa 9. liite D osa tabeli 6. osa punktis 6.4

asendatakse

„Maandumine/maandumised visuaalsete orientiiride abil saavutamisega otsusekõrgusel pärast instrumentaallähenemist.”

järgmisega:

„Maandumine/maandumised visuaalsete orientiiride abil otsusekõrguselt pärast instrumentaallähenemist.”.

Leheküljel 154 I lisa 9. liite E osa punkti 3 alapunktis a

asendatakse

„raadio abil”

järgmisega:

„raadionavigatsiooniseadmete abil”.

Leheküljel 157 I lisa 9. liite E osa tabeli 3. osa punktis 3.7

asendatakse

„Tüürpindade- ja trimmerite süsteem”

järgmisega:

„Juhiste ja trimmerite süsteem”.

Leheküljel 158 I lisa 9. liite E osa tabeli 3. osa punktis 3.14

asendatakse

„[…] lennu automaatjuhtimissüsteem”

järgmisega:

„[…] lennujuhtimissüsteem”.

Leheküljel 158 I lisa 9. liite E osa tabeli 4. osa punktis 4

asendatakse

„[…] (võib sooritada harjutuseks piisava kvalifikatsiooniga lennutreeningseadmel)”

järgmisega:

„[…] (võib sooritada harjutuseks vastavalt sertifitseeritud lennutreeningseadmel)”.

Leheküljel 158 I lisa 9. liite E osa tabeli 4. osa punktis 4.5

asendatakse

„Jõuülekande/käigukasti tõrked”

järgmisega:

„Jõuülekande/reduktori tõrked”.

Leheküljel 159 I lisa 9. liite E osa tabeli 5. osa punktis 5.1.1

asendatakse

„Imiteeritud stardiaegne mootoririke”

järgmisega:

„Imiteeritud mootoririke väljumisel”.

Leheküljel 159 I lisa 9. liite E osa tabeli 5. osa punktis 5.5

asendatakse

„Mittetäppislähenemine kuni minimaalse suhtelise laskumiskõrguseni (MDA/H)”

järgmisega:

„Mittetäppislähenemine kuni minimaalse laskumiskõrguseni (MDA/H)”.

Leheküljel 160 I lisa 9. liite E osa tabeli 5. osa punktis 5.6

asendatakse

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega pärast DA/DH või MDA/MDH kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek kõikide töötavate mootoritega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 160 I lisa 9. liite E osa tabeli 5. osa punktis 5.6.2

asendatakse

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega pärast DA/DH- või MDA/MDH-kõrguse saavutamist”

järgmisega:

„Kordusringile minek ühe mootori imiteeritud rikkega DA/DH või MDA/MDH saavutamisel”.

Leheküljel 161 I lisa 9. liite E osa tabeli 6. osa punktis 6.4

asendatakse

„Maandumine/maandumised visuaalsete orientiiride abil saavutamisega otsusekõrgusel pärast instrumentaallähenemist.”

järgmisega:

„Maandumine/maandumised visuaalsete orientiiride abil otsusekõrguselt pärast instrumentaallähenemist.”.

Leheküljel 164 II lisa A osa tabeli punktide f ja h 4. veerus

asendatakse

„[…] kehtib ainult ühe mootoriga lennukite kohta”

järgmisega:

„[…] kehtib ainult ühepiloodilennukite kohta”.

Leheküljel 164 II lisa A osa punkti 2 tabeli 4. veeru päises

asendatakse

„Lennuki lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor”

järgmisega:

„Asendamine FCL osa kohase tunnistusega”.

Leheküljel 167 II lisa B osa punkti 1 alapunkti d tabeli lõpus joonealuses märkuses

asendatakse

„[…] ei pea olema sooritanud lennuki liinipiloodiloa teooriaeksamit, kuni nad jätkavad sama tüüpi lennukite käitamist, […].”

järgmisega:

„[…] ei pea olema sooritanud kopteri liinipiloodiloa teooriaeksamit, kuni nad jätkavad sama tüüpi kopterite käitamist, […].”

Leheküljel 169 III lisa A osa pealkiri

„A.   LUBADE KEHTIVUSE KINNITAMINE”

asendatakse järgmisega:

„A.   LUBADE TUNNUSTAMINE”.

Leheküljel 169 III lisa A osa punkti 1 esimene lause

„Liikmesriigi pädev asutus võib kinnitada kolmanda riigi poolt Chicago konventsiooni 1. lisa nõuete kohaselt välja antud piloodiloa kehtivuse.”

asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigi pädev asutus võib tunnustada kolmanda riigi poolt Chicago konventsiooni 1. lisa nõuete kohaselt välja antud piloodiluba.”

Leheküljel 169 III lisa A osa punkti 2 esimene ja teine lause

„Loa kehtivuse võib kinnitada kuni üheks aastaks, kui põhiluba sel ajavahemikul kehtib.

Loa kehtivust kinnitav pädev asutus võib seda tähtaega üksnes ühe korra pikendada, kui piloot kinnitamistähtajal taotleb või läbib koolitust, mis on vajalik FCL osa kohase loa väljaandmiseks.”

asendatakse järgmisega:

„Loa tunnustamise periood võib olla kuni üks aasta, kui põhiluba sel ajavahemikul kehtib.

Luba tunnustanud pädev asutus võib seda tähtaega üksnes ühe korra pikendada, kui piloot loa tunnustamise perioodil taotleb koolitust või läbib koolituse, mis on vajalik FCL osa kohase loa väljaandmiseks.”

Leheküljel 169 III lisa A osa punkti 3 alapunkt a

„a)

täitma lennueksami asemel asjaomase loa õigustega seotud FCL osa nõuded tüübi- või klassipädevusmärke kehtivuse taastamiseks;”

asendatakse järgmisega:

„a)

täitma asjaomase loa õigustega seotud FCL osa nõuded tüübi- või klassipädevusmärke kehtivuse pikendamiseks lennueksamina;”.

Leheküljel 171 III lisa A osa punkti 5 alapunkt f

„omama vähemalt 100 tundi kaptenina lendamise kogemust vastavas õhusõidukiliigis.”

asendatakse järgmisega:

„omama vähemalt 100 tundi piloodina lendamise kogemust vastavas õhusõidukiliigis.”

Leheküljel 171 III lisa B osa punktis 1 ja punkti 2 alapunktis b

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loa või purilennuki erapiloodi loa […];”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loa või purilennuki piloodi loa […];”.

Leheküljel 171 III lisa B osa punktis 1

asendatakse

„[…] õhupalli erapiloodi loaks või purilennuki erapiloodi loaks.”

järgmisega:

„[…] õhupalli piloodi loaks või purilennuki piloodi loaks.”


Top