EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0644

Nõukogu otsus 2010/644/ÜVJP, 25. oktoober 2010 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

OJ L 281, 27.10.2010, p. 81–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 003 P. 255 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/644/oj

27.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/81


NÕUKOGU OTSUS 2010/644/ÜVJP,

25. oktoober 2010,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP.

(2)

Nõukogu vaatas täies ulatuses läbi otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendi, milles on esitatud kõnealuse otsuse artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikud ja üksused. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute esitatud märkusi.

(3)

Nõukogu on teinud järelduse, et otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, välja arvatud kaks üksust, tuleks jätkata nimetatud otsuses sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nõukogu on samuti teinud järelduse, et loendisse kantud teatavaid üksusi käsitlevaid kandeid tuleks muuta.

(5)

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loendit tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

„II LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010, välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (teise nimega DAVANDARI)

 

Bank Mellati (vt B osa nr 4) juht

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa Iraani aatomienergiaorganisatsioonist (AEOI). AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

4.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21/04/1946, passi number: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj’i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Sündinud 7. novembril 1943 Iraanis. Passi number 05HK31387, välja antud 01/01/2002 Iraanis, kehtiv kuni 07/08/2010.

Sai Prantsuse kodakondsuse 7. mail 2008.

Ettevõtte Fulmen direktor (vt B osa nr 13)

26.7.2010

10.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street,

Teheran

Iraan 1517883115

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneiga seotud investeerimisfondi ja sihtasutuse Setad Ejraie president. Ettevõtte Sina Bank juhatuse liige.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) (tuntud ka nime all Cruise Missile Industry Group) juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

23.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO (Aerospace Industries Organisation) (vt B osa nr 1) juht AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Endine MODAFLi (vt B osa nr 29) koordineerimisosakonna asejuht.

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

AIO (Aerospace Industries Organisation)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iraan

Langare Street,

Nobonyad Square,

Teheran, Iraan

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku lisati samuti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, 15817 Teheran, Iraan;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iraan

Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Pank on osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetletud üksustele, nende nimel või juhendamisel tegutsevatele üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele. Bank Mellat on panga First East Export Bank emapank, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik

100 % Bank Mellati omandis

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ühendkuningriik

60 % Bank Mellati omandis

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

23.6.2008

a)

Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie

(teiste nimedega Bank Kargoshaee või Kargosai Bank või Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan

Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali

Haghani Highway

1518853115 Teheran

Iraan;

teine asukoht: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

teine asukoht: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116;

teine asukoht: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2002. aastast. ÜRO sanktsioonide objekt, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa

teine aadress:

Mashkova st. 9/1,

Moskva, 105062

Venemaa

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

Karaj Special Road, 18. km, 1398185611 Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183;

teine asukoht: Karaj Special Road, 16. km, Teheran, Iraan;

Äriregistri number: 382231

Ameerika Ühendriikide poolt loendisse lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.

Vali Asr Ave.

Teheran, Iraan, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan

Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared; või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared; teine asukoht: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.

Afric Ave.

Teheran,

Iraan;

teine asukoht: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688;

teine asukoht: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23

15th Street, Gandi Ave. Teheran, Iraan;

teine asukoht: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik

 

23.6.2008

 

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

 

(o)

Shemal Cement Company (teiste nimedega: Siman Shomal või Shomal Cement Company )

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iraan;

teine asukoht: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446;

teine asukoht: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iraan

Pärast seda, kui Euroopa Liit kehtestas Bank Melli suhtes sanktsioonid, võttis Bank Refah Bank Melli tegevuse üle

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iraan.

