EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0783

Nõukogu otsus 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 319, 2.12.2011, p. 71–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 104 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/783/oj

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/71


NÕUKOGU OTSUS 2011/783/ÜVJP,

1. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu on täies ulatuses läbi vaadanud otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendi isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse otsuse artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute esitatud märkusi.

(3)

Nõukogu tegi järelduse, et otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkata kõnealuses otsuses sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid teatavate otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud üksuste kohta tuleks muuta.

(5)

Arvestades lisaks jätkuvat muret, mida Euroopa Ülemkogu väljendas 23. oktoobril 2011 Iraani tuuma- ja raketiprogrammide laienemise pärast, tuleks otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada täiendavad isikud ja üksused.

(6)

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud isikute ja üksuste loendit tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

II lisasse lisatakse järgmised isikud ja üksused:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhib ÜRO poolt loetellu lisatud Mohsen Fakhrizadeh. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on SPNDd identifitseerinud seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise vältimise eest, kaasa arvatud IAEAle.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Arian Bank tegevjuht

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni asejuht, kus ta allub ÜRO poolt loetellu lisatud Feridun Abbasi Davanile. On olnud seotud Iraani tuumaprogrammiga alates vähemalt astast 2002, sealhulgas on ta olnud AMADi endine hanke- ja logistikajuht, kus ta vastutas selliste variettevõtete kasutamise eest nagu Kimia Madan, et hankida vasrustust ja materjali Iraani tuumarelvaprogrammi jaoks.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Refah juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister alates 2009. aasta valimistest. Iraan ei ole IAEAle andnud selgitusi tema rolli kohta seoses rakettide lõhkepeade väljatöötamise uuringutega. See on osa Iraani laiemast koostöö puudumisest seoses IAEA „väidetavate uuringute” uurimisega, milles viidatakse Iraani tuumaprogrammi sõjalistele aspektidele, mis hõlmab juurdepääsusukeeldu asjaomaseid isikuid puudutavatele dokumentidele. Lisaks ministrirollile on Daneshjoo president Ahmadenijadi nimel seotud ka „passiivkaitse” tegevusega. Passiivkaitse organisatsioon on juba ELi poolt loetellu lisatud.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Banque Sina juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Sünniaeg: 20.09.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Saderat juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company tegevjuht

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Melli juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Londonis töötav tegevjuht

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Post Bank tegevjuht

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu lisatud Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse esimees, kes ei ole tegevjuhtkonna liige

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu lisatud Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Dubais töötav peadirektor

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

23.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu lisatud Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu lisatud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu lisatud AEOI ja ELi poolt loetellu lisatud TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiasektori firma, mis oli tihedalt seotud Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega. Tema suhtes kehtib Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania ekspordikeeld.

1.12.2011

31.

Karanir (teise nimega Moaser, teise nimega Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (teise nimega FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Mettalurgy Industries varinimi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) filiaal.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

43.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

47.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Seotud ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

49.

Azim AGHAJANI (kirjutatakse ka ADHAJANI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam Al-Anbia Construction Headquarters juht

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (teise nimega Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

ÜRO ja ELi sanktsioonide objektiks oleva IRGC Pars Aviation Service Company uus nimi. Türgis kontrolliti 2011. aastal Iraanist Süüriasse suundunud Yas Air Cargo Airlinesi lennukit, ning kontrolli käigus leiti sellest tavarelvi.

1.12.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

53.

Ghasem NABIPOUR (teise nimega M T Khabbazi NABIPOUR)

Sündinud 16.01.1956, Iraani kodanik

Euroopa Liidu nimekirjades oleva Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (teise nimega Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uue nimega Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktor ja aktsionär, kes vastutab IRISLi laevade tehnilise haldamise eest. NABIPOUR on IRISLi laevahalduse direktor

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Sündinud 16.12.1962, Iraani kodanik

IRISLi endine õigusdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktor. Variettevõtte NHL Basic Limited direktor.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Sündinud 31.01.1965, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL Malta Limited, teise nimega Royal Med Shipping Company direktor.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Sündinud 04.06.1953, Iraani kodanik, Saksamaa kodanik

IRISLi juhatuse liige Euroopas, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS ja Euroopa Liidu sanktsioonide objektiksoleva Darya Capital Administration Gmbh tegevdirektor. Mitme IRISLi või selle filiaali omandis või kontrolli all oleva variettevõtte juhataja.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Sündinud 19. juulil 1956,

pass nr N10623175 (Iraan), välja antud 27. märtsil 2007, kehtiv kuni 26. märtsini 2012.

N: IRISLi piirkonnadirektor Araabia Ühendemiraatides, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Pacific Shipping ja Great Ocean Shipping Company, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Oasis Freight Agency direktor. Lõi 2010. aastal ettevõtte Crystal Shipping FZE osana püüdlustest hoida kõrvale IRISLi loetellu lisamisest ELi poolt.

1.12.2011

58.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

ELi poolt loetellu lisatud Lead maritime tegevjuht, kes tegutseb HDSLi nimel Singapuris. Lisaks sellele peadirektor ELi poolt loetellu lisatud ettevõttes Asia Marine Network, mis on IRISLi piirkondlik kontor Singapuris.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Sündinud 23.01.1957, Iraani kodanik

IRISLi endine kaubandusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali Sapid Shipping Company tegevdirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HDSLi asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Irano-Hind Shipping Company juhatuse liige.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Sündinud 06.01.1959, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) direktor ja aktsionär. Registreeritud paljude IRISLi variettevõtete aktsionärina.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Sündinud 25.05.1950, Iraani kodanik

IRISLi endine finantsdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva üksuse Irinvestship limited endine direktor, Irinvestship limited tegevuse üle võtnud Fairway Shipping direktor. IRISLi variettevõtete, eelkõige Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company juht.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Sündinud 30.09.1953, Iraani kodanik

IRISLi finantsdirektor alates 2011.aastast. Mitme Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali endine tegevdirektor, kes vastutab mitme variettevõtte loomise eest, kelle direktori ja aktsionärina ta jätkuvalt on registreeritud.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Sündinud 23.07.1965, Iraani kodanik

IRISL grupi aseõigusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company õigusdirektor.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran,

Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012

IRISL China Shipping Company, teise nimega Santelines (teise nimega või Santexlines), teise nimega Rice Shipping, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva E-sail Shipping direktor.

