EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0384

Nõukogu ja komisjoni otsus 2000/384/EÜ, ESTÜ, 19. aprill 2000, Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 69 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/384/oj

32000D0384Euroopa Liidu Teataja L 147 , 21/06/2000 Lk 0001 - 0002


Nõukogu ja komisjoni otsus 2000/384/EÜ, ESTÜ,

19. aprill 2000,

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koos artikli 300 lõike 2 esimese alalõigu teise lausega ja artikli 310 lõike 3 teise alalõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega ja nõukogu ühehäälsel nõusolekul,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [1]

ning arvestades, et:

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel ja millele kirjutati alla 20. novembril 1995 Brüsselis, tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Ühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse poolt heaks Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, sellele lisatud protokollid ja lõppaktile lisatud deklaratsioonid.

Esimeses lõigus nimetatud tekstid on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1. Nõukogu või vajaduse korral komisjon kehtestab komisjoni ettepanekul assotsiatsiooninõukogus ja assotsiatsioonikomitees vastuvõtmisele kuuluva ühenduse seisukoha iga üksikjuhtumi puhul kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu vastavate sätetega.

2. Nõukogu eesistuja on vastavalt lepingu artiklile 68 assotsiatsiooninõukogu eesistujaks ja esitab ühenduse seisukoha. Nõukogu eesistuja esindaja on vastavalt lepingu artiklile 71 assotsiatsioonikomitee eesistujaks ja esitab ühenduse seisukoha.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab Euroopa Ühenduse nimel lepingu artikliga 85 ettenähtud teatise. Komisjoni eesistuja edastab selle teatise Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nimel.

Brüssel, 19. aprill 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Capoulas Santos

Komisjoni nimel

eesistuja

R. Prodi

[1] EÜT C 78, 18.3.1996, lk 12.

--------------------------------------------------

Top