Bank Saderat on Iraani pank, mis on osaliselt Iraani valitsuse omandis. Bank Saderat on osutanud finantsteenuseid üksustele, mis tegelevad hangetega Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi nimel, sealhulgas üksustele, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737. Bank Saderat tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja Iraani elektroonikatööstuse maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Ühendkuningriik

Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iraan

See pank on väga tihedalt seotud nn Daftari (Iraani kõrgeima juhi ligikaudu 500 töötajast koosneva kantselei) huvidega ja aitab sel moel rahastada valitsuse strateegilisi huve.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iraan

Olles tihedalt seotud ettevõtetega Naftar ja Bonyad-e Mostazafan, aitab Etemad Amin Invest Co Mobin rahastada nii Iraani valitsemiskorra kui ka riigi strateegilisi huve.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iraan, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iraan;

Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iraan;

Registreerimistunnistuse number: 86936

(Iraan)

Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Pank osutab finantsteenuseid riigikaitse ja relvajõudude logistika eest vastutavale ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtetele, mis toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. Pank tegeleb ka pärast ÜRO poolsete sanktsioonide kehtestamist jätkuvalt Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma ja ballistiliste kanderakettide programmidega seotud maksetega. EDBI on sooritanud tehinguid, mis on olnud seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. EDBI oli peamine vahendaja, kes tegeles Bank Sepah (ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide objekt alates 2007. aastast) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. EDBI osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on hõlbustanud MODAFLi üksustega seostatavate variettevõtete käimasolevat hanketegevust.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iraan 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

teine asukoht: Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan; Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud Technology Cooperation Office’iga. Iraan teatas hiljuti kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmisega, mis eeldab FACI süsinikkiu tootmise võime olemasolu.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo tehases, kui selle olemasolu ei olnud veel avalikustatud.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik on variettevõte, mida Fulmen kasutab oma mõningate toimingute jaoks.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani pankade omandis. ELi poolt loendisse lisatud pankadele Bank Melli ja Bank Saderat kuulub kummalegi ⅓ aktsiatest ning ülejääv kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank. Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ka ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (teise nimega TSA või TESA)

 

TESA võttis üle Farayand Technique’i (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide varuosi ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõuavad Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid. Teostab töid Kalaye Electric Company (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (vt nr 20) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iraan

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan

Iran Electronics Industries omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iraan

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iraan

Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopterivaruosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iraan;

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iraan;

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan;

No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iraan

Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ettenähtud osi.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte

 

AEOI ja Novin Enegy (mõlemad loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

29.

Kaitse- ja relvajõudude logistika ministeerium (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics -MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iraan

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendutegevusega tuumkütusetsükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iraan.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iraan 1587618118

Post Bank on arenenud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, mis hõlbustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb Bank Sepah (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747) nimel, sooritades Bank Sepah tehinguid ning varjates Bank Sepah seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal hõlbustas Post Bank Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja ülemereterritooriumide kasusaajate vahel. On hõlbustanud variettevõttega tehtavat äri KRDV Tranchon Commercial Banki jaoks, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelise massihävitusrelvade levikuga seotud äri hõlbustamise poolest.

26.7.2010

35.

Raka

 

Osakond Kalaye Electric Companys (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

AEOI allüksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

23.6.2008

41.

Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO)

Tehran, Iraan

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.7.2010

42.

Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

 

Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

II.   Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

23.6.2008

2.

Kontradmiral Ali FADAVI

 

IRGC mereväe komandör.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Sündinud aastal 1961

Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik

26.7.2010

4.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

5.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

IRGC komandör

23.6.2008

7.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

23.6.2008

8.

Brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

Bassij vastupanuliikumise komandör

26.7.2010

9.

Brigaadikindral Mohammad PAKPUR

 

IRGC maavägede komandör.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sünniaasta 1961

Khatam al-Anbiya komandör

26.7.2010

11.

Brigaadikindral Hossein SALAMI

 

IRGC asekomandör

26.7.2010

12.

IRGCi brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

23.6.2008

13.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

MODAFLi minister ja endine MODAFLi aseminister

23.6.2008


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

Teheran, Iraan

Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderakettide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.

26.7.2010

2.

IRGCi õhujõud

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC õhujõudude juht lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd Shalid Banker Industrial Groupiga (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis teostab tegelikkuses rakettide operatiivjuhtimist.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõte.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Teheran, Iraan

Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizballah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force’ilt saadud rakette, anti-ship tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS), ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force’ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevate aruannete kohaselt jätkab Qods Force Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nn piiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette. Qods Force’i komandörile on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga sanktsioonid.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)

 

Khatam al-Anbya Construction Headquartersi (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõte. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.