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

65.

E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Santexlines, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL China Shipping Company Limited uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõte.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISLi filiaal, kes vastutab laevade tarnimise eest osadena.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISLi filiaal, kes vastutab meeskondade töölevõtmise ja personalijuhtimise eest.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Boustead Shipping Agencies on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Diamond Shipping Services on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Good Luck Shipping Company loodi selleks, et võtta üle Oasis Freight Company, teise nimega Great Ocean Shipping Services, mis oli Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks ning mille suhtes käis pankrotimenetlus. Good Luck Shipping on IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks väljastanud võltsitud transpordidokumente. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud HDSLi ja Sapidi nimel Araabia Ühendemiraatides. Loodi sanktsioonide tulemusena 2011. aasta juunis ettevõtete Great Ocean Shipping Services ja Pacific Shipping asendamiseks.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Ocean Express Agencies Private Limited on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. OTS Steinweg Agency on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste nimel tehinguid, osalenud IRISLi omandis või kontrolli all olevate variettevõtete loomisel, osalenud laevade hankimisel IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste huvides.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Universal Transportation Limited (UTL) on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Walship SA on teinud IRISLi nimel ja tema klientide huvides tehinguid, on väljastanud dokumente, transpordidokumente ja IRISLi variettevõtte nimelisi arveid, on otsinud kliente, kes oleksid valmis osutama enda nimel teenuseid üksnes IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO nr: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. ELi poolt loetellu lisatud Darya Capital Administration GMBH tütarettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu lisatud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Aadress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO nr: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISLi variettevõte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISLi variettevõte, mis on IRISLi omandis või kontrolli all.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39357

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38077

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.

Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320195

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38082

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 38067

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Haji Pajand on ettevõtte Fairway Shipping direktor.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39355

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309593

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309610

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309622

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO nr: 8309634

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309658

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320121

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Seda ettevõtet kasutati IRISLi variettevõtete loomiseks Araabia Ühendemiraatides, sealhulgas ettevõtte „Good Luck Shipping” loomiseks. Ettevõtte tegevjuht on Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309646

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320183

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Laeva IMO nr: 7027899

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613

Laeva IMO nr: 9270646

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618

Laeva IMO nr: 9346548

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISLi variettevõte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190

IMO nr: 9386500

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9283007

Panamas asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38076

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437

Laeva IMO nr: 9274941

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478

Laeva IMO nr: 9364112

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183

Laeva IMO nr: 9387786

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: K(38066)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreerimisnumber: 5586832

IMO nr: 9284154

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320169

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO nr: 9387798

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38064

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181

Laeva IMO nr: 9387803

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registreerimisnumber: C 43447

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320133

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9284142

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309672

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182

Laeva IMO nr: 9387815

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Registreerimisnumber: C 49549

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309701

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586846

IMO nr: 9283019

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Laeva IMO nr: 9405930

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783

Laeva IMO nr: 9405942

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete loomisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781

Laeva IMO nr: 9405954

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320145

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782

Laeva IMO nr: 9405978

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586850

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Registreerimisnumber: 92630

Hongkongis asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320157

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb Asia Marine Networki ainuesindajana. Tegutseb HDSLi nimel Singapuris.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320171

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Laeva IMO nr: 9541887

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38070

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Küpros)

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

2.

Kanded allpool nimetatud üksuste kohta asendatakse allpool esitatud kannetega:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.05.2011

Safa Nicu, teise nimega „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company” ja „Safa Nicu Ltd Company”.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fardow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.05.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO nr:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma resolutsioonides 1803 ja 1929 riike üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, teise nimega Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. Kuulub 51 % ulatuses ettevõtjale IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, teise nimega Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Kuulub IRSLile. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), teise nimega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, teise nimega Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, teise nimega Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102601 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349576

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94312 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102502 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349588.

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94313 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102520 (Saksamaa), väljastatud 29. augustil 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349590

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94315 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102599 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00494070383392; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349667

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94316 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102501 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349679

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94829 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102655 (Saksamaa), väljastatud 26. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165786

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94633 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102533 (Saksamaa), väljastatud 1. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165803

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94698 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102565 (Saksamaa), väljastatud 15. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165798

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102679 (Saksamaa), väljastatud 27. september 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165815

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94632 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102544 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 004940302930; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9209324

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9328900

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9346536

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309634; 9165827

Insight World Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kes võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309646; 9167253

Neuman Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320183; 9167277

New Desire LTD on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320195

Advance Novel on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309610; 9051636

Great Method Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320157

Trade Treasure on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, asutatud Maltal 2005. aastal

IMO nr: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd on täielikult IRISLile kuuluv tütarettevõte. Ettevõte asub Maltal samal aadressil mis Woking Shipping Investments Ltd ja tema omandis olevad ettevõtted.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305192

Shere Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305221

Vobster Shipping Company on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Äriregistri number #C133993 (Küpros), väljastatud 2002

IMO nr: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd on täielikult IRISLi omandis. Ettevõtet Lancelin Shipping juhib Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - äriregistri number #111999C

IMO nr: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


Top