EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0357

Nõukogu ja Komisjoni otsus, 26. märts 2002, Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel

OJ L 129, 15.5.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/357/oj

32002D0357Euroopa Liidu Teataja L 129 , 15/05/2002 Lk 0001 - 0002


Nõukogu ja komisjoni otsus,

26. märts 2002,

Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel

(2002/357/EÜ, ESTÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 238 koos artikli 228 lõike 2 teise lausega ja lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega ja nõukogu ühehäälsel nõusolekul,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [1]

ning arvestades järgmist:

Tuleks kiita heaks Brüsselis 24. novembril 1997. aastal allkirjastatud Euroopa - Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Ühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse poolt heaks Euroopa - Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, sellele lisatud protokollid ja lõppaktile lisatud deklaratsioonid.

Lepingu, sellele lisatud protokollide ja lõppakti tekstid on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1. Nõukogu või vajaduse korral komisjon kehtestab komisjoni ettepanekul assotsiatsiooninõukogus ja assotsiatsioonikomitees vastuvõtmisele kuuluva ühenduse seisukoha igal üksikjuhtumil kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu vastavate sätetega.

2. Nõukogu eesistuja on vastavalt lepingu artiklile 90 assotsiatsiooninõukogus eesistujaks ja esitab ühenduse seisukoha. Nõukogu eesistuja esindaja on vastavalt lepingu artiklile 93 assotsiatsioonikomitees eesistujaks ja esitab ühenduse seisukoha.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja annab hoiule Euroopa Ühenduse nimel lepingu artikliga 106 ettenähtud teatise. Komisjoni president annab selle teatise hoiule Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nimel.

Brüssel, 26. märts 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

A. M. Birulés Y Bertrán

Komisjoni nimel

president

R. Prodi

[1] EÜT C 226, 20.7.1998, lk 26.

--------------------------------------------------

Top