26.7.2010


C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iraan;

Nr 37; Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iraan

IRISL on olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus riike oma resolutsioonides 1803 ja 1929 üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iraan

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (teise nimega HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iraan P.O. Box: 1944833546;

teine asukoht: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, teostades IRISLi laevu kasutades konteineroperatsioone.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

IRISLi kontrolli all või tegutseb IRISLi nimel.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company

No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iraan P.O. Box: 19395- 1311;

teine asukoht: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan

Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. 51 % ulatuses IRISLi omandis.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Ühendkuningriik;

Äriregistri nr: 4110179 (Ühendkuningriik)

IRISLi omandis. Pakub IRISLile finants-, õigus- ja kindlustusteenuseid ning turundus- ja prahtimisteenuseid ning meeskonna haldamise alaseid teenuseid.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Tegutseb IRISLi nimel Maltas. Saksamaa ja Malta ühisettevõte. IRISL on kasutanud Malta marsruuti alates 2004. aastast ja kasutab Malta vabasadamat Pärsia lahe ja Euroopa vahelise ümberlaadimissadamana.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

IRISLi omandis.

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Saksamaa;

käibemaksukohustuslase number: DE217283818 (Saksamaa)

IRISLi agent Saksamaal.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iraan;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iraan;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iraan

IRISLi omandis. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iraan

IRISLi omandis. Vastutab kauba raudtee-transpordi eest. Tegemist on täielikult IRISLi kontrolli all oleva tütarettevõttega.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia); Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksukohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Itaalia;

ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab DIO tütarettevõte Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), mis vastutab erinevate mereehitiste ja nii sõja- kui tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iraan

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

Nr 1; Shahid Mostafa Khomeini tänava lõpp, Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iraan; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iraan

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Kokku kuus laeva. Tegutseb Kaspia merel. On hõlbustanud ÜRO ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide objektiks olevaid üksusi (nt Bank Melli) hõlmavaid vedusid, vedades Iraani massihävitusrelvade leviku seisukohast murettekitavaid kaupu sellistest riikidest nagu Venemaa ja Kasahstan.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (teiste nimedega Leadmarine, Asia Marine Network Pte Ltd, IRISL Asia Pte Ltd, Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (või 199090)

Leadmarine tegutseb HDSLi nimel Euroopas. Varem oli tuntud nimede all Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ning tegutses IRISLi nimel Singapuris.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Dubai, Araabia Ühendemiraadid,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Tegutseb IRISLi nimel Araabia Ühendemiraatides, pakkudes kütust ja ladustamist, seadmeid, varuosi ja laevade parandamist. Tegutseb ka HDSLi nimel.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (teiste nimedega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;

teine aadress: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;

teine aadress: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, osutades puistlasti alaseid teenuseid.

26.7.2010

r)

Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina;

teine aadress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina

Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iraan;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iraan.

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)

Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.

Tegutseb Lõuna-Koreas IRISLi nimel.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iraan, P.O. Box 19635- 114

No 14 (teine aadress: 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iraan

Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iraan

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (teise nimega Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155;

teine asukoht: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St . & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iraan;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iraan

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia) vahel. Valfajr on Dubais asuv IRISLi tütarettevõte, mis pakub praami- ja fiiderteenuseid ning toimetab mõnikord kaupa ja reisijaid üle Pärsia lahe. Valfajr Dubais tegeles laevameeskondade broneerimise, tarnimisel kasutatavate laevade teenuste broneerimise ning laevade sadamasse saabumiseks ja sealt lahkumiseks ning lastimiseks ja lossimiseks ettevalmistamisega. Valfajr külastab sadamaid Pärsia lahes ja Indias. 2009. aasta juuni keskpaigast jagab Valfajr ühte hoonet IRISLiga Rashidi sadamas Dubais, Araabia Ühendemiraatides ning samuti Iraanis Teheranis.

26.7.2010”


Top