EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0561R(03)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006 . aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) parandused ( ELT L 102, 11.4.2006 )

OJ L 70, 14.3.2009, p. 19–19 (DA, DE, ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/561/corrigendum/2009-03-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/19


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 102, 11. aprill 2006 )

Leheküljel 6 artikli 8 lõike 2 esimeses lõigus

asendatakse

„2.   24 tunni jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi peab juht alustama uut ööpäevast puhkeperioodi.”

järgmisega:

„2.   24 tunni jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi peab juht olema võtnud uue ööpäevase puhkeperioodi.”

Leheküljel 7 artikli 9 lõikes 1

asendatakse

„1.   Erandina artiklist 8 tohib juht, kes saadab oma parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit, regulaarset ööpäevast puhkeperioodi katkestada mitte rohkem kui kahel korral teiste töödega, mille …”

järgmisega:

„1.   Erandina artiklist 8 tohib juht, kes saadab oma parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit, regulaarset ööpäevast puhkeperioodi katkestada mitte rohkem kui kahel korral teiste tegevustega, mille …”.


Top