EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0067

Komisjoni direktiiv 1999/67/EÜ, 28. juuni 1999, millega muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed

OJ L 164, 30.6.1999, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 452 - 452
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 17 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/67/oj

31999L0067Euroopa Liidu Teataja L 164 , 30/06/1999 Lk 0078 - 0078


Komisjoni direktiiv 1999/67/EÜ,

28. juuni 1999,

millega muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta, [1] eriti selle artikli 20 lõiget 3,

ning arvestades, et:

(1) komisjoni direktiiviga 93/49/EMÜ [2] kehtestati nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ [3] kohaselt loetelud dekoratiivtaimede paljundusmaterjali ja dekoratiivtaimede turustamise kohta, viimati muudetud komisjoni otsusega 1999/9/EÜ, [4] eriti tingimuste kohta, mis on seotud kvaliteediga (taimetervis, botaaniliste perekondade ja liikide ehtsus ja puhtus või, kui see on asjakohane, sordiehtsus ja -puhtus ning seemnete puhul idanemisvõime) ning etiketi või muu tarnija koostatud dokumendiga, mis sisaldab nii ametlikuks kontrolliks kui ka kasvataja jaoks vajalikke üksikasju;

(2) direktiiv 91/682/EMÜ tunnistati kehtetuks alates 1. juulist 1999 ja asendati direktiiviga 98/56/EÜ;

(3) teatavad direktiivis 93/49/EMÜ sätestatud tingimused on inkorporeeritud direktiivi 98/56/EÜ ning muid tingimusi käsitleb komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ; [5] vastavalt direktiivi 98/56/EÜ artikli 5 lõikele 5 võib komisjon teatavatel tingimustel koostada teatavate botaaniliste perekondade või liikide kohta loetelu, millega kehtestatakse paljundusmaterjali kvaliteedile lisatingimused, millele see peab turustamisel vastama; sel eesmärgil vaatab komisjon praegu läbi direktiivi 93/49/EMÜ, kohaldades eespool nimetatud sätetes kehtestatud kriteeriume; praegu on asjakohane tunnistada kehtetuks direktiivi 93/49/EMÜ aegunud sätted;

(4) käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise dekoratiivtaimede paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ järgmiselt.

1. Alates 1. juulist 1999 tunnistatakse kehtetuks järgmised sätted:

- artikkel 1,

- artikkel 2,

- artikli 3 lõiked 2–4,

- artikli 4 lõiked 2–4,

- artikkel 5.

2. Alates 31. detsembrist 1999 tunnistatakse kehtetuks järgmised sätted:

- artikkel 6.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuni 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16.

[2] EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9.

[3] EÜT L 376, 31.10.1991, lk 21.

[4] EÜT L 5, 9.1.1999, lk 75.

[5] EÜT L 164, 30.6.1999, lk 76.

--------------------------------------------------

Top