EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0204

Nõukogu ja komisjoni otsus 2000/204/EÜ, ESTÜ, 24. veebruar 2000, Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel

OJ L 70, 18.3.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 3 - 3

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj

32000D0204Euroopa Liidu Teataja L 070 , 18/03/2000 Lk 0001 - 0001


Nõukogu ja komisjoni otsus 2000/204/EÜ, ESTÜ,

24. veebruar 2000,

Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega ja nõukogu ühehäälsel nõusolekul,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [1]

ning arvestades, et:

Brüsselis 26. veebruaril 1996 alla kirjutatud Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonileping ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Ühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nimel heaks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonileping, sellele lisatud protokollid ning lõppaktile lisatud deklaratsioonid ja kirjade vahetus.

Lepingu, protokollide ja lõppakti tekstid on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1. Nõukogu komisjoni ettepanekul või vajaduse korral komisjon määravad kindlaks ühenduse seisukoha assotsiatsiooninõukogus ja assotsiatsioonikomitees kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu vastavate sätetega.

2. Nõukogu eesistuja on vastavalt lepingu artiklile 79 assotsiatsiooninõukogu eesistuja ning esitab ühenduse seisukoha. Nõukogu eesistuja esindaja on vastavalt lepingu artiklile 82 assotsiatsioonikomitee eesistuja ning esitab ühenduse seisukoha.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab Euroopa Ühenduse nimel lepingu artikliga 96 ettenähtud teate. Komisjoni president edastab Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nimel kõnealuse teate.

Brüssel, 24. jaanuar 2000

Komisjoni nimel

president

R. Prodi

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Gama

[1] EÜT C 181, 24.6.1999, lk 15.

--------------------------------------------------

Top